Hvordan importerer jeg læringsmål for et emne?

Du kan masse-importere læringsmål for emnene dine ved bruk av CSV-fil. En masse-import gir deg mulighet til å legge til nye læringsmål til emnet ditt eller oppdatere detaljene til flere læringsmål samtidig.

CSV-filen må formateres riktig i følge Format for import av Læringsmål dokumentasjon. Last ned en prøve av læringsmål.csv-fil med en læringsmåls-gruppe og seks læringsmål.

Etter at CSV-filen er behandlet, vil du motta en e-post som bekrefter en vellykket import eller vise avvik på filen din. Er det noen avvik, vil e-posten inneholde datainformasjon om de 100 første feilene inkludert raden med avvik og en kort beskrivelse.

Denne leksjonen viser hvordan du importerer læringsmål i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i emnet ditt vises på enn annen måte enn bildene i denne leksjonen, kan du lære hvordan du importerer læringsmål i et emne i en konto som har aktivert funksjonsvalget forbedret læringsmålstyring.

Merknader:

 • For øyeblikket er kun CSV-filer støttet. JSON-filer vil bli støttet i fremtidige versjoner.
 • Importere læringsmål er en emne-tillatelse. Hvis du ikke har tillatelse til å importere læringsmål, har institusjonen begrenset denne funksjonen.
 • I nye læringsmål må feltet vendor_guild ikke inneholde kolon.

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I Navigering på emner klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Importer læringsmål

Importer læringsmål

Klikk på tasten « Importer » (Import).

Last opp fil

Dra og slipp CSV-filen din til opplastet område, eller klikk i opplastet område for å velge en fil fra datamaskinen din.

Åpne fil

Åpne fil

Finn CSV-filen [1] og klikk på tasten « Åpne » (Open) [2].

Vis importstatus

Canvas viser en lasteside mens filen lastes opp. Store CSV-filer kan ta tid å importere. Du kan forlate siden Læringsmål når som helst uten at det forstyrrer importering-prosessen.

Vis vellykket import

Vis vellykket import

Når filen er vellykket importert, viser Canvas en bekreftende melding. Du vil også motta en e-post med beskjed om at importeringen var vellykket.

Vis import-avvik og varsler

Import-avvik

Var ikke importen vellykket, eller om importen endret eksisterende læringsmål, viser Canvas en avviksmelding.

Avviksmeldingen vises for import-avvik og importvarsler i læringsmål.

Du vil motta en e-post med detaljer om de første 100 avvik og varsler. Hvert avvik og varsle vil inkludere CSV rad-nummeret og en beskrivelse av avviket eller varslet.

Importavvik avslutter importprosessen helt og må fikses før læringsmålet blir vellykket importert. Følgende avvikstyper kan forekomme i CSV-filer:

 • Mangler nødvendig overskift
 • Andre overskrifter er plassert etter topptekst til rangeringer
 • Ugyldig topptekst er tilstede
 • Mangler nødvendige felt
 • Import-fil inneholder ingen data
 • Ugyldig UTF-8 rekke

Når det kommer en import-varsel, stopper Canvas den påvirkede raden og importen fortsetter. Følgende typer varsler kan forekomme i CSV-filer:

 • Vurderingsnivå har manglende poeng
 • Vurderingsnivå har ugyldig poengverdier
 • Vurderingsnivå har poeng i feil rekkefølge
 • Feil objekt-type
 • Foreldregruppe referer til manglende læringsmål
 • Ugyldig foreldregruppe
 • Ugyldig arbeidsflytstilstand
 • Ikke spesifisert en utregningsvalideringsmetode
 • Gruppe mottar ugyldig felt
 • Læringsmål redigering er ikke innen samme innhold

Korriger avvikene i CSV-filen i følge Format for import av Læringsmål dokumentasjon og importer filen på nytt.

Vis læringsmål

Vis læringsmålet som er importert inn i emnet ditt.