Hvordan importerer jeg en eksportpakke for et Canvas-emne?

Har du en Canvas-emne eksportpakke fra andre som du ønsker å bruke i Canvas, eller har du tidligere eksportert et emne, kan du importere emnet som en Canvas-emne eksportpakke. En eksportpakke er importert som en IMSCC-fil.

Merknader:

 • Når det er importert i et emne, har emnene som er eksportert samme begrensninger som emneimporter. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
 • Ved importering av en Canvas-emne eksportpakke vil pakken overskrive noen av de eksisterende emneinnstillingene. Er for eksempel destinasjons-emnet satt opp med en privat opphavsrett, kan du importere en pakke som har CC-opphavsrett, opphavsrett-lisensen i destinasjons-emnet vil endre fra privat til CC. Se over emneinnstillingene etter alle emneimport for å påse viktige innstillinger fortsatt er på sin plass.
 • Du kan ikke endre en eksisterende quiz ved å importere en endret versjon. Importer kan bare brukes når du oppretter en quiz for første gang. Hvis du importerer den samme quizen flere ganger, blir ikke tidligere importerte quizzer overskrevet, men du får flere kopier av den samme quizzen.
 • Emner er tildelt bestemte begrensninger på filstørrelse for lagringsplass for filer. Din filpakke for emnets eksportpakke må være mindre enn kvoten for emnet som vist i emnestatistikk. Har du ikke nok lagringsplass i emnet ditt for å importere eksportpakken, kontakt din Canvas administrator.
 • Instruktører må manuelt abonnere på eller aktivere oppgavevarslinger og kunngjøringer etter at de er importert inn i et nytt emne.
 • Eksportpakker for Canvas for Grunnskolen beholder temaet Canvas for Grunnskolen ved import.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet»-tasten

Klikk på lenken « Importer emneinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Velg Canvas-emne eksportpakke

Velg alternativet « Canvas-emne eksportpakke » (Canvas Course Export Package) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Velg fil

Velg fil

Klikk på knappen Velg fil (Choose File).

Åpne fil

Åpne fil

Velg .imscc-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på tasten Åpne (Open) [2].

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Masseimportere eksisterende tester som Nye Tester

Importere eksisterende tester som Nye Tester

Hvis institusjonen tillater det, kan du masseoverføre eksisterende tester til Nye tester ved å klikke på avmerkingsboksen Importer eksisterende tester som Nye Tester.

Hvis institusjonen din aktiverer funksjonen for migrering av quizer, vil spørsmålsbanker som er koblet sammen via en spørsmålsgruppe i Klassiske quizer, migreres til Nye quizer. Hvis funksjonen for migrering av quiz

Merknader:

 • Nye tester inkluderer ikke en spørreundersøkelsesfunksjon. Undersøkelser som er migrert fra Klassiske tester, blir derfor overført som standard tester i Nye tester.
 • Etter migrering til Nye tester vises flere nedtrekksspørsmål som samsvarende spørsmål.
 • Spørsmål med teksten Intet spørsmål (No Question) migrerer til Nye tester som Stimulus-spørsmål. En faglærer må legge til et spørsmål for at det skal vises i en test.
 • Spørsmålsgrupper med manuelt opprettede spørsmål migreres som elementbanker i Nye tester.
 • Hvis en test migreres flere ganger, bruker Canvas smart sammenslåing for å finne ut hvilket innhold i spørsmålsbanken som skal beholdes. Denne prosessen bidrar til å sikre at alt innhold beholdes, for eksempel i tilfeller der flere brukere redigerer en test samtidig.
 • Øvingstester fra Klassiske tester kan overføres til Nye tester. Når de er migrert, vises øvingstestene som standard som null mulige poeng og skjules fra Vurderingsoversikten og Vurderingssiden.

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Vis varselsmelding om import av innhold

Vis varselsmelding om import av innhold

Når du importerer innhold, vises en melding som forklarer at import av samme kursinnhold eller eksportpakke mer enn én gang vil overskrive alt eksisterende innhold i kurset.

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.