Hvordan oppretter jeg en spørreundersøkelse i emnet mitt?

Du kan bruke spørreundersøkelser for å få tilbakemelding fra studenter eller gi dem noen ekstra poeng ved å svare på spørreundersøkelser. Karaktersatte spørreundersøkelser vises i Emneoversikt, Karakteroversikt, Kalender og Å gjøre-lister.

Merknader:

  • Student analyse for spørreundersøkelser må lastes ned som en CSV-fil. Element-analyse er ikke tilgjengelig for spørreundersøkelser.
  • Det anonyme alternativet kan aktiveres eller deaktiveres før eller etter en spørreundersøkelse mottar innleveringer, noen som lar en bruker med tilstrekkelige tillatelser se en students identitet og svar. For å innhente fullstendig anonyme svar på spørreundersøkelser, vil du kanskje måtte bruke et tredjeparts spørreundersøkelsesverktøy.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Quizer » (Quizzes)-lenken.

Legg til quiz

Legg til quiz

Klikk på « Legg til quiz » (Add quiz)-tasten.

Velg testmaskin

Velg testmaskin

Har emnet ditt Nye Tester aktivert må du velge en testmaskin.

Undersøkelser må opprettes ved å bruke klassiske tester. For å opprette en undersøkelse ved bruk av klassisk test, klikk på « Klassisk Quizzes »(Classic Quizzes) [1].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [2].

Legg til detaljer for spørreundersøkelse

Navngi spørreundersøkelsen [1], og fullfør eventuelle spørreundersøkelse-instruksjoner i tekstboksen [2].

Velg spørreundersøkelse-type

Klikk deretter på Testtype (Quiz Type)-rullegardinmenyen [1], og velg spørreundersøkelsestypen du ønsker å bruke [2].

Velg alternativer for spørreundersøkelse

Velg alternativer for spørreundersøkelse

Plasser spørreundersøkelsen i en oppgavegruppe [1], gi spørreundersøkelsen et resultat [2], og fullfør spørreundersøkelse-alternativene [3].

Du har alle de vanlige testalternativene i spørreundersøkelser, men du kan også holde innleveringer anonyme [4]. Dette anonyme alternativet kan gjelde både karaktersatte og ikke-karaktersatte spørreundersøkelser, og aktiveres og deaktiveres før eller etter innleveringer.

Velg tilgjengelighetsdatoer

Velg tilgjengelighetsdatoer

Du kan også angi en forfallsdato og tilgjengelig fra/til datoer for spørreundersøkelsen.

Legg til spørsmål

Legg til spørsmål

Klikk « Spørsmål » (Questions)-fanen [1]. Opprett et nytt test-spørsmål manuelt, ved å klikke « Nytt spørsmål » (New Question)-tasten [2]. For å finne ut hva slags alternativer som er tilgjengelige for spørsmål, kan du se spørsmåltype -leksjonen i instruktørguiden.

Merknad: Hvis du inkluderer et filopplastingsspørsmål på en anonym spørreundersøkelse, vil de nedlastede filene inkludere studentens navn i filnavnet. Ikke inkluder filopplastingsspørsmål om du vil beholde anonymitet.

Navngi spørreundersøkelse-spørsmål

Spørreundersøkelse-spørsmålene nummereres ikke automatisk for instruktører. For å legge til et egendefinert navn til spørreundersøkelse-spørsmålet, skriver du inn navnet i spørsmål-tekstfeltet. Ved hjelp av egendefinerte navn kan du identifisere spørreundersøkelse-spørsmål lettere.

Uavhengig av navnet på spørsmålet, så ser studentene alltid test-spørsmålene i numerisk rekkefølge (dvs. spørsmål 1, spørsmål 2).

Opprette Likert (kvantitative) skala-spørsmål

Hvis du er interessert i å opprette spørsmål som involverer en kvantitativ skala, kan du opprette et Likert skala-spørsmål med bruk av spørsmål med flere nedtrekksmenyer. Se Likertskala-leksjonen for mer informasjon.

Lagre spørreundersøkelse

Lagre spørreundersøkelse

Klikk « Lagre » (Save)-tasten for å lagre arbeidet og forhåndsvise spørreundersøkelsen.

Merknad: Du bør ikke publisere spørreundersøkelsen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere spørreundersøkelsen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du « Lagre og publiser » (Save & Publish)-tasten.

Forhåndsvise og publisere test

Forhåndsvise og publisere test

Hvis du vil forhåndsvise spørreundersøkelsen, velger du Forhåndsvisning (Preview) -tasten [1]. Når du er klar for at studenter kan se spørreundersøkelsen i emnet, klikk « Publiser » (Publish) [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No