Hvordan oppretter jeg læringsmål for et emne?

Kan du ikke finne et læringsmål som kan brukes i kontoen din, kan du opprette et nytt læringsmål.

Læringsmål kan inkluderes i oppgave-rubrikker som en enkel måte å vurdere ekspertisen av læringsmål. Når et læringsresultat blir opprettet, må også et kriterie defineres som kan brukes ved bygging av oppgave-rubrikker. Definer så mange rubrikk-kolonner du trenger, og spesifiser en poeng-terskel som vil bli brukt til å definere ekspertisen til dette læringsmålet.

Se video om Læringsmål eller lær mer om Læringsmål.

Denne leksjonen viser hvordan du oppretter læringsmål i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i emnet ditt vises på enn annen måte enn bildene i denne leksjonen, kan du lære hvordan du oppretter en læringsmål i et emne i en konto som har aktivert funksjonsvalget forbedret læringsmålstyring.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Legg til læringsmål

Legg til læringsmål

Klikk på tasten « Nytt læringsmål » (New Outcome).

Opprette læringsmål

Opprette læringsmål

Legg inn et navn for læringsmålet, i feltet « Gi læringsmålet navn » (Name this Outcome) [1]. Dette er det offisielle navnet til læringsmålet som også vil vises i Læringsmestringskarakterer.

Tillater du studenter å vise resultat for læringsmestring på siden karakterer, vil de se navnet på læringsmålet. Men det kan være du ønsker å gi den et egendefinert enkelt navn. For å opprette et enkelt navn for studentvisning, legg inn et navn i feltet « enkelt navn (frivillig) » (Friendly name) [2].  

Du kan også legge inn en beskrivelse i feltet Rich innholdsredigering [3].

Legge til Kriterievurderinger

Legge til Kriterievurderinger

Klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1] og rediger kriterievurderingen. Du kan endre eksisterende navn (om du ønsker) til kriteriet i feltet « Kriterier navn » (Criterion Name) [2]. Bestem poengverdier for kriteriene ved å skrive inn « Poeng » (Points) i feltet [3].

For å lagre kriteriene, klikk på tasten OK [4]. For å fjerne kriteriene fullstendig, klikk på tasten « Slett » (Delete) [5].

For å legge til flere kriterievurderinger , klikk på lenken « Sett inn » (Insert) [6].

Merknad: Hvis du ikke kan redigere kriterier for læringsmålet ditt, har institusjonen din aktivert emnedekkende mestringsskalaer.

Bestem ekspertise og utregningsmetode

Bestem ekspertise og utregningsmetode

Bestem ekspertisepoeng i feltet « Ekspertise på » (mastery at) [1]. Dette feltet indikerer antall poeng som må oppnås for ekspertise i følge kriterievurderingene.

Velg « utregningsmetode » (Calculation Method) i rullegardinmenyen [2], velg utregningsmetode for læringsmål. Nye læringsmål er som standard satt til kalkuleringsmetoden vektet gjennomsnitt i Canvas-grensesnittet.

Klikk Lagre (Save)-tasten [3].

Velg kalkuleringsmetode

Du kan bestemme en av de følgende kalkuleringsmetoder: Vektet gjennomsnitt, synkende gjennomsnitt, n antall ganger, siste poengsum og høyeste poengsum.

Vektet gjennomsnitt: Velg dette alternativet for å vurdere gjennomsnittlig elementresultat med en større vekt på det sist redigerte vurderingselementet. Vektet gjennomsnitt deler hele prosenten mellom de sist redigerte vurderingselementene og en gjennomsnitt av alle tidligere vurderingselementene. Du kan for eksempel bestemme den sist redigerte oppgaven for å bli vektet til 40 % av totalen og tidligere elementer bli vektet til 60 % av totalen.

Legg inn en prosent mellom 1 % og 99 % for de siste element-vekter. Gjenværende mengde er brukt til å vekte tidligere resultater. Prosentfordelingen er som standard satt til 65/35. Gjennomsnittet er avrundet til de neste to desimaler. Hvis det er bare ett resultat, vises bare et enkelt resultat.

Synkende gjennomsnitt: Velg dette alternativet for å vurdere gjennomsnittlig elementresultat med en større vekt på det sist redigerte vurderingselementet. Å kalkulere synkende gjennomsnitt deler hele prosenten mellom de sist redigerte vurderingselementene og en gjennomsnitt av alle tidligere vurderingselementene. Du kan for eksempel bestemme den sist redigerte oppgaven for å bli vektet til 40 % av totalen og tidligere elementer bli vektet til 60 % av totalen.

Legg inn en prosent mellom 50% og 99 % for de siste element-vekter. Gjenværende mengde er brukt til å vekte tidligere resultater. Prosentfordelingen er som standard satt til 65/35. Gjennomsnittet er avrundet til de neste to desimaler. Hvis det er bare ett resultat, vises bare et enkelt resultat.

n Antall ganger: Velg dette valget for å bestemme antall ganger en student må møte eller overgå ekspertisen på en bestemt mengde justerte elementer. Alle resultater som ikke møter mestring er ikke brukt i beregningen. Du kan angi mellom en og ti elementer som er nødvendige for mestring.

Nyeste resultat: Velg dette valget for alltid å velge det siste resultatet for alle vurderingselementer.

Høyeste resultat: Velg dette valget for alltid å velge det høyeste resultatet for alle vurderingselementer.

Merknad: Hvis du ikke kan redigere kalkuleringsmetodene for læringsmålet ditt, har institusjonen din aktivert emnedekkende kalkuleringsmetoder.

Vis læringsmål

Vis det opprettede læringsmålet.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No