Hvordan legger jeg til eller redigerer detaljer i en oppgave?

Når du oppretter en oppgave, vil du legge til detaljer som beskrivelsen, filinnleveringstyper og poengverdi i oppgaven.

Hvis du oppretter en oppgave-shell, må du redigere oppgaven for å legge til oppgavedetaljene.

Oppgaveinnstillinger passer på å alltid huske og vise innstillingene som ble opprettet eller redigert i forrige oppgave i emnet. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare gjelder for innstillinger; det omfatter ikke oppgavens forfallsdatoer.

Merknader:

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Åpne oppgave

Åpne oppgave

For å åpne en eksisterende oppgave, klikk på oppgavenavnet [1].

Klikk på « Legg til oppgave » (Add Assignment)-tasten [2], for å opprette en ny oppgave.

Rediger oppgave

Rediger oppgave

Klikk på « Redigere » (Edit)-tasten.

Rediger oppgavedetaljer

Skriv oppgavetittelen i Oppgavenavn (Assignment Name)-feltet [1]. Hvis du opprettet oppgaven som en oppgave-shell, vil dette feltet bli befolket for deg, men du kan endre det hvis det er nødvendig.

Bruk Rich innholdsredigering for å legge til bilder, tekst, lenker, ligninger eller sette inn media [2].

Merknader:

  • Når et dokument lastes opp til Nye Rich innholdsredigering fra en oppgave, lagres filen i mappen Opplastede media i Emnefiler og har som standard skjult status. Studenter kan vise filen når oppgaven er gjort tilgjengelig for dem. Lær mer om filtilgjengelighet.
  • Når en oppgave opprettes uten beskrivelse, viser oppgavebeskrivelsen en standardtekst som forklarer at ingen tilleggsdetaljer ble lagt til for oppgaven.
Oppgavepoeng og -grupper

Skriv inn poeng for oppgaven i « Poeng » (Points)-feltet [1]. Velg oppgavegruppe for oppgaven i « oppgavegruppe » (Assignment Group)-rullegardinmenyen [2].

Hvis du opprettet oppgaven som en oppgave-shell, vil poengfelt og oppgavegruppe bli fylt ut for deg. Du kan redigere disse hvis nødvendig.

Merknad: Mulige poeng må være høyere enn null for oppgaver med karaktersettingstypene prosent, poeng, bokstavkarakter eller GPA.

Endre mulige poeng

Endre mulige poeng

Hvis du endrer mulige poeng for en eksisterende oppgave med karaktersatte innleveringer, må du karaktersette oppgaven igjen. Denne varselmeldingen gjelder for hvilken som helst vurderingstype med innlevering av oppgaver, inkludert å endre poengene fra eller til null.

Velg vurderingstype

Velg vurderingstype

I « Vis karakter som » (Display Grade as)-rullegardinmenyen, velger du den metoden du vil bruke for karaktersetting. Du kan vurdere oppgaven ut fra prosent, godkjent/ikke godkjent, poeng, bokstavkarakter, GPA-skala, eller merke den som ikke vurdert.

Merknad: Vurderingstypen er hvordan oppgaveresultatet vil vises i Karakterboken. For eksempel: En oppgave som er verdt 10 poeng er angitt til å vises som prosent. Dersom en student får 8/10 poeng på oppdraget vil det da vises som 80 i karakterboken. Ved bruk av bokstavkarakter, lær hvordan du oppretter en vurderingsskala og anvender vurderingsskala på oppgaven.

Velg type innlevering

Velg type innlevering

I « Innleveringstype » (Submission Type) -rullegardinmenyen velger du hvilken type innlevering du vil godta for oppgaven. Som standard vil innleveringstypen settes til Online.

  • « Ingen innlevering » (No Submission) er når du ikke vil at studentene skal levere en oppgave i Canvas. Denne oppgavetypen kan brukes til å opprette ekstra kolonner i karakterboken, eller når du vil lage en oppgave som involverer flere resultater. Innleveringstype gjelder ikke for ikke-karaktersatte oppgaver.
  • Online er når du vil at elevene skal levere inn oppgavene sine ved hjelp av Canvas.
  • « På papir » (On Paper) er når du vil at studentene skal levere inn en oppgave til deg, men ikke gjennom Canvas. Denne oppgavetypen brukes for tradisjonelle ansikt-til-ansikt emner eller hybrid emne når du ønsker at oppgaven skal leveres i løpet av timen, men du likevel ønsker å opprette en kolonne i Canvas-karakterboken for vurderingsformål.
  • « Eksternt verktøy » (External Tool) er når du vil at elevene skal levere inn oppgavene sine ved hjelp av en ekstern app (LTI) som er aktivert for emnet. Du må skrive inn en URL for det eksterne verktøyet.

 

Oppgaveinnstillinger passer på å alltid huske og vise innstillingene som ble opprettet eller redigert i forrige oppgave i emnet. Basert på tidligere oppgaver, kan ett eller flere av disse alternativene allerede være valgt for deg.

Merknad: «Ingen Innlevering» og «på papir» -oppgaver vises fortsatt til studentene på oppgavesiden deres. For å unngå forvirring er det best å lage et notat i oppgavebeskrivelsen, slik at elevene vet om en innlevering er påkrevd og i så fall, hvordan de skal levere det.  

Velg innleveringsforsøk

Velg innleveringsforsøk

Hvis du allerede har valgt innlevering på nett, kan du kanskje begrense antall forsøk for oppgaven.

Opprett gruppeoppgave

Opprett gruppeoppgave

Som en del av en oppgaveinnlevering, lar Canvas deg sette opp en oppgave som en gruppeoppgave. Du kan også velge å vurdere elever individuelt i gruppeoppgaver.

Krev hverandrevurdering

Krev hverandrevurdering

Hvis du vil at elevene skal evaluere hverandres arbeid, kan du opprette en hverandrevurderings-oppgave. Når du ber om hverandrevurdering, kan du velge om du vil pålegge hverandrevurderinger manuelt eller automatisk.

Tillat anonyme og moderert vurdering

Tillat moderert vurdering

Hvis du vil lage en avtale med ytterligere gjennomganger, kan du ha muligheten til å aktivere moderert vurdering, anonym vurdering, eller begge. Moderert vurdering tillater flere karaktersettere å evaluere en students arbeid og lage klargjøringskarakterer. Anonym karaktersetting skjuler studentens navn fra karaktersettere når de viser oppgaveinnlevering i SpeedGrader. Disse valgene kan brukes sammen eller uavhengig av hverandre.

Aktiver anonyme faglærermerknader

Aktiver anonyme faglærermerknader

Om du vil vurdere innleveringer med DocViewer og lage anonyme faglærermerknader og kommentarer i DocViewer-støttede innleveringer, velg Anonyme Faglærermerknader (Anonymous Instuctor Annotations) -boksen.

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Som standard vil Canvas angi oppgavedatoer for alle i emnet [1].

Lag en forfallsdato for oppgaven i feltet « Forfallsdato » (Due Date) [2]. Forfallsdatoen fylles allerede for deg hvis du har opprettet et oppgaveskall, men du kan endre den om nødvendig. Du kan også legge til tilgjengelighets-datofelt [3].

For å tildele oppgaven til en individuell student eller emneseksjon, klikk på Legg til (Add)-knappen [4].

Merknad: Dersom datoen ikke inkluderer et tidspunkt, viser den oppførte datoen som standard kursets standard klokkeslett for forfall.

 

Lagre Oppgave

Lagre Oppgave

Hvis du ønsker å varsle brukerne om eventuelle fremtidige oppgave-endringer, klikker du « informere brukerne om at dette innholdet har blitt endret » (Notify users that this content has changed)-boksen [1]. Klikk Lagre (Save)-tasten [2].

Merknader:

  • Hvis oppgaven ennå ikke er publisert, vil oppgaven vise « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten. Lagre-tasten vil opprette et utkast til oppgaven, slik at du kan publisere den senere.
  • Hvis du krysser av avmerkingsboksen Varsle brukere om at dette innholdet har endret seg, vil bare studentene som er tildelt oppgaven bli varslet om endringene.