Hvordan kopierer jeg et Canvas-emne inn i et nytt emneskall?

Hvis du har tillatelse til å opprette Canvas-emner, kan du kopiere et emne og opprette et emne-skall. Kopierte emner legges til samme underkonto som emnet som kopieres.

Emner bør kopieres når du vil bruke eller endre bruken for tidligere opprettet innhold, inkludert emneinnstillinger, emneoversikt, oppgaver, moduler, filer, sider, diskusjoner, quizer, og spørsmålsbanker. Du kan også kopiere eller justere begivenheter og forfallsdatoer. Ikke alt innhold kan kopieres som del av et emne.

Når du kopierer et Canvas-emne med denne kopiknappen, vil du automatisk legges til emnet som instruktør.

Finn ut mer om menyen Verktøy for emneimport.

Merknader:

  • Emne import inneholder kanskje ikke alt innhold. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.
  • Funksjonen er begrenset av institusjonen dersom knappen «Kopier dette emnet» ikke vises under Emneinnstillinger. Hvis du allerede har tilgang til et emneskall, kan du kopiere ett emne gjennom verktøyet for emneimport.
  • Kopier av eksisterende Canvas-emner og emnefiler refererer til den originale Canvas-emnefilkvoten og telles ikke på emnefilkvotene.
  • Kopierer du innholdet eller inkluderer emneinnstillinger i valgt innhold, vil retningslinjer for karakterpostering fra originalt emne overkjøre retningslinjene for karakterposting i et nytt emne. I tillegg vill importerte oppgaver beholde sine retningslinjer for oppgave-posteringer fra det originale emnet.
  • Hvis du ikke klarer å finne emnet ditt, kan du finne det under Emner i Global navigering.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på kursnavnet [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Kopier emneinnhold

Kopier emneinnhold

Klikk lenken kopier dette emnet (Copy this Course).

Opprett emnedetaljer

Opprett emnedetaljer

Skriv inn navn (Name) [1] og emnekode (Course Code) [2] for det nye emnet. Navnet vil vises på emne-hjemsiden og i samtaler. Emnekoden vil vises på toppen av emne navigasjonsmenyen og i emnekort i oversikten. Emnekoden er også referert til som en referansekode eller forkortelse.

Skriv inn startdato (Start date) [3] og sluttdato (End date) [4] for det nye emnet.

Merknad: Hvis gjeldende emne inkluderer overstyringsdatoer for emnet under Emneinnstillinger, fylles start- og sluttdato inn med disse datoene.

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet for spesifikt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere. Denne handlingen kan ikke avbrytes.

Justere hendelser og forfallsdatoer

Justere hendelser og forfallsdatoer

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Kopier Blueprint-emneinnstillinger

Kopier Blueprint-emneinnstillinger

Du kan kopiere innstillinger fra et blueprint-emne til et annet blueprint-emne. Kopiering av blueprint-innstillinger bruker de samme låseinnstillingene for objekter som det opprinnelige blueprint-emnet. For å kopiere innstillinger fra et blueprint-emne, kryss av i avmerkingsboksen Kopier Blueprint-emneinnstillinger (Copy Blueprint Course Settings).

Opprett emne

Opprett emne

Klikk på « Opprett emne » (Create course)-knappen.

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.