cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg til en hendelse i en kurskalender?

Hvordan legger jeg til en hendelse i en kurskalender?

En Canvas hendelse er en ikke-vurdert Canvas aktivitet. Hendelser du lager i kalenderen vil ikke dukke opp på oppgave-siden eller i karakteroversikt. Men de vil dukke opp på pensumsiden og i studentkalendere. Du kan opprette hendelser med forfallsdatoer og klokkeslett, og hendelser som varer hele dagen.

For eksempel kan du lage en kurs-hendelse i kalenderen, med en link til materiell som du ønsker elevene skal sette seg inn i som forberedelse til en klassediskusjon. Du vil ikke vurdere elevene etter hvorvidt de har satt seg inn i materiellet, men du legger ut materiellet på en bestemt dag for å hjelpe dem med å organisere tiden sin mer effektivt.

Du kan også duplisere en hendelse.

Åpne kalender

Åpne kalender

I global navigering, klikk på Kalender (Calendar)-koblingen.

Legg til hendelse

Legg til hendelse

Klikk på en dato i kalenderen for å legge til en hendelse [1]. Du kan også klikke på pilene ved siden av navnet på måneden for å navigere til en annen måned [2], og velge en dato.

Hvis du ikke ønsker å finne dato manuelt, kan du klikke på «Legg til» (Add) [3].

Legg til hendelsesdetaljer

Legg til hendelsesdetaljer

Skriv inn en tittel for hendelsen [1].

Avhengig av hvordan du la til hendelsen, kan datoen være fylt ut for deg. Hvis ikke, angi dato i datofeltet [2].

Kalendertider kan også fylles ut for deg i «Fra»-feltene [3]. Rediger eller angi start- og sluttid for hendelsen. For å opprette en heldagshendelse, la «Fra» (From) -feltene stå tomme (ingen start- og sluttidspunkt for hendelsen).

Hvis en plassering er nødvendig, angi en plassering for hendelsen [4].

Velg kurskalender for hendelsen i kalenderens rullegardinmeny [5].

Legg inn hendelse

Legg inn hendelse

For å legge til ytterligere detaljer til din hendelse, klikk tasten Flere valg [1]. Du kan bruke Rich innholdsredigering for å legge til en beskrivelse eller ressurs-lenker, legge til en adresselokasjon, og duplisere en hendelse.

Hvis du bare ønsker å opprette arrangementet som plassholder og legge til detaljer senere, klikk «Send» (Submit) [2]. Du kan redigere hendelsen når du vil.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback