Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg som instruktør til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan legger jeg som instruktør til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger?

I Canvas kan du legge til kontaktmetoder for å motta varslinger. Kontaktmetoder lar deg velge hvordan du mottar varslinger når forskjellige hendelser oppstår innen et emne. Varslinger gjelder for alle emner i Canvas. Canvas støtter varsling gjennom e-post, Slack og ulike web-tjenester.

Når du legger til kontaktmetoder, kan du stille egne varslingsinnstillinger for å velge hvor ofte du blir varslet om emnehendelser.

Se video om varslingsinnstillinger.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Legg til kontaktmetoder

Legg til kontaktmetoder

I Kontaktmetoder (Ways to Contact) i sidepanelet, vil kontoen vise den standard e-postadressen som er tilknyttet din konto, hvis noen. Dersom du ønsker å legge til en ekstra e-postadresse, klikk på legg til e-postadresse (Add Email Address) [1].

Hvis du har flere Canvas-kontoer, kan du se Legg til-ikonet [2], som lar deg slå sammen adressen med en annen Canvas-konto som bruker samme e-postadresse.

Dersom du ønsker å legge til Slack som en kontaktmetode, klikk på lenken Legg til kontaktmetode (Add Contact Method) [3].

Vis kommunikasjonsadvarsler

Vis kommunikasjonsadvarsler

Canvas sender ikke varslinger til kommunikasjonskanaler som har blitt avvist, som betyr at kanalen ikke lengre kan forsøke å generere eller sende en varsling. Avvisning kan skje fra ugyldige adresser (på grunn av skrivefeil, endrede adresser, osv.) eller blokkerte servere.

I brukerinnstillinger kan Canvas vise de følgende ikonene for å indikere en kontaktmetodes status:

  • Advarsel (Warning) [1]: indikerer en avvist metode. For å fikse feilen kan du fjerne og så legge til den nye kontaktmetoden til din profil.
  • Hake (Check Mark) [2]: varsler om en ubekreftet e-postadresse.

For å slette kontaktmetoden, klikk på slett [3].

Vis godkjente integrasjoner

Vis godkjente integrasjoner

Når tredjepartsintegrasjoner får tilgang til kontoen, vil godkjente integreringer (Approved Integrations)-seksjonen vise de autoriserte integrasjonene. Hver integrasjon vil vise navnet på appen, hensikten (om en er beskrevet), datoen appen sist ble brukt, datoen appen utgår og en lenke for å vise flere detaljer.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.