Hvordan låser jeg som instruktør et emneobjekt som et Blueprint emne?

Er du som instruktør påmeldt i et Blueprint emne, kan du låse og åpne emneobjekter og synkronisere innhold for Blueprint emnet. Avhengig av din admin foretrekker,kan låste objekter inkludere egenskaper for innhold, poeng, forfallsdatoer og tilgjengelige datoer. Egenskaper kan gjelde på noen eller aller objekttyper: oppgaver, diskusjoner, sider, filer og tester.

Om du ikke er sikker på hvordan objektene er definert for emnet, kan du se låste egenskaper ved å ett individuelt objekt. Egenskaper for låste objekter kan når som helst endres av en admin i Blueprint.

Låste objekter

Låsing av objekt i et emne styrker egenskapene definert av Canvas admin. Alle endringer til en egenskap gjelder med tilbakevirkende kraft til alle låste objekter i det tilknyttede emnet. Om en egenskap er aktivert for låste objekter i Blueprint emnet, vil alle låste egenskaper i det tilknyttede emnet som varierer fra låst egenskap i Blueprint emne, utløse usynkronisert endringer i Blueprint emne og overkjøre det tilknyttede emneobjektet.

Låse eller åpne et objekt gjelder umiddelbart til alle tilknyttede emner. Men endringen vil fortsatt bli registrert som en usynkronisert endring og vil ikke dukke opp i siden Synkroniseringshistorie før synkroniseringen er fullført. I tillegg er ikke endringer identifisert som en usynkronisert endring før siden er oppdatert. 

Ulåste objekter

Objekter som er ulåst kan administreres av en emneinstruktør i det tilknyttede emnet som andre Canvas-objekter. Om Blueprint emne er synkronisert og instruktøren har modifisert ulåste objekter i tilknyttede emner, er ikke ulåste objekter overskrevet med synkroniserte endringer.

Ulåste Blueprint-objekter kan når som helst låses. Låser du et upublisert objekt, og det objektet tidligere var fjernet fra et tilknyttet emne, vil objekter bli erstattet i det tilknyttede emnet.

Objektadministrering

Denne leksjonen viser hvordan man låser et objekt fra siden Oppgaver (Assignments). Objekter kan også administreres i sidene «filer» (Files), «moduler» (Modules), «sider» (Pages) og «tester» (Quizzes).

I «moduler» kan kun individuelle modul-elementer være låst. Endringer til modulstrukturen utløses som del av en emne-synkronisering.

Merknad: Du kan kun låse og åpne objekter opprettet i Blueprint emnet. Alle nye objekter som du opprettet som instruktør i det tilknyttede emnet ditt inkluderer ikke et Blueprint-ikon og kan ikke kobles til Blueprint emne.  

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner [1] (Courses), deretter klikker du på navnet til Blueprint emnet (name of the Blueprint course) [2].

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver .

Merknad: Objekter kan også administreres i sidene «filer» (Files), «moduler» (Modules), «sider» (Pages) og «tester» (Quizzes).

Vis ikon-status

Vis Blueprint-ikonene til Oppgavesiden (Assignment Page)

I alle Indeks-sidene kan du se status på hvert objekt. Hvite firkanter indikerer at objekter er ulåst (unlocked) [1]. Blå firkanter med et låst ikon indikerer at objekter er låst (locked) [2].

Objektene er som standard ulåst. Du kan endre status på et objekt ved å bytte ikonet fra låst eller ulåst.

Låse objekt

Låse objekt i Indeks-side

For å låse et objekt, klikk objektets ulåst-ikon (unlocked) Sveveteksten vil bekrefte at du ønsker å låse objektet.

Åpne objekt

Låse opp objekt i Indeks-side

For å låse opp et objekt, klikk objektets låst-ikon (locked) Sveveteksten vil bekrefte at du ønsker å låse opp objektet.

Se status i individuell objekt

Skrivebord

Utenom innen filer, kan Blueprint-status bli endret innen individuelle objekter.

Filer kan kun låses eller åpnes fra hovedsiden Filer (Files).

Låse objekt

Låse individuelt objekt

For å låse et ulåst objekt, klikk på tasten Blueprint . Tasten vil endre farge fra grå til blå og indikere at objektet er låst.

Åpne objekt

Åpne individuelt objekt

Individuelle objekter viser hvilke egenskaper som er låst.

For å låse opp et ulåst objekt, klikk på tasten Låst (Locked). Tasten vil endre farge fra blå til grå og indikere at objektet er åpnet. Egenskap-banneren «låst» (locked) vil også fjernes fra siden.

Vis instruktørtilgang

Vis låst oppgave i instruktørvisning

Instruktører i et tilknyttet emne kan se låst og ulåste ikoner i Indeks-siden. Men de kan ikke administrere eksisterende status på et objekt.

For låste objekter viser den individuelle siden låste egenskaper som er valgt i Emneinnstillingene, om det er noen. Instruktørene i tilknyttede emner kan ikke endre låste objekter, så alle egenskapene som er last, kan ikke endres.

Vis redigeringside for låste oppgaver