Hvordan kopierer jeg et Canvas-emne inn i et nytt emneskall?

Hvis du har tillatelse til å opprette Canvas-emner, kan du kopiere et emne og opprette et emne-skall. Kopierte emner legges til samme underkonto som emnet som kopieres.

Emner bør kopieres når du vil bruke eller endre bruken for tidligere opprettet innhold, inkludert emneinnstillinger, emneoversikt, oppgaver, moduler, filer, sider, diskusjoner, quizer, og spørsmålsbanker. Du kan også kopiere eller justere begivenheter og forfallsdatoer samt masseoverføre tester fra Klassiske tester til Nye tester. Du kan også kopiere eller justere begivenheter og forfallsdatoer. Ikke alt innhold kan kopieres som del av et emne.

Når du kopierer et Canvas-emne med denne kopiknappen, vil du automatisk legges til emnet som instruktør.

Finn ut mer om menyen Verktøy for emneimport.

Merknader:

 • Emne import inneholder kanskje ikke alt innhold. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
 • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.
 • Funksjonen er begrenset av institusjonen dersom knappen «Kopier dette emnet» ikke vises under Emneinnstillinger. Hvis du allerede har tilgang til et emneskall, kan du kopiere et emne gjennom verktøyet for emneimport.
 • Kopier av eksisterende Canvas-emner og emnefiler refererer til den originale Canvas-emnefilkvoten og telles ikke på emnefilkvotene.
 • Kopierer du innholdet eller inkluderer emneinnstillinger i valgt innhold, vil retningslinjer for karakterpostering fra originalt emne overkjøre retningslinjene for karakterposting i et nytt emne. I tillegg vill importerte oppgaver beholde sine retningslinjer for oppgave-posteringer fra det originale emnet.
 • Hvis du ikke klarer å finne emnet ditt, kan du finne det under Emner i Global navigering.
 • Når du kopierer et emne som inneholder en ny test med en elementbank, deles elementbanken automatisk med det nye emnet.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Kopier emneinnhold

Kopier emneinnhold

Klikk lenken kopier dette emnet (Copy this Course).

Opprett emnedetaljer

Opprett emnedetaljer

Skriv inn navn (Name) [1] og emnekode (Course Code) [2] for det nye emnet. Navnet vil vises på emne-hjemsiden og i samtaler. Emnekoden vil vises på toppen av emne navigasjonsmenyen og i emnekort i oversikten. Emnekoden er også referert til som en referansekode eller forkortelse.

Skriv inn startdato (Start date) [3] og sluttdato (End date) [4] for det nye emnet.

Merknad: Hvis gjeldende emne inkluderer overstyringsdatoer for emnet under Emneinnstillinger, fylles start- og sluttdato inn med disse datoene.

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet for spesifikt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere. Denne handlingen kan ikke avbrytes.

Masseimportere eksisterende tester som Nye Tester

Masseimportere eksisterende tester som Nye Tester

Hvis institusjonen tillater det, kan du masseoverføre eksisterende tester til Nye tester ved å klikke på avmerkingsboksen Importer eksisterende tester som Nye Tester.

Hvis institusjonen din aktiverer funksjonen for migrering av quizer, vil spørsmålsbanker som er koblet sammen via en spørsmålsgruppe i Klassiske quizer, migreres til Nye quizer. Hvis funksjonen for migrering av quiz

Merknader:

 • Nye tester inkluderer ikke en spørreundersøkelsesfunksjon. Undersøkelser som er migrert fra Klassiske tester, blir derfor overført som standard tester i Nye tester.
 • Etter migrering til Nye tester vises flere nedtrekksspørsmål som samsvarende spørsmål.
 • Spørsmål med teksten Intet spørsmål (No Question) migrerer til Nye tester som Stimulus-spørsmål. En faglærer må legge til et spørsmål for at det skal vises i en test.
 • Spørsmålsgrupper med manuelt opprettede spørsmål migreres som elementbanker i Nye tester.
 • Hvis en test migreres flere ganger, bruker Canvas smart sammenslåing for å finne ut hvilket innhold i spørsmålsbanken som skal beholdes. Denne prosessen bidrar til å sikre at alt innhold beholdes, for eksempel i tilfeller der flere brukere redigerer en test samtidig.
 • Øvingstester fra Klassiske tester kan overføres til Nye tester. Når de er migrert, vises øvingstestene som standard som null mulige poeng og skjules fra Vurderingsoversikten og Vurderingssiden.

Justere hendelser og forfallsdatoer

Justere hendelser og forfallsdatoer

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Kopier Blueprint-emneinnstillinger

Kopier Blueprint-emneinnstillinger

Du kan kopiere innstillinger fra et blueprint-emne til et annet blueprint-emne. Kopiering av blueprint-innstillinger bruker de samme låseinnstillingene for objekter som det opprinnelige blueprint-emnet. For å kopiere innstillinger fra et blueprint-emne, kryss av i avmerkingsboksen Kopier Blueprint-emneinnstillinger (Copy Blueprint Course Settings).

Opprett emne

Opprett emne

Klikk på « Opprett emne » (Create course)-knappen.

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.