Hvordan bruker jeg siden læringsmål i et emne?

Læringsmål er brukt for å spore mestring i et emne. Fra læringsmål-siden kan du opprette og administrere læringsmål, opprette læringsmål-grupper, importere læringsmål og administrere rubrikker.

Denne leksjonen viser hvordan du bruker Læringsmål-siden i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i emnet ditt vises på enn annen måte enn bildene i denne leksjonen, kan du lære hvordan du bruker kontoens læringsmål-side i en konto som har aktivert funksjonsvalget forbedret læringsmålstyring.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Vis læringsmål

På læringsmål-siden kan du opprette et nytt læringsmål (create a new outcome) [1], opprette en ny læringsmål-gruppe (create a new outcome group) [2] og finne et læringsmål (find an outcome) [3]. Hvis du har tillatelse, kan du importere et læringsmål [4].

For å vise detaljer om en læringsmål-gruppe, klikk på navnet til læringsmål-gruppen (outcome group) [5].

For å se et læringsmål, klikk på navnet til læringsmålet (outcome) [6].

Vis læringsmål

For å se et læringsmål, klikk på navnet til læringsmålet (outcome) [1].

Du kan vise beskrivelsen til læringsmålet (outcome description) [2], krav for karaktersetting (criterion ratings) [3], poeng som trengs for mestring (points needed for mastery) [4], utregningsmetoden (the calculation method) [5] og forklaring til utregningsmetoden (the calculation method explanation) [6].

For å vise elementer som er sammen med læringsmål og læringsmålets gjenstander, klikk på tittelen til læringsmålet (outcome title) [7].

Merknad: Hvis mestringsskalaer og kalkuleringsmetoder ikke vises for læringsmålet ditt, har institusjonen aktivert emnedekkende mestringsskalaer og kalkuleringsmetoder.

Administrer læringsmål og læringsmålsgrupper

Administrere læringsmål

Du kan flytte (move) [1], redigere (edit) [2] eller slette (delete) [3] et læringsmål eller læringsmålsgruppe.

Merknad: Du kan ikke slette et læringsmål som blir brukt til å vurdere studentene.

Vis studentvisning

For å vise indekssiden for læringsmål som en student, klikk på Studentvisning (Student View)-knappen [4].

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No