Hvordan vurderer jeg ett Ny quiz-spørsmål om gangen i SpeedGrader?

Du kan vurdere individuelle Nye quizer ved hjelp av SpeedGrader. De fleste testelementene vurderes automatisk når en student sender inn testen. Spørsmål om essay og filopplastninger må imidlertid vurderes manuelt.

Merknader:

  • Quiz som henter spørsmål fra en varebank vil blande rekkefølgen på spørsmålene for hver student. Spørsmålsrekkefølgen for hver innlevering kan variere i SpeedGrader.
  • Hvis du bruker Klassiske quizer, kan du lære å vurdere ett quiz-spørsmål om gangen.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Åpne SpeedGrader

Finn quizen du ønsker å vurdere [1]. Klikk deretter på en karaktercelle for quizen [2].

For å åpne Vurderingsdetaljskuff, klikk på Vurderingsdetaljskuff-ikonet [3]. Klikk deretter på SpeedGrader-lenken i Vurderingsdetaljskuffen [4].

Åpne SpeedGrader-alternativer

Åpne SpeedGrader-alternativer

For å aktivere vurdering av ett spørsmål om gangen, klikk påSpeedGrader-innstillinger-ikonet [1] og klikk påAlternativer-lenken [2].

Velg karakter etter spørsmål

Velg karakter etter spørsmål

Klikk på avmerkingsboksenVurder etter spørsmål (Grade by question) [1]. Klikk deretter på tasten « Lagre innstillinger» (Save Settings) [2].

Vis nummerlinje

Vis nummerlinje

Når vurdering av ett quizspørsmål om gangen er aktivert, viser Canvas en nummerlinje på quizvisningspanelet for å representere hvert spørsmål i quizen din [1].

Tall med en indikator representerer spørsmål som må vurderes manuelt [2]. Canvas viser også en varslingslinje med quizspørsmålene som må gjennomgås manuelt og tildeles en karakter [3].

Tildel karakter

Spørsmål som krever manuell vurdering viser en ramme og Vent på karakter-tekst [1].

For å legge igjen ytterligere kommentarer til spørsmålet, klikk på «Kommentar»-ikonet [2]. For å gi en student full poengsum for et svar, klikk på Riktig (Correct)-knappen [3]. For å gi en student null poeng for et svar, klikk på Feil (Incorrect)-knappen [4]. Du kan også velge Pil-knappene for å øke eller redusere poengsummen [5].

For å lagre vurderingen for spørsmålene, klikk på Oppdater (Update)-knappen [6].

Gå videre til neste student

Gå videre til neste student

For å vurdere en studentinnlevering for samme spørsmål, klikk på Neste student (Next Student)-knappen [1].

For å gå til forrige student, klikk påForrige Student (Previous Student)-knappen [2].

Merknad: SpeedGrader viser samme quiz-spørsmål for neste student.