cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan oppretter jeg en test med individuelle spørsmål?

Hvordan oppretter jeg en test med individuelle spørsmål?

Du kan legge til dine egne spørsmål i tester. Du kan opprette ulike typer test-spørsmål. Individuelle spørsmål kan også legges til spørsmålsgrupper.

Når et dokument lastes opp til Rich innholdsredigering fra en test, lagres filen i mappen Opplastede media i Emnefiler og har som standard skjult status. Studenter kan vise filen når testen er gjort tilgjengelig for dem. Lær mer om filsynlighet.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på «Tester» (Quizzes)-lenken.

Legg til test

Legg til test

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Velg testmaskin

Velg testmaskin

Har emnet ditt Nye Tester aktivert må du velge en testmaskin.

For å opprette en klassisk test, klikk på « Klassiske Tester » (Classic Quizzes) [1].

For å velge Nye Tester, klikk på valget « Nye Tester » (New Quizzes) [2].

For å lagre testmotorvalget for dette emnet, klikker du i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet [3].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [4].

Merknad: 

Rediger testdetaljer

Skriv inn navnet på testen [1] i Detaljer fanen. Introduser testen i Rich innholdsredigering [2] med formatert tekst, bilder, video eller prøver på matematiske likninger. Du kan også bruke verktøyet mediekommentering til å gjøre opptak av en introduksjon til testen.

Fullfør resten av testdetaljene [3].

Legg til spørsmål

Legg til spørsmål

Klikk « Spørsmål » (Questions)-fanen [1]. Opprett et nytt test-spørsmål manuelt, ved å klikke Nytt spørsmål [2].

Gi navn til test-spørsmål

Test-spørsmålene nummereres ikke automatisk for instruktører. For å legge til et egendefinert navn til test-spørsmålet, skriver du inn navnet i spørsmål-tekstfeltet. Ved hjelp av egendefinerte navn kan du identifisere test-spørsmål lettere.

Uavhengig av navnet på spørsmålet, så ser studentene alltid test-spørsmålene i numerisk rekkefølge (dvs. spørsmål 1, spørsmål 2).

Velg spørsmålstype

Velg spørsmålstype

Du kan opprette følgende typer spørsmål i spørsmålstype-rullegardinmenyen:

 

Du kan lenke emneinnhold for å opprette test-spørsmål, for eksempel lenke et diagram-bilde.

Sett poengverdi

Sett poengverdi

For å sette poengverdien for spørsmålet, kan du angi poengene i feltet « poeng » (pts) .

Merknad: Test-poengverdier støtter opp til to desimaler. Angivelse av mer enn to desimaler, avrunder poengverdien til nærmeste hundredel.

Last opp spørsmål

Last opp spørsmål

For å lagre spørsmål, klikk « Oppdater spørsmål » (Update Question)-knappen.

Vis spørsmål

Vis spørsmål

Vis spørsmålene i testen. For å vise spørsmålsdetaljer, klikk på « Vis spørsmålsdetaljer » (Show Question Details)-boksen.

Merknad: Spørsmålsdetaljer er ikke tilgjengelig i tester med mer enn 25 spørsmål.

Lagre test

Lagre test

Klikk « Lagre » (Save)-tasten for å lagre arbeidet og forhåndsvise testen.

Merknad: Du bør ikke publisere testen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere testen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du Lagre og publiser (Save & Publish)-tasten.

Forhåndsvise og publisere test

Forhåndsvise og publisere test

Klikk på « Forhåndsvisning » (Preview)-tasten [1] for å se hva studentene vil se når de tar testen. Hvis forhåndsvisningen viser testen slik du ønsker, klikk « Publiser » (Publish)-tasten [2].

Merknad: Selv om du kan gjøre endringer i testen etter at den er publisert, vil studenter som allerede har åpnet eller fullført testen ikke kunne se noen av endringene, noe som kan påvirke deres karakterer.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback