Hvordan tildeler jeg en gradert diskusjon til en individuell student?

Når en gradert diskusjon blir opprettet eller redigert, kan du tildele en gradert diskusjon til en bestemt student. Tilgjengelige datoer -funksjonen er fortsatt tilgjengelig for hver gradert diskusjon.

Kun den/de studentene som er spesifisert i diskusjonsdetaljene kan se den graderte diskusjonen.

Ved bruk av differensierte oppgaver med Karakteroversikten, vises den graderte diskusjonen som en kolonne for alle studenter, men karakterceller er nedtonet for studenter som ikke er inkludert i diskusjonen. Karakterer kan ikke tildeles studenter som ikke har vært inkludert i den karaktersatte diskusjonen, og vurderte diskusjoner som ikke er tilordnet til en student er ikke priset inn samlede karakterer.

Når flere vurderingsperioder er aktivert i et emne, blir oppgaver også tatt hensyn til mot lukkede vurderingsperioder.

Merknad: Bruker emnet ditt Læringsstier, trenger du ikke å manuelt tildele graderte diskusjoner til individuelle studenter. Lær hvordan du tildeler oppgaver til Læringsstier.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Legg til diskusjon

Klikk på «Legg til diskusjon» (Add Discussions).

Skriv inn Diskusjons Detaljer

Skriv inn Diskusjons Detaljer

Angi en emnetittel [1] og diskusjonsdetaljer [2].

Sett gradert diskusjon

Sett gradert diskusjon

Klikk på « Gradert » (Graded) -boksen.

Angi detaljer for karaktersetting

Angi detaljer for karaktersetting

Angi antall mulige poeng [1]. Velg type karaktersetting [2] og oppgavegruppe [3], og tildel hverandrevurdering [4], om det er noen.

Tildel student

Tildel student

Som standard vil Canvas angi oppgave for alle i emnet. For å opprette oppgave for en spesifikk gruppe i gruppesettet, klikk på « Alle » (Everyone) -fjerne ikonet [1], og begynn så å skrive inn navnet på en student [2]. Søkefeltet er dynamisk, og du kan søke etter studenter på for- eller etternavn. Når hele navnet kommer frem, klikk på navnet. Lister du ikke kan bla gjennom.

Du kan inkludere mer enn en student i «Til» -feltet, så lenge studentene skal ha samme forfalls- og tilgjengelighetsdatoer.

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Rediger forfalls- og tilgjengelighets-datoer

Legg til foretrukne dato(er) i datofeltene, med følgende alternativer:

  • Forfall (Due) [1]: Sett tid og forfallsdato for gradert diskusjonen. Forfallsdatoen fylles allerede for deg hvis du har opprettet et oppgaveskall, men du kan endre den om nødvendig.
  • Tilgjengelig fra (From) [2]: Sett tid og dato når den graderte diskusjonen blir tilgjengelig.
  • Til (Until) [3]: Sett tid og dato når den graderte diskusjonen ikke er tilgjengelig lenger.

Merknad: Nedenfor forfallsdato og tilgjengelighetsdato -feltene, viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer et emne i en annen tidssone og du oppretter eller redigerer forfallsdatoen for en gradert diskusjon, vises emnet og lokal tid for din referanse.

Legg til ekstra datoer

Legg til ekstra datoer

For å legge til en annen student med forskjellig forfallsdato og tilgjengelighetsdato, klikk på tasten Legg til (Add).

Fjern Datoer

Fjern Datoer

Du kan også slette ekstra datoer ved å klikke på fjerne-ikonet ved siden av den aktuelle datoen.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk Lagre og Publiser (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen ogpublisere det senere, kan du klikke på knappen Lagre (Save) [2].

Vis forfallsdato-advarsel

Vis forfallsdato-advarsel

Legger du ikke til emneseksjoner til oppgaven, vil du se en advarsel som spør om du ønsker å legge til disse seksjonene.

Klikk på knappen «Fortsett» (Continue) [1] hvis du ikke ønsker å legge til seksjoner til oppgaven, eller klikk på «Gå tilbake» (Go Back)-tasten [2] for å gå tilbake og legge til flere seksjoner.

Merknad: Denne varselmeldingen vil ikke komme frem om Alle eller alle emneseksjoner er tildelt oppgaven.

Vis dato avvik

Vis dato avvik

Hvis du sender inn en ugyldig streng med forfallsdatoer og prøver å lagre den graderte diskusjonen, genererer Canvas en feilmelding. Eksempler på ugyldige oppføringer kan være å ikke låse opp diskusjonen før tiden, ikke plassere forfallsdato innenfor rekkevidden av tilgjengelighetsdatoene, eller tildele en dato som er utenfor emnets eller terminens datoer.

Korriger datoen, og oppdater diskusjonen igjen.

Merknader:

  • Dersom emnet ikke inneholder spesifiserte emnestart og -sluttdato, validerer Canvas den karaktersatte diskusjonen mot termindatoen som er satt for emnet.
  • Hvis emnet bruker flere vurderingsperioder, validerer tilordningsfeltet forfallsdatoen mot den lukkede vurderingsperioden og krever at diskusjonens forfallsdato skal være etter datoen for den lukkede vurderingsperioden.

Vis Diskusjonsdatoer

Vis Diskusjonsdatoer

For å vise brukere og forfallsdato på diskusjonen, klikk på lenken Vis forfallsdatoer .

Vis tildelte datoer

Vis datoene tildelt den graderte diskusjonen.

Vis Datoer i Redesign av diskusjoner

Vis Datoer i Redesign av diskusjoner

For å vise tilgjengelighet og forfallsdatoer for en diskusjon i Redesign av diskusjoner, klikk på lenken Vis forfallsdatoer .

Vis tildelte datoer

Vis datoene tildelt den graderte diskusjonen.

Vis Oppgaveside

På oppgavesiden vil den graderte diskusjonen vise det er flere brukere og datoer tildelt diskusjonen. Svev over teksten for å vise tilgjengelige eller forfallsdatoer.