cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruker jeg karakteroversikten?

Hvordan bruker jeg karakteroversikten?

Karakteroversikten hjelper instruktører med å lett vise og legge inn karakterer for studenter. Avhengig av type karaktervisning, kan karakterene for hver oppgave vises som poeng, prosent, fullført eller ufullstendig, GPA-skala eller bokstavkarakter.

Bare karaktersatte oppgaver, karaktersatte diskusjoner, karaktersatte tester og karaktersatte spørreundersøkelser som har blitt publisert vises i karakteroversikten. Ikke-karaktersatte oppgaver er ikke inkludert.

Standardvisningen i karakteroversikten er å vise alle studenter om gangen, men du kan også vise elevene individuelt i Individuell visning av karakteroversikt. Imidlertid vil individuell visning for øyeblikket ikke kunne gi støtte for alle innstillinger og valg fra karakteroversikten.

Følgende tastatursnarveier støttes for øyeblikket i Karakteroversikt:

  • S: Sorter rutenettet i den valgte kolonnen. Studentnavn- og Notater-kolonnene sorteres alfabetisk. Andre kolonner sorteres etter karakter (lav til høy).
  • M: Åpne menyen for den valgte kolonnen.
  • Esc: Lukk menyen for den valgte kolonnen.
  • G: Åpne Vurderingsdetalj-siden for den valgte oppgaven.
  • C: Åpne brettet Karakterdetalj for den valgte oppgaven.

Lær mer om Karakteroversikt (Gradebook).

Merknad: Hvis emnet inneholder flere karaktersettere, må du være oppmerksom på at når du åpner karakteroversikten, vil all karakteroversikt-data lagres i nettleseren helt til siden oppdateres. Karakterer er ikke dynamisk oppdatert med endringer gjort av andre karaktersettere i karakteroversikten eller i SpeedGrader.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Karakteroversikt

Toppen av karakteroversikten inkluderer sorteringsvalg og innstillinger som du kan bruke for å organisere karakteroversikten din (organize your gradebook) [1], som vil fylle ut valgt studentdata (selected student data) [2] og oppgavedata (assignment data) [3].

Karakteroversikten støtter snarveier. For å vise menyen Tastatursnarveier, klikk på ikonet Tastatur (Keyboard) [4], eller trykk på Shift+Spørsmålstegn-tastene samtidig.

Vis meny for karakteroversikt

Vis meny for karakteroversikt

Hoved karakteroversikten lar deg se alle studenter, oppgaver og karakterer. I menyen karakteroversikt kan du også bytte mellom flere valg som er tilgjengelig:

«Læringsmestring » (Learning Mastery) [1] viser karakteroversikt for læringsmestring, som vurderer standarden til læringsmålet som brukes i Canvas-emner. Denne karakteroversikten er et emnenivå funksjonsvalg.

« Individuell visning » (Individual View) [2] lar deg vurdere en student og en oppgave om gangen, og er fullstendig tilgjengelig for skjermlesere. Individuell visning støtter for øyeblikket ikke innstillinger og valg fra karakteroversikten.

«Historie til karakteroversikt » (Gradebook History) [3] viser siden historie til karakteroversikt, som logger nylig karaktersatte endringer i emnet i følge student, karakter, oppgave og dato.

Du kan bytte mellom karakteroversikt til enhver tid.

Vis alternativer for visning av karakteroversikt

Vis alternativer for visning av karakteroversikt

Visningsmenyen gjør det mulig å filtrere og sortere karakteroversikten i følge flere visningsvalg:

Vis meny for handlinger

Vis handlinger

Handlingsmenyen gjør det mulig å synkronisere karakterer til din institusjons studentinformasjonssystem (SIS) hvis aktuelt [1].

For å administrere flere studentkarakterer i karakteroversikten om gangen, kan du også importere karakterer (import grades) [2] og eksportere karakterer (export grades) [3].

Merknad: For øyeblikket inkluderer CSV-fil karakteroversikt eksport alle karakteroversikt-data uavhengig av filtrert eller sorteringsvalg.

 

Søk opp studenter

Emnet viser som standard alle aktive studenter. I søkefeltet kan du søke etter en individuell student på navn eller på SIS-ID.

Vis innstillinger for karakteroversikt

Innstillinger for karakteroversikt gjør det mulig å legge til retningslinjer for forsinkelse eller overskriving av sluttkarakter i emnet ditt.

Vis retningslinjer for forsinkelse

Retningslinjer for forsinkelse gjør det mulig for deg å legge til retningslinjer for forsinkelser til emnet ditt.

« Retningslinje for manglende innlevering » gjør det mulig å automatisk legge til en karakter for innleveringer som er merket som manglende (missing) [1]. En innlevering er merket manglende hvis forfallsdatoen har kommet og gått, og oppgaven ikke har blitt sendt inn.

« Retningslinje for for sent innlevering » gjør det mulig å automatisk legge til en straff til innleveringer med status for sent (late) [2]. En innlevering er merket for sent når den er innsendt etter forfallsdatoen. I tillegg kan du definere en terskel om en student er under den, vil den ikke bli vurdert, uavhengig om hvor sent innleveringen er innlevert.

Vis retningslinjer for karakterpostering

Retningslinje for karakterposting gjør det mulig å endre posteringsretningslinjer for emnene dine.

For å automatisk postere karakterer og gjøre dem synlig for studenter så snart de er lagt inn, velg valget « Automatisk sett inn karakterer » (Automatically Post Grades) [1]. Posteringsretningslinjene er som standard bestemt til automatisk sett inn karakter.

For å skjule karakterer som standard og manuelt velge når karakterene skal postes og gjøre dem synlige for studentene, velg valget « Manuelt sett inn karakterer » [2].

Merknad: Karakterer for anonyme eller modererte oppgaver må manuelt settes inn. Karakterer for moderate oppgaver kan ikke bli åpnet før siste karakter er postet.

Vis avanserte innstillinger

Vis avanserte innstillinger

Fanen avansert gjør det mulig å legge til overskriving av sluttkarakter i emnet ditt. Er det aktivert kan du legge inn en overskriving av sluttkarakter for en student som ikke samsvarer med karakteren som automatisk ble regnet ut i Canvas [2]:

Vis kolonnen med studentens navn

Vis kolonnen med studentens navn

Kolonnen med studentens navn viser hvert students navn og kan også inkludere en students underordnet ID, om den er aktivert. Du kan sveve over overskriften til kolonnene og vise menyen Studentnavn [1] som gjør det mulig med følgende valg:

For å vise en students karakterside, klikker du på studentens navn [2].

Vis teststudent

Vis teststudent

Hvis du har aktivert studentvisning i emneinnstillinger, vises teststudenten på slutten av karakteroversikten og legges automatisk til i hver seksjon i emnet ditt. Teststudentens data blir ikke tatt med i emnets analyser.

Hvis du vil fjerne teststudenten fullstendig, må du fjerne teststudenten fra seksjonspåmeldingene i emneinnstillinger.

Vis oppgave-kolonne

Vis oppgaver

Hver kolonne i karakteroversikten representerer en publisert oppgave i siden Oppgaver. Hver kolonne viser oppgavetittelen, totalpoengene og karakterene til hver enkelt elev.

For å vise oppgaven, klikk på oppgavenavnet [1].

For hver oppgave kan du sveve over overskriften til kolonnene og vise menyen Oppgave (assignment) [2] som gjør det mulig med følgende valg:

Ikoner og farger representerer oppgaver og innleveringsstatuser i Canvas, inkludert differensierte oppgaver, vurderingsperiodet og Læringsstier.

Legge til kolonner

Oppgavekolonner legges automatisk til hver gang du oppretter og publiserer oppgaver, karaktersatte diskusjoner og karaktersatte spørrekonkurranser og undersøkelser. En kolonne legges også automatisk til for Oppmøteverktøyet.

Du kan manuelt legge til en kolonne som en del av å importere karakterer til karakteroversikten. Men oppgaver som er importert i CSV-fil er automatisk publisert.

Du kan også opprette ikke-innsendte eller papir-innleverte oppgaver for å legge til karakteroversikten for manuell karaktersetting.

Skriv inn karakterer

Når karakterer blir lagt inn, vises karakteroversikten i midten og høydepunktene på rader og kolonner for forbedret orientering.

For å skrive inn karakterer, skriv karakteren som er støttet av oppgavetype direkte inn i cellen til karakteroversikten [1].

Du kan også skrive inn karakterer og endre innsendelses-status ved å klikke på ikonet « Brett karakterdetalj » (Grade detail tray) [2].

 

Vis brettet karakterdetaljer

Vis brettet karakterdetaljer

Brettet karakterdetaljer gjør det mulig å legge inn eller redigere karakterer [1], endre status på en innlevering [2] og legge igjen kommentarer til studenten [3].

Vis oppgavegrupper og totalt antall kolonner

Oppgavegrupper vist i karakteroversikten stemmer overens med oppgavegruppene som er opprettet på oppgavesiden [1].

Er oppgavegruppen din vektet, vises den vektede karakteren under gruppetittelen [2]. Oppgavegruppens vekttall gjenspeiles i den totale karakteren. Oppgavekarakteren studentene oppnår ganges med oppgavegruppens vekttall.

Totalkarakterer fra oppgavegruppene er utregnet i totalkolonnen i karakteroversikten. [3]. Du kan sveve over overskriften på kolonnen for å se « menyen totale kolonne » (Total column menu) [4], som gjør det mulig å sortere karakter og sette totale kolonne fremst på karakteroversikten. I tillegg, hvis oppgavegruppene ikke er vektede, kan du vise totalsummene som en poengverdi i stedet for en prosent.

 

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback