Hvordan kan jeg moderere test-siden når en test er publisert?

Når en test er publisert, viser sidefeltet til testen lenken Moderer test, som tillater deg å moderére testen for hver student i emnet ditt. På siden Moderer test kan du vise fremgangen til studentinnleveringer og se antall forsøk hver har tatt testen. Du kan også gi studentene flere forsøk, gi ekstra tid i tester på tid og manuelt låse opp testforsøk.

Merknader:

  • Avhengig av størrelsen på emnet ditt, Moderer test-informasjon kan ta noen minutter å oppdatere. Det kan være du på oppdatere siden for se de nyeste dataene.
  • Endrer du testinnstillingene når en student tar en test, vil de nye innstillingene ikke gjelde før studenten har fullført nåværende forsøk.

Åpne tester

Åpne tester

I emnenavigasjonen, klikk på Tester (Quizzes)-linken.

Åpne test

Åpne test

Klikk på navnet til testen

Moderere denne testen

Klikker på lenken « Moderer denne testen » (Moderate This Quiz).

Vis søkefilter

For å se bestemte studenters testforsøk, bruk feltet Søk Folk .

Vis kolonner for moderere test

Siden Moderére test viser følgende informasjon:

  • Studentens navn [1]
  • Antall ganger studenten allerede har forsøkt å ta testen [2]
  • Test-tid— fullførte forsøk viser tiden det tok for studenten å fullføre testen; løpende tid viser gjenværende tid studenten har for å fullføre testen [3]
  • Antall gjenværende forsøk, om det er noen [4]
  • Testresultat—for flere innleveringer, resultater er det siste forsøket [5]

 

For å oppdatere siden og forsikre at alle kolonnene er de siste, klikk ikonet oppdater [6]

Vis tiden på siste forsøk

Ser du i siden Moderére test når en student tar en test, vil tids-kolonnen vise løpende tid på testen. Når tiden er gått ut, viser tids-kolonnen innlevering som Tiden er gått ut!

For tester uten tid, teller tiden ned mot forfallsdatoen til testen. Er det ikke bestemt noen forfallsdato for testen, setter testen standard tid til emnets sluttdato. Det største nummeret vises i måned, dager, timer, minutter og sekunder.

Merknad: Når studenter tar en test uten tid, viser tidtakeren forløpt tid og teller oppover.

Vis tiden på siste forsøk i tidsbestemt test

Ser du i siden Moderére test når en student tar en tidsbestemt test, vil tids-kolonnen vise løpende tid gjenværende på testen. Når tiden er gått ut, viser tids-kolonnen innlevering som Tiden er gått ut!

Testen viser også et klokke-ikon [2] som kan brukes til å forlenge tiden på et nåværende forsøk. Les mer om moderéring av nåværende tidsbestemte tester.

Merknad: Når studenter tar en tidsbestemt test, viser tidtakeren forløpt tid og teller nedover.

Vis utestående innleveringer

Viser siden en varselmelding, har tiden gått ut for en eller flere studentinnleveringer, men innleveringene er utestående og må manuelt sendes inn. Les mer om å sende inn utestående tester.

Moderer test

Du kan bruke ikonet Rediger (Edit) for å moderére testen for en student når som helst. Å moderére en test lar deg gi studenten flere forsøk og manuelt låse opp testforsøk. Avhengig av test-innstillingene, du kan også gi ekstra tid på tidsbestemte tester og la studentene se testresultatene en gang til.

Ønsker du å moderére en test for flere studenter og la de samme innstillingene gjelde for alle, kan du legge inn endringer for alle studentene samtidig. Finn ut mer om gi ekstra test forsøk.