Hvordan gir jeg tilbakemelding på studentinnleveringer i SpeedGrader?

Du kan legge igjen tilbakemeldinger for studenter med tekst, en vedlagt fil, video eller lyd.

Oppgavekommentarer vises også som en ny tråd i Samtaler.

Hvis studentene sendte inn en skriftlig oppgave, og du vil legge til kommentarer i dokumentet, lær å bruke Canvas DocViewer i SpeedGrader. En student kan se dine DocViewer-kommentarer fra siden Detaljer for Innlevering av oppgaver.

Merknader:

  • Hvis du angir en poengsum for en oppgave, vil poengsummen automatisk sendes til karakteroversikten når du går til en ny innlevering i Speedgrader. Men oppgavekommentarer må sendes inn manuelt før de kan sees av studenter.
  • For å sikre at studentene ikke har tilgang til oppgavekarakterer og kommentarer før du er ferdig med karaktersettingen, kan du velge en retningslinje for manuell utsendelse for oppgaven.

Åpne SpeedGrader

Åpne SpeedGrader

Åpne SpeedGrader fra alle oppgaver, karakterdiskusjoner eller tester.

Åpne Studentinnlevering

Åpne Studentinnlevering

Bruk studentlisten for å finne en studentinnlevering.

Velg innlevering

Skrivebord

Hvis en student har gjort flere innleveringsforsøk av oppgaven, kan du velge hvilken innlevering du vil se og legge til tilbakemelding. Klikk på rullegardinmenyen Innlevering å vise (Submission to view) for å velge innlevering og velg en innlevering. Innleveringer er ordnet etter dato de har blitt sendt inn.

Vis kommentar

Vis kommentar

I seksjonen Oppgave kommentarer, kan du poste kommentarer til studenten [1]. Eventuelle kommentarer fra studenten vises også i denne seksjonen.

Merknad: Hvis oppgaven støttes av Oppgaveforbedringer, kan delen Oppgavekommentarer vises som Kommentarer for dette forsøket.

Se kommentarer på gruppeinnleveringer

Se kommentarer på gruppeinnleveringer

Kommentarer på gruppeinnleveringer som ikke er individuelt karaktersatt sendes til hele gruppen [1].

Individuelt karaktersatte gruppeinnleveringer inkluder kommentaralternativer. For å sende kommentarer til én student i en gruppe, velg « Send kommentar til bare denne studenten » (Send comment to this student only) [2]. For å sende kommentaren til hele gruppen, velg Send kommentar til hele gruppen (Send comment to the whole group) [3].

Merknad: En student kan kanskje ikke se kommentarer på gruppeinnleveringer hvis de ikke er tilordnet en gruppe og hvis oppgaven ikke er satt til å vurdere studenter individuelt. Studenter kan imidlertid se disse kommentarene på Karakter-siden.

Legg til tekstkommentar

Legg til tekstkommentar

For å legge til en kommentar i oppgaven, skriver du inn tekst i « Legg til en kommentar »-feltet (Add a Comment) [1].

For å bruke en kommentar fra Kommentarbiblioteket, klikk på Kommentarbibliotek-ikonet [2].

For å utvide størrelsen på kommentarfeltet, klikker du og drar hjørnet av tekstboksen [3].

Legg til fil-kommentar

Legg til fil-kommentar

For å legge ved en fil til kommentaren, klikk på « Legg ved »-ikonet (Attach).

Legg til Mediekommentar

Legg til Mediekommentar

For å spille inn en video- eller lydkommentar, klikker du « Medie »-ikonet (Media).

Bruke Chrome talegjenkjenning

Bruke Chrome talegjenkjenning

Hvis du bruker Chrome, kan du bruke talegjenkjenningsverktøyet for å legge til kommentarer.

Legg til emoji

Legg til emoji

Hvis det er aktivert av institusjonen din, kan du legge til emojis i innleveringskommentarer.

Klikk på emoji-menyen [1] for å velge en emoji.

Klikk på emojien fra den nylig brukte menyen [2] for å bruke en nylig brukt emoji.

Vis ikke publisert kommentar-varsel

Vis ikke publisert kommentar-varsel

Når du oppretter en tekst-, medie- eller lydkommentar og prøver å gå videre til neste student eller en tidligere student for oppgaven, får du beskjed om at kommentaren er opprettet, men ikke publisert.

For å lagre kommentaren som utkast for innleveringen, klikk på tasten « Fortsett » (Proceed) [1].

Du kan velge å ikke bli varslet om kommentarer som ikke er publisert ved å krysse av avmerkingsboksen Ikke vis dette igjen for denne oppgaven (Do not show again for this assignment) [2].

Merknader:

  • Alternativet for å ikke vise advarselen gjelder på oppgavebasis. Når du viser en annen oppgave og navigerer mellom studenter før du publiserer en kommentar, vises advarselen igjen.
  • Alternativet lagres også per nettleser, så visning av en oppgave i en annen nettleser vil også vise advarselen igjen.

Vis kommentar-utkast

Vis kommentar-utkast

Hvis du navigerer bort fra SpeedGrader-siden eller viser en annen studentinnlevering før du sender inn din kommentar, varsler Canvas deg om at din kommentar er lagret som en kladd. Du kan gå tilbake til innleveringen til enhver tid og sende inn [1] eller slette [2] kommentar-utkastet. Kommentarer kan ikke vises av studenter før de er sendt inn.

Send inn kommentar

Send inn kommentar

Klikk på Send inn (Submit)-knappen.

Vis kommentar

Vis kommentar

Kommentarer blir organisert kronologisk med den eldste kommentaren øverst [1] og nyere kommentarer vises nederst [2].

Merknad: Avhengig av størrelsen på nettleservinduet, kan kommentarer i SpeedGrader-diskusjonboksen synes å være begrenset. Du kan bruke rullefeltet i diskusjonboksen for å vise ekstra- eller lengre kommentarer.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No