Hvordan angir jeg en standardkarakter for en oppgave i Karakteroversikt?

Hvis du vil angi en standard karakter for en bestemt oppgave, bruk rullegardinmenyen Oppgaver. Standardkarakterer kan enten brukes for alle studenter eller bare studenter som ikke har fått en karakter ennå.

Merknader:

  • Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, kan du ikke angi en standardkarakter for oppgaver som har minst én elev i en lukket vurderingsperiode.
  • Når Samordnet sensur er aktivert for en oppgave, er alternativet Angi standardkarakter ikke tilgjengelig før karakterene frigis.
  • Innleveringsstatus er ikke tatt med i bruk av standardkarakter.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Åpne oppgavemeny

Åpne rullegardinmenyen Oppgaver

Hold musepekeren over oppgavens kolonneoverskrift og klikk på Alternativer-ikonet.

Angi standardkarakter

Angi standardkarakter

Klikk på Angi standardkarakter (Set Default Grade)-lenken.

Opprett standardkarakterer

Opprett standardkarakterer

Skriv inn standardkarakter-verdien i Karakterverdi (Grade Value)-feltet [1]. Hvis du ønsker å overskrive eksisterende karakterer for oppgaven, kryss av i avmerkingsboksen Overskriv allerede angitte karakterer (Overwrite already-entered grades) [2].

Klikk på Angi standardkarakter (Set Default Grade)-knappen [3].

Merknader:

  • Hvis Karakterverdi-feltet er tomt og avmerkingsboksen Overskriv allerede angitte karakterer er krysset av, vil alle oppgavekarakterer bli fjernet.
  • En standardkarakter vil bli tildelt studentene uavhengig av innleveringsstatus.
  • Hvis du vil at alle oppgavekarakterer skal angis som mangler, skriv inn mi i karakterverdi-feltet.

Verifiser standardkarakterer

Verifiser standardkarakterer

Klikk på OK .

Vis Nye karakterer

Vis Nye karakterer

Standardkarakterer blir automatisk angitt for alle studenter som ikke har en karakter. Karakterer kan endres ved å klikke på standardkarakteren og skrive inn et oppdatert resultat.