Hvordan publiserer jeg et emne?

Hvis du har tillatelse til å publisere emnet, kan du publisere emnet fra dashbordet i sidepanelet i startsiden for emner, eller Sjekklisten for emne-etablering (Course Setup Checklist).

Merknader:

  • Du må publisere et emne før studenter kan åpne det og dets innhold. Studenter kan ikke ikke publiserte emner og innhold.
  • Å publisere et emne er en emne-tillatelse. Hvis du ikke kan publisere emnet ditt, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
  • Det å publisere emnet vil sende invitasjoner til alle brukere som manuelt ble lagt til emnet ditt. Brukere som ble lagt til via SIS-import vil ikke motta en invitasjon. 
  • Emneinvitasjonene sendes ikke før etter startdatoen for emnet. (Startdatoen er vanligvis semesterdatoen, med mindre semesteret blir overstyrt av en bestemt emne- eller seksjonsdato i emneinnstillingene.)
  • Bruker du en Gratis-for-lærer konto, kan du ikke publisere et emne før du har bekreftet e-post adressen din.
  • Hvis emnet har blitt publisert og inkluderer karakterer, kan du ikke endre emnets publiseringsstatus.

Publiser på dashbord

Finn seksjonen ikke publiserte emner på dashbordet [1].

Finn emnet du ønsker å publisere og klikk på Publiser-knappen [2].

Publiser i emne

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering, klikk på lenken « Emner » (Courses) [1]. Emnene dine organiseres etter publiserte emner [2] og ikke publiserte emner [3]. For å åpne et emne, klikk på navnet på emnet [4].

Publiser emne

Publiser emne

Emnestatus vises på sidepanelet for Startside for emner og sidepanelet for emneinnstillinger.

Klikk på knappen Publiser (Publish) [1] for å publisere emnet ditt.

Merknad: På mindre skjermer kan sidefeltet vises under annet sideinnhold.

Se bekreftelse

Se bekreftelse

Det vises en melding øverst på skjermen som bekrefter publiseringen av emnet.

Opphev publisering av Emne

Opphev publisering av Emne

Hvis du vil oppheve publiseringen av et emne, klikk «Ikke publiser» (Unpublish)-tasten i sidepanelet. Studenter som allerede har fått emne-invitasjoner får ikke tilgang til emnet.

Når emnet ditt inneholder en gradert innlevering, vises ikke emnestatusen lenger i sidefeltet og du kan ikke lenger fjerne publiseringen av emnet.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No