Hvordan oppretter jeg en test med en spørsmålgruppe til tilfeldige testspørsmål?

Du kan opprette en test med en spørsmålgruppe. Spørsmålgrupper tillater deg å plassere flere spørsmål innen en gruppe som studenter skal svare. Du kan velge det antall spørsmål som skal besvares fra gruppen og hvor mange poeng hvert spørsmål skal utgi. Å lage en spørsmålgruppe tilfeldiggjør spørsmålene innen en gruppe.

Du kan legge til spørsmål i din spørsmålgruppe på mange måter:

  • Lenke til en spørsmålsbank for å referere til alle spørsmålene i en spørsmålsbank
  • Legge til individuelle spørsmål for å opprette dine egne spørsmål fra bunnen av
  • Finne spørsmål for å referere bestemte spørsmål fra en spørsmålsbank

Merknader:

  • Hvis du vil at spørsmål vises i en bestemt rekkefølge, ikke plasser testspørsmål inni en spørsmålgruppe.
  • Når funksjonsvalget Standard som Nye quizer er aktivert, kan du ikke opprette nye Klassiske quizer. Eksisterende Klassiske quizer kan imidlertid fortsatt redigeres, importeres og migreres til Nye quizer.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Quizer » (Quizzes)-lenken.

Legg til quiz

Legg til quiz

Klikk på « Legg til quiz » (Add quiz)-tasten.

Velg testmaskin

Velg testmaskin

Har emnet ditt Nye Tester aktivert må du velge en testmaskin.

For å velge Nye Tester, klikk på valget « Nye Tester » (New Quizzes) [1].

For å opprette en klassisk test, klikk på « Klassiske Tester » (Classic Quizzes) [2].

For å lagre testmotorvalget for dette emnet, klikker du i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet (Remember my choice for this course) [3].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [4].

Merknad: 

Rediger quizdetaljer

Skriv inn navnet på testen [1] i Detaljer fanen. Introduser testen i Rich innholdsredigering [2] med formatert tekst, bilder, video eller prøver på matematiske likninger. Du kan også bruke verktøyet mediekommentering til å gjøre opptak av en introduksjon til testen.

Fullfør resten av testdetaljene [3].

Legg til ny spørsmålsgruppe

Legg til ny spørsmålsgruppe

Klikk « Spørsmål » (Questions)-fanen [1]. Klikk « Ny spørsmålsgruppe » (New Question Group)-tasten [2].

Opprette gruppedetaljer

Opprette gruppedetaljer

Gi spørsmålsgruppen et navn [1]. Test-spørsmålsgrupper blir ikke automatisk navngitt for instruktører. For å legge til et egendefinert navn til test-spørsmålsgruppen, skriver du inn navnet i gruppe-tekstfeltet. Ved hjelp av egendefinerte navn kan du identifisere test-spørsmålsgrupper lettere.

Uavhengig av navnet på spørsmålsgruppen, så ser studentene alltid test-spørsmålene i numerisk rekkefølge (dvs. spørsmål 1, spørsmål 2).

Bestem hvor mange spørsmål du vil at Canvas skal velge tilfeldig fra gruppen [2] og antall poeng som er tilordnet hvert spørsmål [3].

Merknad: Test-poengverdier støtter opp til to desimaler. Angivelse av mer enn to desimaler, avrunder poengverdien til nærmeste hundredel.

Opprett gruppe

Opprett gruppe

Klikk på « Opprette gruppe » (Create Group)-tasten.

Legg til individuelle spørsmål til gruppe

Legg til individuelle spørsmål til gruppe

For å legge til en individuelle spørsmål til gruppen, klikk på ikonet « Legg til » (Add).

Finne spørsmål fra spørsmålsbank

Finne spørsmål fra spørsmålsbank

Du kan også finne spørsmål fra eksisterende spørsmålsbank og legg dem til spørsmålgruppen.

Endre spørsmålsgruppe

Endre spørsmålsgruppe

For å endre antall spørsmål som skal plukkes fra gruppen eller endre poengene tildelt, klikker du på « Rediger » [1]. Hvis du vil slette spørsmålgruppen, klikker du « Slett »-ikonet [2].

Merknad: Endringer som gjøres i spørsmålsgrupper lagres ikke før testen er lagret.

Vis varselmelding om spørsmålsgruppe

Når du oppretter en spørsmålsgruppe i testen, kan du se en advarsel som indikerer at spørsmålsgruppen er satt til å velge flere spørsmål enn tilgjengelig. Du kan legge til flere spørsmål i spørsmålsbanken du henter spørsmål fra eller legge til enkeltspørsmål til mengden spørsmål er større eller lik mengden spørsmål som velges ut.

Merknad: Denne meldingen blir værende på skjermen til du har lagret testen.

Lagre quiz

Lagre quiz

Klikk « Lagre » (Save)-tasten for å lagre arbeidet og forhåndsvise testen.

Merknad: Du bør ikke publisere testen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere testen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du Lagre og publiser (Save & Publish)-tasten.

Forhåndsvise og publisere test

Forhåndsvise og publisere test

Klikk på « Forhåndsvisning » (Preview)-tasten [1] for å se hva studentene vil se når de tar testen. Hvis forhåndsvisningen viser testen slik du ønsker, klikk « Publiser » (Publish)-tasten [2].

Merknad: Selv om du kan gjøre endringer i testen etter at den er publisert, vil studenter som allerede har åpnet eller fullført testen ikke kunne se noen av endringene, noe som kan påvirke deres karakterer.