Hvilke alternativer kan jeg velge i en test?

Når du oppretter en test har du en rekke alternativer å velge mellom innen en test.

Merknad: Når funksjonsvalget Standard som Nye quizer er aktivert, kan du ikke opprette nye Klassiske quizer. Eksisterende Klassiske quizer kan imidlertid fortsatt redigeres, importeres og migreres til Nye quizer.

Gi navn til test

I feltet Test uten navn kan du legge til et navn på testen din.

Velg testdetaljer

Når du oppretter en ny test, åpner Canvas fanen for testdetaljer som forhåndsvalgt innstilling.

 1. Opprett eventuelle instruksjoner for test Rich innholdsredigering.
 2. Velg testtype.
 3. Kategoriser testen i passende oppgavegruppe.

Angi testalternativer

Angi testalternativer

Testinnstillinger har flere alternativer.

Stokk svar (Shuffle Answers) [1]: Du kan stokke (tilfeldiggjør) svar. (Du kan også stokke spørsmål ved å opprette en spørsmålsgruppe.)

Tidsbegrensning (Time Limit) [2]: Du kan velge å sette en tidsfrist ved å angi antall minutter studenter har til rådighet til å fullføre hele testen. Tidsbaserte tester starter når en student begynner eksamenen og stanses ikke hvis studenten navigerer bort fra testen. Ingen tidsfrist betyr at studenter vil få ubegrenset tid til å fullføre testen.

Merknader: 

 • Hvis en tidsbasert test leveres inn etter at en student har mistet internettforbindelsen, kan det hende at tidspunktet for innlevering og gjenværende tid for testen ikke stemmer overens med tildelt tidsfrist og/eller tilgjengelige datoer.
 • Hvis en student mister internettforbindelsen, forlenger Canvas tiden i fem minutter, og lagrer svarene som ble oppgitt før tiden løper ut.

Flere forsøk (Multiple Attempts) [3]: Du kan tillate flere forsøk.

Testsvar (Quiz Responses) [4]. Du kan velge å gi studenter mulighet til å se svarene sine, automatisk genererte tilbakemeldinger på testen for riktig og galt svar og hvilke spørsmål de fikk feil. Tester har dette alternativet forehåndsvalgt så hvis du ikke vil at studenter skal kunne se testsvarene sine kan du fjerne markeringen i boksen.

Som del av dette alternativet kan du begrense visning av testresultater til studentene til Kun En Gang Etter Hvert Forsøk (Only Once After Each Attempt) [5]. Studenter vil bare kunne vise resultatene umiddelbart etter at de har fullført testen – resultater inkluderer både svarene deres og de korrekte svarene.

Merknader:

 • Studenter vil fortsatt se testresultatet når de sender inn en test med dette alternativet aktivert. På grunn av dette kan det hende at alternativet ikke passer for tester som krever manuell vurdering, for eksempel essayspørsmål der studenten kanskje trenger tilgang til testresultatene flere ganger for å se et oppdatert testresultat.
 • Når en test er lagret med alternativet Kun én gang etter hvert forsøk kan du bruke Moderert test funksjon for å gi studentene flere visninger av testresultatene deres.

Riktige svar (Correct Answers) [6]. Du kan gi studentene tillatelse til å se riktig testsvar etter at testen er fullført. Denne innstillingen setter en grønn Riktig-fane på hvert riktig svar i hele testen. Tester har dette alternativet forehåndsvalgt så hvis du ikke vil at studenter skal kunne se riktige svar kan du fjerne markeringen i boksen.

Som en del av dette alternativet kan du også kontrollere når og hvor lenge studenter kan se de korrekte svarene ved å angi datoer (og bestemte tider, om ønskelig) i feltene Vis og Skjul.

 • Vis svar umiddelbart etter en test er sendt inn ved å la feltene Vis og Skjul stå tomme.
 • For å opprette en tidsperiode hvor svarene vises kan du angi en startdato i feltet Vis og en sluttdato i feltet Skjul.
 • For å alltid vise svar etter en bestemt dato angir du en dato i feltet Vis.
 • For å skjule svar etter en bestemt dato angir du en dato i feltet Skjul.

Merknad: Hvis alternativet Kun én gang etter hvert forsøk er valgt vil det oppheve alle Vis- eller Skjuldatoer eller klokkeslett. Hvis du vil vise eller skjule riktige svar på en bestemt dato eller tid bør alternativet Kun én gang etter hvert forsøk ikke være valgt.

Et spørmål om gangen (One Question at a Time) [7]: Du kan vise et spørsmål om gangen og låse spørsmål etter de er besvart.

Merknader:

 • Spørsmål blir låst selv om en student klikker på Neste-knappen uten å svare på spørsmålet.
 • Hvis din Canvas-administrator har begrenset visning av testinnleveringer til studenter etter endt emne vil alternativ 4 og 6 ikke være tilgjengelige etter emnets sluttdato er passert.

Vise utvidede alternativer

Vise utvidede alternativer

Noen av innstillingene inneholder utvidede alternativer:

Tillat flere forsøk

 • Nylige testresultater [1] (Recent Quiz Score) – du kan velge å beholde den høyeste poengsummen, siste eller gjennomsnittlig resultat på alle forsøk. Canvas vil beholde høyest poengsum som forehåndsvalgt alternativ, med mindre denne innstillingen endres.
 • Tillatte forsøk [2] (Allowed Attempts) – du kan tillate flere forsøk og begrense antall forsøk. Bindestrekene som standardvalg representerer ubegrensede forsøk.

 

Hvis du beholder de forhåndsvalgte alternativene i Tester hvor studenter testsvarene sine:

 • Hvis du tillater minst ett forsøk på testen, vil «la studenten se testsvarene» (Let Students See Their Quiz Responses)-området vise en «kun etter deres siste forsøk» (Only after their last attempt)-avkrysningsboks [3]. Valg av dette alternativet betyr at studenter bare kan se de riktige svarene deres etter siste testforsøk.
 • Hvis du tillater mer enn ett forsøk på testen, vær oppmerksom på at alle studenter kanskje ikke fullfører alle forsøkene, og derfor heller ikke får sett sine test-tilbakemeldinger. For eksempel hvis en student har tre forsøk, men oppnår ønsket poengsummen etter andre forsøk vil sannsynligvis medfører at studenten ikke gjennomfører et tredje (og siste) forsøk. Det betyr at testsvarene deres og riktige svar ikke vil vises fordi det siste forsøket ikke ble fullført. For å gi disse studentene mulighet til å se svarene sine så må du manuelt endre testinnstillingene på et senere tidspunkt.

 

Hvis du beholder de forhåndsvalgte alternativene i Tester hvor studenter ser riktige testsvar:

 • Hvis du tillater minst ett forsøk på testen, vil «la studentene se de riktige svarene» (Let Students See The Correct Answers)-området vise en «kun etter deres siste forsøk» (Only after their last attempt)-avkrysningsboks [4]. Valg av dette alternativet betyr at studenter bare kan se de riktige svarene etter siste testforsøket deres. Dette alternativet vil følge den gjeldende test funksjonaliteten rundt flere forsøk. Hvis en student aldri fullfører siste forsøk vil ikke innstillingen for rett svar gjelde. For å gi studenten muligheten til å vise de korrekte svarene kan du endre testalternativene manuelt senere.  

 

Vis et spørsmål om gangen

 • Lås spørsmål [5] – Du kan velge å låse spørsmål etterhvert som de blir besvart. Dette alternativet betyr at studenter ikke kan gå tilbake til det forrige spørsmålet når det har blitt besvart.

Angi Testrestriksjoner

Angi Testrestriksjoner

Du kan begrense testen så det kan bare tas i bestemte situasjoner. Som standardinnstilling velges aldri disse alternativene.

 1. Du kan kreve at studentene skriver inn en tilgangskode for å ta testen.
 2. Du kan filtrere IP-adresser og kreve at studentene tar en test fra en bestemt datamaskin lab.

 

Merknader:

 • Hvis du har Respondus LockDown-plug-inen til nettleseren aktivert av institusjonen din, vil bruk av den nettleseren også dukke opp som et alternativ her. Nettleseren Respondus LockDown tillater ikke at andre vinduer åpnes under testen og bidrar til å forhindre juks.
 • Hvis institusjonen din bruker Respondus LockDown Nettleser LTI vil ikke alternativet Respondus vises under Test begrensninger og Respondus LockDown innstillinger kan administreres fra LockDown instrumentbordet til nettleseren i Navigering på emner.

Vis utvidede restriksjoner

Vis utvidede restriksjoner

For å kreve en tilgangskode angir du koden i tilgangskodefeltet (access code) [1].

For å filtrere IP-adresser kan du angi IP-adressen i IP-adressefeltet (IP address) [2]. Merknad: IP-filtre for tester er en måte å begrense tilgangen til tester til datamaskiner i et begrenset IP-område. Filtre kan være en kommadelt liste med adresser eller en adresse etterfulgt av en maske (dvs. 192.168.217.1/24 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). For mer informasjon av masker, se ressursdokumentet IP-filtrering i Canvas.

Tildele Test og datoer

Tildele Test og datoer

I tildelingsfeltet [1] kan du dele ut oppgaver til alle, en enkelt emneseksjon, eller individuell student.

Du kan angi forfallsdatoen [2] (Due Date), tilgjengelig fra-dato [3], (Available From) og tilgjengelig inntil-dato [4] (available Until) for testen. Disse feltene er valgfrie og kan bli satt avhengig av hvordan du vil administrere testen:

 • Forfallsdato: dato og tidspunkt for når testen må leveres inn
 • Tilgjengelig fra: dato og tidspunkt for når testen blir tilgjengelig så studenter kan ta testen
 • Inntil: dato og tidspunkt for når testen ikke lenger er tilgjengelig for studenter til å ta testen

Finn ut mer om forfalls- og tilgjengelighetsdatoer.

Merknader:

 • Hvis du endrer hvem tester er tildelt etter at den er gjort tilgjengelig for studenter, kan det føre til at innleveringer blir utilgjengelige.
 • Hvis du har satt seksjonsoverskriving datoer i emnet ditt, kan det hende at du må velge en emneseksjon og legge til forfalls- og tilgjengelighetsdatoer som er innenfor seksjonsoverskrivingsdatoene.
 • Endrer du forfallsdatoen til en test som studenter allerede har begynt på, men ikke levert, vil deres innlevering av testen bli sent inn automatisk basert på forfallsdato og klokkeslett til den originale forfallsdato.
 • Med automatisk innsendte tester reflekterer tidsstempelet for innsendelsen fem minutters tillegg som begynner når forfallsdato og tid er forbigått og er ikke på linje med tildelt forfallsdato og tid.

Opprette testspørsmål

Når du har konfigurert innstillingene for testen din så klikk på fanen Spørsmål for å opprette testspørsmålene og angi poengverdi. Du kan opprette individuelle testspørsmål, spørsmål med en spørsmålsbank, spørsmål med en spørsmålsgruppe, og spørsmål med en spørsmålsbank i en spørsmålsgruppe.

Lagre test

Lagre test

Klikk på knappen Lagre for å lagre arbeidet ditt med testen din.

Merknad: Du bør ikke publisere testen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere testen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du Lagre og publiser (Save & Publish)-tasten.

Alternativer for ikke publisert test

Alternativer for ikke publisert test

Når du lagrer testen har du flere testalternativer.

For å publisere testen klikker du på knappen «Publiser» (Publish) [1]. Publisering av en test betyr at studenter vil kunne se testen i emnet.

Før du publiserer testen har du mulighet til vise testen med studentvisning og kontrollere at den vises korrekt, ved å klikke på knappen «Forhåndsvis» (Preview) [2]. For å redigere testen trykker du på knappen Rediger (Edit) [3].

Du kan også se flere alternativer i Alternativer (Options)-menyen [4]:

 • Vis rubrikken for en test for å vurdere studenters svar slik som essay spørsmål (Lær hvordan du legger til en rubrikk (add a rubric)) [5].
 • Lås denne testen nå (Lock this quiz now) slik at studenter ikke får tilgang til testen når den er publisert [6]. Tittelen på testen vil fortsatt være synlig for studenter, men de vil ikke ha mulighet til å åpne testen. Dette alternativet gjelder bare for tester som er tildelt alle.
 • Slett denne testen (Delete) [7].

Merknad: Unngå å publisere testen om du ønsker å skjule testen for studenter. Når testen er ikke publisert kan den bare bli sett av instruktøren.

Lås opp testen

Lås opp testen

For å låse opp en test, klikk på ikonet Valg (Options) [1], og klikk på lenken La studentene ta denne testen nå (Let Students Take this Quiz Now) [2].

Lås opp testbegrensning

For å låse opp en test på ubestemt tid klikker du radio-knappen Ingen tidsbegrensning (No time limit) [1]. Hvis du vil låse en test før en bestemt dato og klokkeslett klikker du radio-knappen «Inntil» (Until) [2] og bruker kalenderikonet [3] (calendar icon) for å velge dato og klokkeslett. Når du er ferdig klikker du på knappen «Lås opp» (Unlock) [4].

Alternativer for publiserte tester

Når du publiserer en test kan du vise flere alternativer.

I tillegg til tilgjengelige valg for ikke-publiserte tester, i menyen Valg (Options) [1], kan du:

 • Forhåndsvis testen [2]
 • Vise testresultater for studenter som har tatt testen [3]
 • Send meldinger til studenter som enten har tatt testen allerede eller som ennå ikke har tatt testen [4]

 

I sidepanelet har du også tilgang til relaterte testfunksjoner:  

 

Du kan også skjule karakterer fra studenter ved å bruke retningslinjer for utsendelse i karakterboken.