Hvordan velger jeg innhold fra en ekstern app i Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan bruke Rich innholdsredigering til å legge inn innhold og lenker fra eksterne apper som er satt opp i emnet ditt. Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og quizer.

Alternativer for innbygging og lenker varierer avhengig av appen du bruker. For spesifikke instruksjoner om innbygging og lenker til eksternt appinnhold, se applikasjonsleverandørens brukerveiledning.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, quiz eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Velg plassering for innbygging

For å legge inn innhold i Rich innholdsredigering, må du klikke for å plassere markøren på stedet i Rich innholdsredigering der du vil at appinnholdet skal vises [1].

For å koble tekst til innhold fra en app, velg teksten for det koblede innholdet [2].

Åpne apper

Åpne apper

Du kan se en liste over eksterne verktøy i menylinjen. Klikk på lenken « Verktøy » [1]. Gå til alternativet Apper [2] og velg alternativet Vis alle [3].

Alternativt kan du se appene dine fra verktøylinjen. Klikk på « App »-ikonet [4] i verktøylinjen.

Merknad: For å vise applikasjonsikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [5].

Vis nylig brukte apper

Vis nylig brukte apper

Hvis du tidligere har bruk en ekstern app fra Rich innholdsredigering, kan du raskt åpne nylig brukte apper.

For å vise nylig bruke apper, klikk på App-ikonet [1]. Velg deretter appen du ønsker å åpne [2].

For å vise alle apper, klikk på Vis alle-lenken [3].

Velg app

Velg app

For å finne en app, skriv inn applikasjonsnavnet i feltet « Søk » (Search) [1]. Søkeresultater vises mens du skriver.

For å velge en app, klikk på applikasjonsnavnet [2].

For å lese en kort forklaring av appen, klikk på lenken Vis beskrivelse [3].

Velg applikasjonsinnhold

Velg applikasjonsinnhold

Bruk appen for å søke etter og velge innhold du vil koble eller sette inn. Eksterne applikasjonsinnstillinger og -alternativer kan variere fra app til app.

Vis innebygd app

Du kan se og samhandle med det innebygde applikasjonsinnholdet eller applikasjonslenken avhengig av innstillingene dine for det innebygde innholdet eller lenken.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet ditt. Du kan samhandle med innebygd applikasjonsinnhold direkte i Canvas, avhengig av eksterne applikasjonsinnstillinger.