Hvordan bruker jeg indeks-siden for Tester?

Du kan se alle tester i emnet ditt på indeks-siden «Test» (Quizzes). Som instruktør kan du legge til tester og endre testinnstillingene.

Lær mer om Tester (Quizzes).

Merknad: Bruker du New Quizzes LTI i emnet ditt, viser også Quizzes-siden New Quizzes tester. Se i New Quizzes-kapitletfor ytterligere hjelp med Quizzes.Next funksjonalitet.

Åpne tester

Åpne tester

I emnenavigasjonen, klikk på Tester (Quizzes)-linken.

Vis indeksside for tester

Vis indeksside for tester

Indekssiden for tester er designet med globale innstillinger øverst på siden [1] etterfulgt av grupperte test-typer [2]. Individuelle tester er nøstet innen hver testgruppe [3].

Vis globale innstillinger for Tester

Vis globale innstillinger for Tester

Globale innstillinger inkluderer søk etter tester [1] og å legge til nye tester [2]. Du kan også administrere alternativer for emnetester i Alternativer (Options)-menyen [3].

Vis alternativer for tester

Vis alternativer for tester

I Alternativer-menyen, kan du administrere spørsmålsbanker for emner [1].

Hvis institusjonen din har aktivert Nye Tester og du velger å lagre testmotorvalget ditt når du oppretter en test, kan du tilbakestille det lagrede valget. For å tilbakestille testmotorvalget, velger du alternativet Tilbakestill testmotorvalg i rullegardinmenyen alternativer [2].

Vis testgrupper

Vis testgrupper

Testgrupper kan utvides og slås sammen ved å klikke på pilen ved siden av navnet.

Se New Quizzes-vurderinger

Se New Quizzes-vurderinger

Bruker du New Quizzes LTI i emnet ditt, indikerer Quizzes-siden en New Quizzes tester med ikonet New Quizzes [1]. Quizzes opprettet med standard Canvas test-verktøy er indikert med ikonet Classic Quiz icon [2]. Begge test-typene kan brukes i samme emne.

Se i New Quizzes-kapitlet i instruktørveiledningen for ytterligere hjelp med Quizzes.Next funksjonalitet.

Vis individuell test

Vis individuell test

Hver test viser testnavn [1], forfallsdato (om det er en) [2], antall poeng en test er verdt [3], antall spørsmål i en test [4] og utkasttilstand til test-status (publisert eller ikke publisert) [5].

Du kan også bestemme forskjellige forfallsdatoer for en test og opprette forfallsdatoer [6] i samsvar med emneseksjon. Forskjellige forfallsdatoer vises som flere datoer.

Merknad: Forfallsdatoer er ikke påkrevd for en test.

Vis tilgjengelige datoer

Vis tilgjengelige datoer

Tester kan også inkludere tilgjengelige datoer. Tilgjengelige datoer kan gjøre en oppgave tilgjengelig for kun en bestemt tidsperiode.

Administrer individuell test

For å administrere individuell test, klikk på ikonet Valg (Options) [1].

I Valg (Options) i nedtrekksmenyen, kan du redigere testen (edit the quiz) [2], åpne SpeedGrader [3] slette testen (delete the quiz) [4], migrere testen til Ny Quiz (migrate the quiz to New Quiz) [5], sende testen til en annen instruktør (send the quiz to another instructor) [6] eller kopier testen til et annet emne (copy the quiz to another course) [7].

Merknad: Valget migrere er tilgjengelig om funksjonsvalget Nye Quizzes er aktivert i emnet ditt.

Vis SIS-tester

Vis SIS-tester

Har institusjonen din aktivert et studentinformasjon system (SIS), kan du se om en test er innstilt til å bli sendt til SIS i din institusjon. Tester kan bli direkte aktivert ved å klikke på synkroniseringsikonet ved siden av en test.

Merknad: Noen institusjoner kan begrense testnavn og/eller kreve forfallsdato på testen. Ønsker du å aktivisere en test og du mottar en feilmelding, vil avviket vise hvilke krav som er nødvendig for å løse problemet før testen kan aktiveres for synkronisering til din SIS.

Vis Læringsstier

Vis Læringsstier

Bruker du Læringsstier i emnet ditt, kan du se hvilke elementer som er lagt inn i moduler som Læringsstier eller element som betinget innhold.

Vis Blueprint emne

Vis Blueprint emne

Inneholder emnet ditt Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint-emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen faglærer.

Fanen Emnedetaljer i Emneinnstillingene forteller deg om emnet ditt er et Blueprint emne. Normalt sett vil ikke emnet ditt være et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.

Vis studentvisning

For å vise indekssiden for tester som en student, klikk på Studentvisning (Student View) -knappen.

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.