Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg til en ekstern app i et emne?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan legger jeg til en ekstern app i et emne?

Du kan finne apper flere plasser, som du kan bruke i emnene dine. Du kan legge til eksterne apper i Canvas app-senter, Edu App-senter eller gjennom verktøy gitt av leverandøren.

Når det er konfigurert, kan eksterne apper legges til moduler, Navigering på emner, Rich innholdsredigering og Oppgaver. Eksterne apper skal inkludere informasjon om hvor i Canvas appen kan plasseres.

Lær mer om Eksterne apper.

Vis Canvas app-senter

Vis Canvas app-senter

Plassert i emneinnstillinger, er App-senteret inngangsporten din til et kraftig læringsverktøy som enkelt kan integreres i Canvas-kontoen eller Canvas-emnet. Disse appene kan installeres inn i Canvas med et tastetrykk.

Vis Edu app-senter

Hvis din institusjon ikke har Canvas app-senter konfigurert, er Edu App-senter en indeksliste av alle nåværende eksterne apper som er Canvas-kompatible og som er regelmessig oppdatert.

Hver app gir detaljer som du kan bruke for å konfigurere appene manuelt, med URL, eller med XML.

Bruk verktøy levert av leverandør

Bruk verktøy levert av leverandør

Mange leverandører bruker sin egen eksterne verktøy-integrasjon. Leverandører har sin egen landingside med instruksjoner på hvordan man skal konfigurere og bruke verktøyet. Noen leverandører kan gi en Common Cartridge som vil importere verktøyet for deg. Men apper brukt av en leverandør krever en nøkkel og hemmelighet gitt av leverandøren og må konfigureres manuelt, med URL, eller med XML.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.