Hvordan oppretter jeg en gruppediskusjon i et emne?

Grupper er en undergruppe av et emne med et emne-lignende miljø inkludert sin egen kalender, diskusjonstavle og samarbeidsverktøy. Bare studenter som er lagt til i en gruppe har tillatelse til å se og bruke de respektive verktøyene i gruppen.

En gruppediskusjons-oppgave oppretter et identisk diskusjonstema i hver gruppekategori. Når studenter svarer på diskusjonstemaet, gjør de det inne i sine gruppe miljøer, som er knyttet til emnet hvor oppgaven ble opprettet.

Hvis du vil opprette en gruppediskusjon for karaktersetting, lær hvordan du oppretter karaktersatte guppediskusjoner.

Merknad: Du må opprette gruppesett og grupper før du setter opp en gruppediskusjonsoppgave.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Legg til diskusjon

Klikk på «Legg til diskusjon» (Add Discussions).

Opprett gruppediskusjon

Opprett gruppediskusjon

Skriv inn diskusjonstittel i feltet emnetittel (Topic Title) [1].

Legg til diskusjonsinnhold ved hjelp av Rich Innholdsredigering [2].

I diskusjonsalternativer, merk av boksen «Dette er en gruppediskusjon» (This is a Group Discussion) [3].

Velg gruppesett

Velg gruppesett

For å velge et eksisterende gruppesett, velger du «Gruppesett» (Group Set)-rullegardinmenyen [1]. For å opprette en ny gruppekategori, klikk på «Ny gruppekategori» (New Group Category)-tasten [2].

Opprett gruppesett

Skrivebord

Hvis du velger å opprette en ny gruppekategori, skriv inn gruppesettet og gruppeinformasjonen i modalen Opprett gruppesett.

Skriv gruppesettnavn i feltet Gruppesettnavn (Group Name) [1].

Hvis du ønsker å tillate egenregistrering for grupper i gruppesettet, merk av i boksen Tillat egenregistrering (Allow self sign-up) [2].

Velg et gruppestrukturalternativ i Gruppestruktur-delen Du kan velge å dele opp studentene i et bestemt antall grupper [4], dele opp studentene i grupper med et bestemt antall studenter per gruppe [5], eller opprette grupper senere på Personer-siden [6].

Når du er ferdig, klikk på Lagre (Save)-knappen for å opprette gruppesettet og gruppene [7].

Du kan se gruppeveiledningene våre for mer informasjon om oppretting og redigering av gruppesett og oppretting av grupper.

Angi tilgjengelighetsdatoer

Angi tilgjengelighetsdatoer

For å gjøre diskusjonen tilgjengelig på en bestemt dato eller i et bestemt datointervall, angir du datoene i «Tilgjengelig fra» (Available from) og «Til» (Until)-feltene [7], eller klikk på kalenderikonene for å velge datoer. Disse datoene gjelder alle brukere. Standard er disse feltene tomme og diskusjonen kan vises gjennom hele emnet.

Merknad: Merk at disse feltene bare gjelder for ikke-karaktersatte diskusjoner. Hvis du oppretter en karaktersatt gruppediskusjon, gjelder ikke disse datofeltene.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk Lagre og Publiser (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen ogpublisere den senere, klikk på Lagre (Save)-knappen [2].

Publiser emne

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på «Publiser» (Publish)-tasten.

Se diskusjon

Se diskusjon

Vis diskusjonen. En faglærer eller TA vil se lenker til hver gruppe. Klikk på gruppenavnet for å åpne gruppediskusjon og vise svar til temaet.

Vis Diskusjoner i Redesign av diskusjoner

Hvis emnet ditt har Redesign av diskusjoner aktivert, kan du se diskusjonen i Redesign av diskusjoner. For å åpne gruppediskusjonen, klikk på Grupper-ikonet [1] og deretter på navnet til gruppen du ønsker å åpne [2].

Diskusjon i Studentvisning

Når elevene åpner diskusjonen, vil de tas til Diskusjoner-siden i sine bestemte prosjektgrupper for å fullføre oppgaven.

Merknad: Diskusjonsposter kan ikke legges ut anonymt.