Hvordan sender jeg en melding til alle studenter basert på spesifikke emnekriterier i Nye Analyser?

Når du viser et datasammenligningskort, kan du sende en melding til studentene som har vurderinger eller innleveringer som oppfyller tre spesifikke kriterier: vurderinger innenfor et bestemt prosentintervall, manglende innleveringer eller forsinkede innleveringer. Meldingsmottakere fylles automatisk ut basert på valgte kriterier og eventuelle filtre.

Utvelgelseskriterier brukes på studentenes prestasjoner på alle oppgaver. Individuell utvelgelse av studenter er basert på resultat og innsendingsstatus.

Sendte meldinger kan vises i mappen Sendt i innboksen Samtaler. Meldinger som sendes til mer enn én student, sendes som individuelle meldinger.

Om nødvendig kan du også sende en melding til en enkeltstudent.

Merknader:

  • Hvis du ikke kan se lenken Nye analyser i emnenavigasjonen, kan det hende du må gjøre lenken synlig via fanen Navigasjon i Emneinnstillinger. Hvis lenken Nye analyser ikke er tilgjengelig i navigasjonsfanen, har institusjonen din deaktivert denne funksjonen.
  • Dataene oppdateres i Nye analyser hver 24. time. Bekreft når dataene sist ble oppdatert i emnet, da innholdet kan være utdatert i forhold til nyere emneaktivitet og studentinnsendinger.
  • Studenter kan ikke se Nye analyser.
  • For at Nye analyser skal vises i Canvas, kan det hende at tredjeparts informasjonskapsler må aktiveres i nettleserinnstillingene dine.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Åpne Nye analyser

Klikk på lenken Nye analyser (New Analytics) i Emnenavigering (Course Navigation) [1]for å åpne Nye analyser eller klikk på knappen Nye analyser (New Analytics) i Startside for emner [2].

Merknad: Hvis du ikke kan se lenken Nye analyser, kan det hende du må gjøre lenken synlig via fanen Navigasjon i Emneinnstillinger.

Åpne emnevurderingsanalyser

Åpne emnevurderingsanalyser

Klikk på fanen Emnevurdering (Course Grade) for å se emnevurderings- analyser.

Melding til studenter som

Melding til studenter som

Meldingsmottakere fylles automatisk ut basert på valgte kriterier og eventuelle filtre.

Hvis du vil filtrere analyser for en spesifikk oppgave, seksjon eller student, søker du etter og velger det ønskede filteret i Filter-feltet [1]. Klikk deretter på Melding-ikonet [2].

Velg kriterier

Vinduet Melding til studenter som (Message Students Who) er standardinnstilling for kriteriet resultatområde [1], som lar deg sende meldinger til studenter basert på et spesifikt gjeldende prosentintervall i emnet.

Intervallfeltet (Range) bestemmer det angitte prosentintervallet [2], og BCC-feltet viser antall studenter som faller innenfor det angitte intervallet [3]. Som standard viser intervallfeltet 0 til 100 %, slik at BCC-feltet inkluderer alle studentene i emnet. I tillegg vises eventuelle filtre på analysesiden automatisk som tiltenkt mottaker for meldingen. Hvis ingen filtre er brukt, vises meldingen som sendt til alle seksjoner.

Hvis du vil velge et nytt område, angir du minimum og maksimum prosentandel av nåværende karakterer i prosentfeltene [4]. BCC-feltet viser det oppdaterte antallet studenter og/eller seksjoner som har karakterprosenter innenfor det angitte intervallet [5].

Velg Manglende eller forsinkede innsendinger

Alternativene for manglende og sene kriterier inkluderer ikke noe tilleggskriterium. Valgte studenter er basert på innsendingsstatus, og antall berørte studenter vises i BCC-feltet. Igjen, alle filtre som er inkludert på analysesiden, vises også som tiltenkte mottakere.

Merknad: Når du sender meldinger til studenter som mangler en oppgave, viser Nye analyser bare studenter som allerede har passert leveringsfristen for oppgaven.

Bekreft mottakere

Bekreft mottakere

For hvert kriterium kan du administrere brukerne som skal motta meldingen, hvis det er nødvendig. Klikk på lenken som inneholder antall studenter [1], og se deretter det utvidede BCC-feltet [2].

Klikk på ikonet Fjern [3] for å fjerne en student fra meldingen.

Tilbakestille navn

Klikk på lenken Tilbakestille navn (Reset Names) link for å tilbakestille studentnavn til den opprinnelige listen.

Send melding

Send melding

Skriv inn et emne for meldingen i feltet Emne (Subject) [1].

I feltet Melding (Message) [2], skriver du inn beskrivelsen av meldingen.

Klikk på knappen Send [3].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No