Hvordan kan jeg se karakterer i Kortvisning-oversikten som instruktør?

Du kan se generelle emnekarakterer i Kortvisningsoversikten. Denne knappen er tilgjengelig for alle brukerroller og viser karakterer for både emner som tas og emner som undervises, hvis noen.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

Klikk på «Vis karakterer» (View Grades)-tasten i sidepaneloversikten.

Vis emner

Vis emner

Overskriften Emner jeg underviser i viser navnet på hvert emne og gjeldende karaktergjennomsnitt [1], som viser antall studenter som er en del av gjennomsnittsresultatet. Hvis ingen karakterer er satt, vises karakteren som ingen karakter [2].

For å se karakterdetaljer i Karakteroversikten, klikk på navnet på emnet [3].

For å se interakskojner med studentene dine og studentaktivitet i emnet, klikk på Studentinteraksjonsrapport (Student Interactions Report)-lenken [4].

Merknad: Du kan også få tilgang til Studentinteraksjonsrapporten fra Personer-siden i et bestemt emne.