Hvordan legger jeg til en rubrikk i et emne?

Hvis du ikke finner en rubrikk du vil bruke i kurset, kan du opprette en ny rubrikk. Når du oppretter en rubrikk, lagres rubrikken i emnet for fremtidig bruk. Du kan legge rubrikken til en oppgave og bruke rubrikken for karaktersetting og for å legge til kommentarer. Du kan administrere opprettede rubrikker på Administrer rubrikkene siden.

Denne leksjonen viser hvordan du oppretter en rubrikk på Administrer rubrikkene siden. Du kan også opprette en rubrikk direkte når du legger til en rubrikk i en oppgave, og prosessen er den samme.

‘Rubrikkriterier kan inkludere en poengrekkevidde eller en individuell poengverdi.

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk.

Åpne rubrikker

Åpne rubrikker

I Navigering på emner, klikk på lenken « Rubrikker » (Rubrics).

Legg til rubrikk

Legg til rubrikk

Klikk på Legg til rubrikk (Add Rubric)-tasten.

Ledd til tittel

Ledd til tittel

I feltet Tittel (Title) legg til en tittel for rubrikken. Denne tittelen identifiserer rubrikken slik at den enkelt kan knyttes til en oppgave, karaktersatt diskusjon eller test.

Redigere kriterium-beskrivelse

Redigere kriterium-beskrivelse

Rubrikken inkluderer en standard kriterium-oppføring. For å redigere kriterium-beskrivelsen, klikk på Rediger (Edit).

Merknad: Nåværende kriterium kan ikke omorganiseres når de legges til i en rubrikk. Hvis du vil vise kriteriet i en bestemt rekkefølge, må du opprette dem i rekkefølgen du foretrekker.

Angi beskrivelser

Angi beskrivelser

Angi en kort beskrivelse for kriteriet i feltet Beskrivelse (Description) [1]. For å legge til en lenger beskrivelse av kriteriet, angi en lenger beskrivelse [2]. De lenger beskrivelsene gir studenter mer informasjon om kriteriet. Klikk på Oppdater kriterium (Update Criterion)-tasten [3].

Velg rekkevidde

Velg rekkevidde

Standarden er at rubrikkvurderingen opprettes som individuelle poengverdier. Hvis du vil opprette en poengrekkevidde i stedet, klikk på avkrysningsboksen Rekkevidde (Range) [1]. Rekkevidder lar deg tildele en vurdering for en rekkevidde av poengalternativer i stedet for bare en poengverdi.

Når denne er aktivert, viser den første vurderingen (fulle karakterer) den totale poengverdien i et rekkeviddeformat [2] Hver vurdering viser en maksimal og minimal poengverdi. For hver vurdering tildeles maksimumsverdien som poengverdien.

Bortsett fra visningen av rekkeviddeverdien fungerer kriterierekkevidder på samme måte som individuelle poeng-karakterer. En rekkevidde som omfatter et maksimum på fem poeng og et minimum på tre poeng, tildeles for eksempel den fulle poengverdien på fem poeng.

Rediger den totale poengverdien

Rediger den totale poengverdien

Rubrikk-rangeringer har som standard 5 poeng, og gir 5 poeng for fulle rubrikk-merker og 0 poeng for ingen rubrikk-merker.

Hvis du vil justere den totale poengverdien for kriteriet, angir du antall poeng i feltet Poeng (Points) [1]. Den første vurderingen (hele karakterer) oppdateres til den nye totale poengverdien og alle trinnvise vurderinger innretter seg deretter [2].

Legge til rangeringer

Legge til rangeringer

For å legge til en ny vurdering for kriteriet, klikk på ikonet Legg til.

Oppdatere Vurdering

Legge til rangeringer

I Rediger rangering-vinduet, fullfør beskrivelsen av vurderingskriteriene. Standardinnstillingen gjør at vurderingsresultatfeltet viser poengverdien mellom de to eksisterende rekkeviddene [1]. For å endre poengverdien for vurderingsresultatet, oppgi den nye poengverdien i vurderingsresultatfeltet. Poeng kan være hele (1, 5, 10) eller desimal- (0.3, 0.5, 2.75) tall. Men hvis du bruker en rekkevidde, bør poengverdiene være hele tall.

Oppgi en tittel for vurderingen i Vurderingstittelfeltet [2].

Oppgi en beskrivelse av vurderingen i Vurderingsbeskrivelsesfeltet [3].

Klikk på tasten « Oppdater rubrikk » (Update Rubric) [4].

Administrer kriterium

Administrer kriterium

Hvis du vil redigere en vurdering, klikk på Rediger-ikonet [1]. Å redigere en bestemt rangeringsverdi påvirker full poengverdien for kriteriet. Hvis du justerer poengverdien til en rangering, vil verdien av alle rangeringer justeres og opprette den oppdaterte poengverdien for kriteriet.

Hvis du vil slette rubrikken, klikker du Slett-ikonet [2]. Legg merke til at du ikke kan slette den første og siste vurderingen i kriteriet.

For å slette hele kriteriet, klikker du på ikonet Slett for kriteriet [3].

Legg til kriterier

Legg til kriterier

For å legge til flere kriterium , klikk på lenken Legg til kriterium (Add Criterion) [1]. For å opprette et nytt kriterium, klikk på Nytt kriterium (New Criterion) [2]. For å duplisere eksisterende kriterium, klikk på navnet til kriteriet du vil duplisere [3].

For å finne et læringsmål til å tilpasses med rubrikken, klikk på Finn læringsmål (Find Outcome) [4].

Merknad: Læringsmål kan ikke redigeres direkte i en rubrikk.

Opprett rubrikk

Opprett rubrikk

Klikk på Opprette Rubrikk (Create Rubric)-tasten.

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Vis den nye rubrikken.

For å redigere rubrikken, klikk på Rediger-ikonet [1]. Hvis du vil slette rubrikken, klikker du Slett-ikonet [2].

Merknad: Sletting av en rubrikk medfører at rubrikken fjernes fullstendig fra de tilgjengelige rubrikkene som er oppført i alle emnene dine. Det å slette en rubrikk kan ikke angres.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No