Hvordan legger jeg til brukere i et emne?

Du har kanskje allerede lagt brukerpåmeldinger til kurset i emnets opprettings-sjekkliste. Men du kan invitere brukere til å delta i emnet når som helst dersom Legg til personer-tasten er tilgjengelig i Personer-siden.

Hvis institusjonen bruker SIS Imports, trenger du ikke å legge til brukere som er en del av institusjonens journal for emnet. De vil bli lagt til emnet av admin.

Emneinvitasjoner

Når en påmelding er lagt til emnet manuelt, genererer Canvas en kursinvitasjon når emnet er publisert. Brukeren må godta emneinvitasjonen for å delta på emnet. Inntil brukeren godtar emneinvitasjonen, vil brukerens status vises som ventende. Merk at når en bruker mottar en påmeldingsinvitasjon til en egendefinert rolle, viser invitasjonen navnet på baserollen.

I Canvas-kontoer kan administratorer tillate åpen registrering, som lar deg legge til brukere i et emne selv om brukerne ennå ikke har en Canvas konto. Brukeren vil opprette en konto som en del av å akseptere emneinvitasjonen. Hvis åpen registrering ikke er aktivert, kan du bare legge til brukere i emnet som allerede har en konto i Canvas.

Hvis institusjonen er del av en tillitskonto, kan søk etter en bruker vise et søkeresultat knyttet til en annen institusjon. Tillitskontoer gjør at brukere kan bli lagt til med samme informasjon i flere institusjoner.

Brukerne får ikke tilsendt en emneinvitasjon før emnets startdato. (Startdatoen er vanligvis semesterdatoen, med mindre semesteret blir overstyrt av en bestemt emne- eller seksjonsdato i emneinnstillingene.) I tillegg må emner bli publisert før studenter får tilsendt emneinvitasjoner.

Brukere som er invitert til et emne i en observatørrolle vil ikke motta emneinvitasjoner hvis de allerede har en Canvas-konto. Observatørpåmeldinger uten Canvas-konto må opprette en konto før de kan logge seg på emnet.

Brukerroller

Når brukere legges til i et emne manuelt, kan du legge til en bruker i enhver tilgjengelig rolle, også egendefinerte roller som er opprettet av admin. Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du får for en bestemt rolle i institusjonen du tilhører, ta kontakt med Canvas admin.

Standard-roller inkluderer undervisnings assistenter (TA), observatører, og designere:

  • TA-er gir emnestøtte og har noen eller alle de samme tillatelsene som faglærere.
  • Observatører kan knyttes til en student og viser studentens fremgang i emnet. Observatører kan inkludere foreldre, foresatte og/eller mentorer.
  • Designere kan legge andre brukere til emne, har tilgang til kursinnhold, kan opprette diskusjoner, kunngjøringer, oppgaver, tester og andre innholdsfylte funksjoner. Denne rollen er egnet for instruksjonsdesignere, instruksjonstrenere eller programledere som arbeider med faglærere for å utforme sine emner.

Flere seksjoner

Hvis du vil legge den samme personen til i ulike seksjoner, kan du registrere dem i en seksjon og deretter legge dem til flere seksjoner senere.

Merknader:

  • Emneinvitasjonene sendes ikke før etter at startdatoen for emnet er publisert.
  • Påmeldinger kan bli lagt til av institusjonens student-informasjonssystem (SIS). Hvis en påmelding inkluderer en SIS-ID, kan du ikke legge en påmelding til emnet.
  • Å legge til brukere gjennom tasten «Legg til personer» (Add People), er en emnetillatelse. Hvis du ikke kan legge en bruker til emnet, har institusjonen begrenset denne funksjonen.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Personer » (People) i Navigering på emner.

Legg til personer

Legg til personer

Klikk på « Legg til personer » (Add People)-tasten.

Velg brukerdetaljer

Skriv inn brukerinformasjonen

Tildel bruker(e) en rolle for emnet basert på tilgjengelige emneroller i rullegardinmenyen Role (Rolle) [1].

Tildel bruker(e) en seksjon i emnet basert på tilgjengelige emneroller i Section (Seksjon)-rullegardinmenyen [2].

Hvis du ønsker å begrense bruker(e) til å bare kommunisere med andre brukere i egen seksjon, klikker du på avkryssingsboksen Kan samhandle kun med brukere i egen seksjon (Can interact with users in their section only) [3].

Klikk på « Neste » (Next)-tasten [4].

Merknad: Hvis du legger til flere brukere samtidig, arver alle brukere samme rolle og seksjon.

Legg til eksisterende brukere

Legg til eksisterende brukere

Hvis Canvas finner en eksisterende bruker, kan du bekrefte brukeren før du legger brukeren til emnet [1].

Brukerens navn vises på siden sammen med brukerinformasjonen du brukte i brukersøket. Selv om Canvas kan vise flere søkekolonner, vil eksisterende informasjon på en brukers konto ikke vises.

Når du er klar, klikk på « Legg til brukere » (Add Users)-tasten [2].

Hvis Canvas ikke fant den tiltenkte brukeren, kan du klikke på « Start på nytt » (Start Over)-tasten [3].

Vis søkeresultater

Se treff uten å legge til

Hvis Åpen Registrering er deaktivert for din institusjon og Canvas ikke kan finne en match for bruker(e), vil Canvas varsle deg om at en match ikke ble funnet.

Hvis du vil prøve et nytt søk, klikker du på « Tilbake » (Back)-tasten.

Legg til ny bruker

Hvis Åpen Registrering er aktivert for din institusjon og Canvas ikke kan finne en match for bruker(e), kan du velge å legge bruker(e) til emnet.

Canvas kan spørre deg om du ønsker å opprette en ny brukerkonto dersom brukeren ikke har brukernavn i emnets konto, brukerens e-postadresse er knyttet til en annen bruker i kontoen eller institusjonen ikke bruker delegert godkjenning.

Klikk på « Velg alle » (Select All)-avkrysningsboksen [1]. For å legge til en enkelt bruker, klikker du på boksen ved siden av brukerens navn [2].

Legg til via e-post

Legg til via e-post

Hvis du søkte etter brukere i et format som inkluderer en brukers navn, vil enhver valgte bruker automatisk inkludere brukernes navn i påmeldingslisten [1]. Du kan foreta justeringer i brukernavnet, hvis det er nødvendig.

Hvis brukerens navn ikke ble inkludert, kan du velge å legge til et navn som skal knyttes til brukerens e-postadresse [2]. Ellers vil Canvas bruke brukerens e-postadresse som brukerens navn.

Klikk på « Neste » (Next)-tasten [3].

Se ubekreftet e-postmelding

Se ubekreftet e-postmelding

Hvis du legger til en bruker via e-post og e-postadressen ikke er bekreftet, får du kanskje en feilmelding. Hvis du ikke kan legge til en bruker med en ubekreftet e-post til emnet ditt, må du vente på at brukeren bekrefter e-postadressen, eller legge til brukeren med SIS-ID eller innloggings-ID.

Legg til via innlogging eller SIS-ID

Legg til via innlogging eller SIS-ID

Hvis du ønsker å legge til en bruker via en innlogging eller SIS-ID, kan du velge å legge til et navn som skal knyttes til brukeren [1]. Du må også inkludere en e-postadresse for brukeren [2].

Hvis ingen brukernavnet er oppgitt, vil Canvas bruke brukerens e-postadresse som brukerens navn.

Når du har skrevet inn en e-postadresse, kan du klikke på « Neste » (Next)-tasten [3].

Legg til brukere

Legg til brukere

Bekreft brukerne du legger til i emnet via din valgte søkemetode. Klikk på « Legg til brukere » (Add Users)-tasten.

Vis ventende påmelding

Vis ventende påmelding

Inntil brukeren godtar emneinvitasjonen, vil brukerens status vises som ventende. Merk at observatørinvitasjoner bare vil vise som ventende hvis den inviterte observatøren ikke allerede har en Canvas konto.

Hvis du har lagt til en bruker uten en Canvas konto, kan brukeren opprette en konto som en del av emnets invitasjonsprosess.

Når brukeren har akseptert emneinvitasjonen, kan du samhandle med brukeren i emnet. Du kan også sende meldinger til brukeren via Samtaler.

Hvis det er nødvendig, kan du være i stand til å redigere en brukers rolle i Canvas.

Merknad: Det kan ta opptil 24 timer før brukere mottar sine invitasjoner. Canvas vil ikke anse brukeren som registrert – og vil ikke gjenkjenne brukeren noe sted i Canvas – inntil invitasjonen har blitt akseptert. Ved behov kan du sende emneinvitasjoner på nytt.