Hvordan legger jeg en rubrikk til en oppgave?

Du kan legge en rubrikk til en oppgave for å hjelpe elevene til å forstå forventninger knyttet til oppgaven, og hvordan innleveringer blir vurdert. Av og til blir skjemaene lagt til i oppgaver når du har et læringsmål inne i rubrikken, som du ønsker å bruke for justeringsformål. I tillegg til oppgaver, kan skjemaene også legges til karaktersatte diskusjoner og tester.

Rubrikkene kan legges til ved å finne en eksisterende rubrikk i et av emnene dine, eller ved å opprette en ny rubrikk.

Merknad: Når du legger en rubrikk til en moderert oppgave, vil alle tilsluttede læringsresultater kun vises i læringsmestring karakteroversikt etter at alle avsluttende karakterer er lagt ut.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Legg til rubrikk

Legg til rubrikk

Klikk på Legg til rubrikk (Add Rubric)-tasten.

Finn en rubrikk

Finn en rubrikk

For å finne en eksisterende rubrikk, klikk på Finn en rubrikk -linken.

Du kan finne rubrikkene som ble opprettet i tidligere oppgaver, samt rubrikker opprettet i andre emner der du har en faglærer-rolle.

Velg rubrikk

Velg rubrikk

Velg et emne eller en konto i den første kolonnen [1]. Finn og klikk på et rubrikknavn i den andre kolonnen [2]. Du kan vise kriterier og poeng i hver rubrikk. For å velge en rubrikk for oppgaven, bla til bunnen av rubrikken og klikk på «Bruk denne rubrikken» (Use This Rubric)-tasten [3].

Rediger rubrikk

Administrer rubrikk

For å redigere en ubrukt rubrikk eller velge rubrikkinnstillinger, klikk på Rediger -ikonet.

Merknad: Når en rubrikk blir redigert, kan du fjerne tilknyttede krav til læringsmål. Men krav til læringsmål kan kun bli redigert fra siden læringsmål.

Opprett ny rubrikk

Opprett ny rubrikk

Hvis du ikke kan finne en eksisterende rubrikk å bruke for oppgaven, kan du opprette en ny rubrikk for oppgaven din. Nye rubrikker blir lagret i emnet ditt for fremtidig bruk.

Velg rubrikk-innstillinger

Velg rubrikk-innstillinger

Når du har lagt til rubrikken, kan du velge flere alternativer for den.

Dersom du ønsker å skrive friform-kommentarer til studenter i SpeedGrader, velg jeg vil skrive friform-kommentarer... -avkryssingsboksen[1]. Hvis dette alternativet er valgt, brukes ingen vurderinger til å bedømme studenten, og kriterieverdiene tildeles manuelt.

Dersom du vil fjerne poeng fra rubrikken, velg Fjern poeng fra rubrikk (Remove points from rubric)-avkryssingsboksen [2]. Om dette valget er valgt, blir ingen poeng assosiert med rubrikken, men studenter kan fortsatt bli evaluert ved bruk at rubrikkkriteriene.

Om du har aktivert læringsmestring karakteroversikt, men du vil ikke ha resultatene for læringsmål postet i læringsmestring karakteroversikt, velg merkeboksen « Ikke post resultat for læringsmål i læringsmestring karakteroversikt » (Don't post Outcomes results to Learning Mastery Gradebook) [3]. Når dette valget er valgt, kan studenter se rubrikk og resultater for læringsmål i karakteroversikten og sider for innleveringsdetaljer, men resultater vil ikke bli postet til Læringsmestring karakteroversikt.

Hvis du vil bruke rubrikken for karaktersetting i SpeedGrader, velg Bruk denne rubrikken for oppgavevurdering (Use this rubric for assignment grading)-avkryssingsboksen [4].

Hvis du ikke ønsker at studentene skal se den totale summen for rubrikken, velg Skjul totalsum for vurderingsresultat (Hide score total for assessment results)-avkryssingsboksen [5]. Studentene kan fortsatt se poengverdiene for hvert kriterium, men den totale poengsummen vil ikke bli vist nederst i rubrikken. Dette alternativet er kun tilgjengelig dersom rubrikken ikke brukes for karaktersetting.

Lagre rubrikk

Lagre rubrikk

Klikk på Oppdater rubrikk -tasten.

Merknad: Hvis du lager en ny rubrikk, vil oppgave vise Opprett rubrikk -tasten.

Juster resultatpoeng

Juster resultatpoeng

Om du velger å se vurderingsveiledningen for karaktersetting, vil Canvas sammenligne vurderingsresultatet og oppgavepoeng.

Om poengene i vurderingsveiledningen er forskjellig fra antall poeng i oppgaven, vil Canvas generer en varselmelding for å gi beskjed at poeng-verdien ikke er lik.

For å oppdatere antall poeng i oppgaven, klikk på Endre (Change)-tasten [1]. Ellers, klikk tasten la være forskjellig [2].

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Vis rubrikken for oppgaven.

For å redigere rubrikken, klikk på Rediger-ikonet [1]. For å erstatte rubrikken med en eksisterende rubrikk, klikk på Søk -ikonet [2].

For å slette rubrikken fra oppgaven, klikk på «Slett» (Delete)-ikonet [3]. Hvis rubrikken ble opprettet fra oppgaven og ikke er knyttet til et annet emneinnhold, blir rubrikken fjernet fra emnet når den slettes.

Kopiere rubrikk

Kopiere rubrikk

Hvis du prøver å redigere en rubrikk som har vært brukt i mer enn én oppgave (oppgave, karaktersatt diskusjon, eller test), genererer Canvas en advarsel om at rubrikken ikke kan redigeres. Denne meldingen betyr at rubrikken ikke kan redigeres direkte, men du kan lage en kopi av rubrikken.

For å lage en kopi av rubrikken, klikk på OK -tasten. Canvas vil lage en kopiert versjon av rubrikken. Den redigerte versjonen vil automatisk erstatte den forrige rubrikken i oppgaven. Hvis du bruker rubrikken til karaktersetting, vil rubrikken oppdatere for alle studenter i SpeedGrader. Det kan være lurt å se over student-innleveringer som allerede kan ha blitt karaktersatt med den opprinnelige rubrikken en gang til.

Den kopierte rubrikken vil også bli lagret i emnets rubrikkliste for fremtidig bruk.

Merknad: En rubrikk som er knyttet til flere oppgaver vil ikke bli kopiert, hvis den eneste endringen gjort er å bruke rubrikken til å karaktersette oppgaver.