Hvordan oppretter jeg en ny side i et emne?

Som faglærer, kan du opprette en ny side for å legge til emnet ditt.

Du kan angi tillatelser til dem som kan redigere siden når du oppretter sider: faglærere (lærere), faglærere og studenter eller alle. Du kan også legge til en side i studentens gjøremålsliste.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Vis Sider

Sider er utformet for å åpne på forsiden for emnet, hvis det er valgt en forside. Klikk tasten « Vis alle sider » (View All Pages) for å velge en side fra Sider-indeksen.

Legg til side

Legg til side

Klikk på « Legg til en side » (Add Page)-tasten.

Legg til innhold

Skriv inn et navn for siden [1].

Legg til lenker, filer, bilder og annet innhold ved hjelp av Rich innholdsredigering [2]. Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Rediger sideinnstillinger

Du kan bestemme hvem kan redigere siden ved å klikke på « Brukere som kan redigere denne siden » (Users allowed to edit this page) i rullegardinmenyen [1]. Alternativene inkluderer: bare lærere, lærere og studenter, eller alle. Alternativet Hvem som helst gjelder bare brukere som er påmeldt faget.

Du kan legge siden til i gjøremålslisten for studenter ved å klikke på avmerkingsboksen Legg til studentgjøremål (Add to student to-do) [2]. Når du legger til en side i studentens gjøremålsliste, vises gjøremålslisten til studentens gjøremålsliste, samt i emnekalender og gjøremålslisten i sidefeltet for studentemner.

Du kan planlegge når en side skal publiseres. Skriv inn dato og klokkeslett i feltet Publiseringstidspunkt (Publish At)-feltet [3]. Siden din må ikke være publisert for å planlegge en publiseringsdato.

Du kan også varsle brukere at innholdet er endret ved å klikke på « Varsle brukerne om at dette innholdet er endret » (Notify users that this content has changed)-boksen [4].

Merknad: Hvis en brukers varsling om emneinnhold er slått av, blir de ikke varslet om sideoppdateringer.  

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk « Lagre og Publiser » (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av siden din og publisere den senere, klikk « Lagre » (Save)-tasten [2].

Merknad: Hvis du prøver å navigere bort fra en side uten å lagre, vil du generere en pop-up-advarsel.

Publiser tast

Når siden din er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på « Publiser » (Publish)-tasten [1]. Tasten endres fra grå til grønn [2].

Vis planlagt sidepublisering

Vis planlagt sidepublisering

Når siden din er lagret for planlagt publisering, kan du gå tilbake til siden og administrere publiseringen av den når som helst ved å klikke på Publiseres den (Will publish on...)-knappen [1].

Du kanvelge mellom alternativene publiser siden, avpubliser siden eller planlegg publisering av siden, og deretter klikke på OK-knappen [2].

Vis side

Vis side

Vis siden du opprettet.