cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg til en hendelse i en kurskalender?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan legger jeg til en hendelse i en kurskalender?

En Canvas hendelse er en ikke-vurdert Canvas aktivitet. Hendelser du lager i kalenderen vil ikke dukke opp på oppgave-siden eller i karakteroversikt. Men de vil dukke opp på pensumsiden og i studentkalendere. Du kan opprette hendelser med forfallsdatoer og klokkeslett, og hendelser som varer hele dagen.

For eksempel kan du lage en kurs-hendelse i kalenderen, med en link til materiell som du ønsker elevene skal sette seg inn i som forberedelse til en klassediskusjon. Du vil ikke vurdere elevene etter hvorvidt de har satt seg inn i materiellet, men du legger ut materiellet på en bestemt dag for å hjelpe dem med å organisere tiden sin mer effektivt.

Du kan også duplisere en hendelse.

Merknad: Hendelser som inkluderer en konferanselenke i beskrivelsen eller Sted-feltet viser en Bli med-knapp på studentens Listevisning-dashbord.

Åpne kalender

Åpne kalender

I global navigering, klikk på Kalender (Calendar)-koblingen.

Legg til hendelse

Legg til hendelse

Klikk på en dato i kalenderen for å legge til en hendelse [1]. Du kan også klikke på pilene ved siden av navnet på måneden for å navigere til en annen måned [2], og velge en dato.

Hvis du ikke ønsker å finne dato manuelt, kan du klikke på «Legg til» [3].

Legg til hendelsesdetaljer

Legg til hendelsesdetaljer

Skriv inn en tittel for hendelsen [1].

Avhengig av hvordan du la til hendelsen, kan datoen være fylt ut for deg. Hvis ikke, angi dato i datofeltet [2].

Kalendertider kan også fylles ut for deg i «Fra»-feltene [3]. Rediger eller angi start- og sluttid for hendelsen. For å opprette en heldagshendelse, la «Fra» (From) -feltene stå tomme (ingen start- og sluttidspunkt for hendelsen).

Legg inn hendelse

Legg inn hendelse

For å legge til ytterligere detaljer til din hendelse, klikk tasten Flere valg [1]. Du kan bruke Rich innholdsredigering for å legge til en beskrivelse eller ressurs-lenker, legge til en adresselokasjon, og duplisere en hendelse.

Hvis du bare ønsker å opprette arrangementet som plassholder og legge til detaljer senere, klikk «Send» (Submit) [2]. Du kan redigere hendelsen når du vil.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.