Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan importerer jeg læringsmål for et emne?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan importerer jeg læringsmål for et emne?

Du kan masse-importere læringsmål for emnene dine ved bruk av CSV-fil. En masse-import gir deg mulighet til å legge til nye læringsmål til emnet ditt eller oppdatere detaljene til flere læringsmål samtidig.

CSV-filen må formateres riktig i følge Format for import av Læringsmål dokumentasjon. Last ned en prøve av læringsmål.csv-fil med en læringsmåls-gruppe og seks læringsmål.

Etter at CSV-filen er behandlet, vil du motta en e-post som bekrefter en vellykket import eller vise avvik på filen din. Er det noen avvik, vil e-posten inneholde datainformasjon om de 100 første feilene inkludert raden med avvik og en kort beskrivelse.

Denne leksjonen viser hvordan du importerer læringsmål i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i emnet ditt vises på enn annen måte enn bildene i denne leksjonen, kan du lære hvordan du importerer læringsmål i et emne i en konto som har aktivert funksjonsvalget forbedret læringsmålstyring.

Merknader:

 • For øyeblikket er kun CSV-filer støttet. JSON-filer vil bli støttet i fremtidige versjoner.
 • Importere læringsmål er en emne-tillatelse. Hvis du ikke har tillatelse til å importere læringsmål, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
 • I nye læringsmål må feltet vendor_guild ikke inneholde kolon.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Importer læringsmål

Importer læringsmål

Klikk på tasten « Importer » (Import).

Last opp fil

Dra og slipp CSV-filen din til opplastet område, eller klikk i opplastet område for å velge en fil fra datamaskinen din.

Åpne fil

Åpne fil

Finn CSV-filen [1] og klikk på tasten « Åpne » (Open) [2].

Vis importstatus

Canvas viser en lasteside mens filen lastes opp. Store CSV-filer kan ta tid å importere. Du kan forlate siden Læringsmål når som helst uten at det forstyrrer importering-prosessen.

Vis vellykket import

Vis vellykket import

Når filen er vellykket importert, viser Canvas en bekreftende melding. Du vil også motta en e-post med beskjed om at importeringen var vellykket.

Vis import-avvik og varsler

Import-avvik

Var ikke importen vellykket, eller om importen endret eksisterende læringsmål, viser Canvas en avviksmelding.

Avviksmeldingen vises for import-avvik og importvarsler i læringsmål.

Du vil motta en e-post med detaljer om de første 100 avvik og varsler. Hvert avvik og varsle vil inkludere CSV rad-nummeret og en beskrivelse av avviket eller varslet.

Importavvik avslutter importprosessen helt og må fikses før læringsmålet blir vellykket importert. Følgende avvikstyper kan forekomme i CSV-filer:

 • Mangler nødvendig overskift
 • Andre overskrifter er plassert etter topptekst til rangeringer
 • Ugyldig topptekst er tilstede
 • Mangler nødvendige felt
 • Import-fil inneholder ingen data
 • Ugyldig UTF-8 rekke

Når det kommer en import-varsel, stopper Canvas den påvirkede raden og importen fortsetter. Følgende typer varsler kan forekomme i CSV-filer:

 • Vurderingsnivå har manglende poeng
 • Vurderingsnivå har ugyldig poengverdier
 • Vurderingsnivå har poeng i feil rekkefølge
 • Feil objekt-type
 • Foreldregruppe referer til manglende læringsmål
 • Ugyldig foreldregruppe
 • Ugyldig arbeidsflytstilstand
 • Ikke spesifisert en utregningsvalideringsmetode
 • Gruppe mottar ugyldig felt
 • Læringsmål redigering er ikke innen samme innhold

Korriger avvikene i CSV-filen i følge Format for import av Læringsmål dokumentasjon og importer filen på nytt.

Vis læringsmål

Vis læringsmålet som er importert inn i emnet ditt.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.