Hvordan legger jeg til et emneinnhold som et modul-element?

Du kan legge til nye eller eksisterende innholdselementer i Canvas til en modul. Du kan også legge til et element i flere moduler, eller flere gjentakelser av et element i en modul.

Når du legger til elementer i en modul, må du være oppmerksom på at statusen til modulen styrer tilstanden for de enkelte modul-elementene. Det kan være lurt å vurdere å la alle modul-elementer være ikke publiserte før du er klar til å publisere hele modulen. Lær mer om Publisering eller oppheving av publisering av modul.

Merknader:

  • Canvas vil godta de fleste mediefiler som opplastinger. Imidlertid kan ikke alle mediefiler spilles i Canvas.
  • Opplastede filer publiseres automatisk og vises også i Emnefiler. Når du legger en begrenset filtype til en modul, må du være oppmerksom på at begrensede filer fungerer som publiserte filer og kan være synlig for studentene. Lær mer om begrense filer i Canvas.
  • Tallrike modul-elementer kan påvirke ytelsen. Moduler støtter opptil 100 modul-elementer i studentens utviklingsside.
  • Hvis emnet krever at du setter brukerrettigheter for en fil, må du angi brukerrettigheter før du kan publisere filen i en modul.

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Legg til Modul-element

Legg til Modul-element

For å legge til et element, klikk på ikonet Legg til element (Add item) [1] eller dra og slipp for å legge til filer i en tom modul (empty module) [2].

Legg til element i modul

Legg til element i modul

Klikk på Legg til-rullegardinmenyen, og velg en av de følgende elementtypene :

 Merknader:

  • Canvas vil godta de fleste mediefiler som opplastinger. Imidlertid kan ikke alle mediefiler spilles i Canvas.
  • Når du legger til innhold ved hjelp av rullegardinmenyen for å legge til, lastes de første 200 oppgavene, 400 quizz-ene, 200 diskusjonene og 100 eksterne verktøy inn.

Legg til nytt element

Legg til nytt element

Hvis du ønsker å legge til et nytt element, klikker du på « [Ny] » ([New])-lenken [1] og skriv inn et navn i navnefeltet [2].

Avhengig av elementtype, kan du bli bedt om å fylle ut flere felt når du legger til nytt innhold.

Last opp fil

Last opp fil

Hvis du legger til en fil i en modul, kan du laste opp en ny fil ved å klikke på lenken Opprett fil(er) (Create File(s)) [1]. Opplastede filer publiseres automatisk og vises også i Emnefiler.

For å velge en fil fra datamaskinen din, klikk på tasten Velg filer (Choose File(s)) [2]. Hvis det er aktivert for institusjonen din, kan du velge flere filer.

For å velge en destinasjonsmappe for den opplastede filen, velger du et alternativ i rullegardinmenyen Mappe (Folder) [3].

Hvis en opplastet fil er en duplikat av en eksisterende fil, vil Canvas spørre deg om filen skal overskrives, gis et nytt navn eller hoppes over.

Legg til eksisterende element

Legg til eksisterende element

Hvis du allerede har opprettet elementet du vil legge til, klikker du på navnet på elementet. For å velge mer enn ett element, trykk Shift og velg første og siste element i listen du ønsker å legge til.

Rykke inn element

Rykke inn element

Velg « rykk inn » (Indentation) -rullegardinmenyen for å rykke elementet inn i modulen.

Legg til punkt

Legg til punkt

Klikk på « Legg til element » (Add item)-tasten.

Vis modul-element

Vis modul-element

Vis det valgte modul-elementet.