Hvordan bruker jeg indeks-siden for Sider?

Du kan se alle sidene i emnet ditt på siden Sideindeks. Som faglærer kan du legge til nye sider, redigere sider og administrere sideinnstillinger.

Lær mer om sider (pages).

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken Sider (Pages).

Vis Forside

Sider er designet for å åpnes til emnets angitte forside . Globale innstillinger er øverst på siden [1] etterfulgt av innhold til individuell side [2].  

Du kan også bruke fremsiden for startsiden for emner.  

Merknad: Har ikke emnet ditt en fremside, vil ikke Sider åpnes til indekssiden Sider.

Vis globale innstillinger for Sider

Individuelle sider inkluderer globale innstillinger Vise alle Sider (Viewing All Pages) [1], publisere og ikke publisere siden [2] og redigere siden [3].

I nedtrekksmenyen Valg (Options) [4], kan du slette siden og vise sidehistorien.

Merknad: Du kan ikke slette en side som er satt opp som forside.

Vis Alle sider

For å se indekssiden Sider fra forsiden eller hvilken som helst individuell side, klikk på tasten Vis Alle sider (View All Pages).

Vis indeksside Sider

Sidene indeks har to globale funksjoner, å legge til nye sider [1] og slette valgte sider [2].

Resten av indekssiden viser individuelle sider opprettet av Canvas [3]. Forsiden identifiseres med et Forside (Front Page)-merke [4].

Du kan planlegge når en side skal publiseres og se når en side planlegges publisert [5].

Sortere Sider

Sider viser sidetittel, opprettelsesdato, siste endring og studentens gjøremåls-dato for hver side i emnet ditt. Sider er arrangert i alfabetisk rekkefølge. Du kan se sidene innen indeksen i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på pilen ved siden av overskriften.

Administrer individuelle Sider

For å redigere en side, klikk på navnet til siden [1].

For å administrere individuell side, klikk på ikonet Valg [2]. Gjennom rullegardinmenyen Valg (Options), kan du redigere sidenavnet [3], slette siden [4], angi hvilken side som helst som forside [5], duplisere siden [6] sende siden til en annen faglærer [7] eller kopiere siden til et annet emne [8].

Merknader: Valget forside vises kun for publiserte sider.

Vis Blueprint emne

Inneholder emnet ditt Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint-emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen faglærer.

Fanen Emnedetaljer i Emneinnstillingene forteller deg om emnet ditt er et Blueprint emne. Normalt sett vil ikke emnet ditt være et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.

Vis studentvisning

For å vise indekssiden for sider som en student, klikk på Studentvisning (Student View)-knappen [4].

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.