Hvordan bruker jeg SpeedGrader?

SpeedGrader gjør det enkelt å vurdere individuelle studentoppgaver og gruppeoppgaver raskt.

SpeedGrader viser oppgave-innleveringer for aktive studenter i emnet ditt. SpeedGrader viser oppgave-innleveringer ut i fra de eksisterende Gradebook-innstillingene for inaktive påmeldinger og avsluttede påmeldinger. For eksempel hvis karakteroversikt-innstillingene viser inaktive påmeldinger, vises inaktive student-innleveringer også i SpeedGrader.

Du får tilgang til SpeedGrader gjennom: Oppgaver, Tester, Karaktersatte diskusjoner, og Gradebook.

SpeedGrader ytelse

I SpeedGrader, er alle verdier for oppgaven lastet og lagret i nettleseren, inkludert studentinnleverings-data, alle karakterer (inkludert originale karakterer for gjeninnsendte oppgaver), rubrikker og kommentarer. Dette reduserer lastetiden og tillater instruktører å karaktersette alle innleveringer raskt uten å kontinuerlig oppdatere nettleseren. Å gå videre fra en innlevering til neste laster ikke dynamisk oppdatert innhold.

I store emner påvirkes lastetider for SpeedGrader av en terskel av datapoeng som kan lastes inn i et 60 sekunders vindu. Denne terskelen er basert på en enkelt innlevering per student. Flere innleveringer fra samme student øker innleveringsgrensen. Oppgaver med mer enn 1500 innleveringer kan føre til forsinket lasting av SpeedGrader, og oppgaver med mer enn 2500 innleveringer kan fullstendig mislykkes med å laste inn.

For å forbedre SpeedGrader-ytelsen, bør store emner skilles i seksjoner, noe som gjør at SpeedGrader kan vise innleveringer for en bestemt seksjon og redusere total laste-tid for en oppgaves data.

SpeedGrader brukere

SpeedGrader er generelt utformet til instruktørrollen for å karaktersette innleveringer samtidig. På grunn av hvordan SpeedGrader data blir lastet og lagret i nettleseren, bør ikke flere brukere karaktersette oppgaver samtidig, siden hver karaktersetter ikke kan vise den nyeste informasjonen for en innlevering. Oppdaterte karakterer påvirker også karakteroversikten.

Hvis emnet inkluderer flere karaktersettere, kan karaktersettere lagt til i et emne begrenses til å bare kommunisere med brukere i en seksjon , og bare karaktersette innleveringer i den seksjonen de ble registrert i. Dette registreringsalternativet forhindrer overlapping i oppgave-vurdering, så flere instruktørroller ikke karaktersetter samme oppgaven.

Moderert karaktersetting

Hvis du karaktersetter en moderert oppgave og maksimalt antall karaktersettere er nådd, vil SpeedGrader vises i lese-modus for å skjule alle studentnavn og innleveringsdetaljer.

Lær mer om SpeedGrader.

Merknad: Instruktører kan ikke slette oppgaveinnleveringer. Hvis du må slette en upassende oppgaveinnlevering, kontakt administratoren din.

Vis SpeedGrader

SpeedGrader inkluderer flere områder som hjelper deg med å finne og vise student-innleveringer, klasse-innleveringer, og legge til kommentarer til innleveringer.

Vis SpeedGrader meny-ikoner

Vis SpeedGrader meny-ikoner

SpeedGrader-menyen inkluderer flere verktøy og ressurser som kan hjelpe med karaktersetting av oppgaver.

Venstre side av menyen inkluderer hovedinnstillinger og valg.

For å gå tilbake til Gradebook, klikk på Gradebook -ikonet [1].

For å sende ut eller skjule en oppgave, klikk på ikonet Synlighet [2].

For å se SpeedGrader-innstillinger, klikk på Innstillinger-ikonet [3]. SpeedGrader-innstillinger inkluderer:

Merknad: Når « moderert karaktersetting » (moderated grading) er aktivert for en oppgave, vil de siste karaktersetterne (moderatorene) også se knappen « Moderert side » (Moderation Page) som vil tillate dem å se siden karakteroppsummering for modererte oppgaver.

Vis oppgavedetaljer

Midten av menylinjen inkluderer oppgaveinformasjon og generell karaktersettingsinformasjon. Oppgaveinformasjon inkluderer navnet på oppgaven [1], oppgavens forfallsdato [2] og navnet på emnet [3].

For å vise oppgavedetaljer, klikk på oppgavenavnet. Oppgavens detaljer-side, lar seg også laste ned alle studentinnleveringer for oppgaven.  

For å gå tilbake til emnets hjemmeside, klikk på navnet til emnet.

Karaktersettingsinformasjon inkluderer oppgavestatistikk, inkludert antall oppgaver som har blitt karaktersatt av det totale antallet studenter i emnet [4], og gjennomsnittlig resultat og prosent [5]. Du kan bruke denne informasjonen til å spore fremgangen i karaktersettingsprosessen.

Vis studentliste

Vis studentliste

Høyre side av menylinjen inneholder studentlisten for oppgaven. SpeedGrader åpner oppgaven fra den første studenten oppført i studentlisten, som er ordnet alfabetisk etter etternavn. Hvis du har aktivert studentvisning, vil teststudenten bli vist på slutten av studentlisten. Studentlisten viser også status for innleveringen til hver student. Du kan også bruke studentlisten for å finne studentinnleveringer.

Vis studentinnlevering

Når du har valgt en student, vises studentens innlevering i forhåndsvisningsvinduet.

Avhengig av oppgave- og innleveringstype, kan forhåndsvisningsvinduet i SpeedGrader variere. For eksempel vil en nettside URL-innleveringstype vises i hoveddelen av SpeedGrader, med muligheten til å åpne URL-en i en ny fane. Noen nettside URL-innleveringer kan ikke vises i Canvas og må bli vist i en ny fane. Media-innleveringer kan vises som en innebygd fil i SpeedGrader eller bare vise som en nedlastbar fil.

For å gi kommentarer på dokument-innleveringer, kan du:

  • Bruk Canvas DocViewer for å sette opp .pdf, .doc/.docx, og .ppt/.pptx -oppgaver direkte i SpeedGrader. SpeedGrader kan ta opptil ti minutter etter en oppgave er sendt inn for å vise et dokument som støtter DocViewer.
  • Last ned oppgaven, legg til tilbakemeldinger i dokumentet, og last opp igjen oppgaven.

Merknad: Når Tillat AGS-innleveringer for flere filer teller som én innlevering er aktivert, kan studenter velge flere filer som skal lastes opp til en tredjepartsoppgave i Canvas. Det kan imidlertid hende at enkelte tredjepartsverktøy ikke er bygget for å imøtekomme denne funksjonen.

Vis innleveringer som lastes opp

Hvis en Google Drive eller Microsoft 365-oppgaveopplasting køes for innlevering, vises et Laster opp-bilde istedenfor studentens innlevering [1]. Et Laster opp-ikon kan også vises ved siden av oppgavelinken [2].

Vis mislykkede oppgaveopplastinger

Når en Google Drive eller Microsoft Office 365-oppgaveinnlevering mislykkes i å laste opp, eller når det vises en filtype som ikke støttes i SpeedGrader, vises et Opplasting mislykket-bilde [1]. Ved mislykkede innleveringsopplastinger vises et Opplasting mislykket-ikon ved siden av oppgavelinken [2].

Vis påmeldt-melding

Se inaktive studentmeldinger

SpeedGrader vise oppgaveinnleveringer ut i fra de eksisterende Gradebook-innstillinger for inaktive påmeldinger og avsluttede påmeldinger. Hvis en oppgave inkluderer en innlevering fra en inaktiv eller avsluttet student, vises en melding øverst i SpeedGrader vinduet.

For gruppeoppgaver der studenter blir karaktersatt som en gruppe, viser gruppen så lenge det finnes minst én aktiv student i gruppen. Hvis det er ingen aktive studenter i gruppen, viser gruppen om et gruppemedlem stemmer med påmeldings-innstillingene i karakteroversikten. For gruppeoppgaver der studenter blir karaktersatt individuelt, vises individuelle student-innleveringer etter registrerings-innstillingene i karakteroversikten.

Inaktive student-innleveringer kan fortsatt bli karaktersatt i SpeedGrader. Men studentene får ingen varsler om oppgaven, og kan ikke vise emnekarakterer.

Avsluttet student-innleveringer er skrivebeskyttet. De kan ikke bli karaktersatt eller motta kommentarer.

Merknad: Hvis en student ikke har en innlevering for oppgaven, kan studenten ha blitt deaktivert eller avsluttet før oppgaven ble sendt inn.

Vis lukket vurderingsperiode

Vis lukket vurderingsperiode

Dersom emnet ditt bruker flere vurderingsperioder, vil et notat vises øverst i SpeedGrader-vinduet dersom en oppgave er nærme en vurderingsperiode. Oppgaver i en lukket vurderingsperiode kan ikke redigeres.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

SpeedGraders sidestolpe viser alle innleveringsdetaljer for studentene vist i studentlisten. Men innleveringsdetaljene er ikke vist om en oppgave blir anonymt gradert.

Vis innleveringsdetaljer [1], inkludert som dato og tid for innlevering; dersom en oppgave er innlevert på nytt kan du se tidligere versjonen av innleveringen.

Du kan også laste ned innleveringsfilene ved å klikke lenken [2].

Fullfør vurderingen av innleveringen ved å skrive inn en karakter i Karakter (Grade)-feltet [3] eller bruke en rubrikk, hvis tilgjengelig, ved å klikke på Vis rubrikk (View Rubric)-tasten [4].

Du kan skrive tilbakemeldingskommentarer eller sette inn en kommentar fra Kommentarbiblioteket ved å bruke delen Oppgavekommentarer [5]. Oppgavekommentarer vises også som en ny tråd i Samtaler.

Vis tildel oppgave på nytt

Vis tildel oppgave på nytt

I SpeedGrader-sidefeltet, ser du kanskje knappen Tildel oppgave på nytt (Reassign Assignment). For å tildele en oppgave på nytt til en student, må du legge til minst én kommentar på studentens innleveringer [2].

Studenter vil se et gjøremål i oversiktspanelet for å sende inn oppgaven på nytt.

Vis innleveringsstatus

Vis innleveringsstatus

I SpeedGrader-sidefeltet kan du se elevens oppgaveinnleveringsstatus [1].

Hvis du vil redigere innleveringsstatus, klikker du på Rediger (Edit)-tasten [2]. Tilgjengelige statuser inkluderer Forsinket, Mangler, Frigitt og Ingen.

Vis oppgaven for neste student

Vis oppgaven for neste student

Når du har karaktersatt innleveringen endres studentens oppgaveindikator til et merke, og indikerer at innleveringen er karaktersatt.

Du kan se den neste studentens innlevering ved å klikke på pil-knappen ved siden av studentlisten.

Vis gruppeoppgaver

Vis gruppeoppgaver

Når gruppeoppgaver blir evaluert, vises studentlisten navn på hver gruppe, om ikke gruppeoppgavene er karaktersatt individuelt. Evaluering av gruppeoppgaver er den samme prosessen som for enkeltstudenter. Du kan kommentere dokumenter direkte eller laste dem ned for å gi tilbakemelding, skrive inn karakterer og vise rubrikken samt poste og vise kommentarer. Lær mer om å karaktersette gruppeoppgaver.

Vis anonyme oppgaver

Vis anonyme oppgaver

Om en oppgave er satt til å være anonym, viser studentlisten alle studentnavnene som anonyme. Rekkefølgen på studentlisten stemmer ikke overens med rekkefølgen i karakteroversikten og er tilfeldig for hver oppgave.

Dersom en oppgave ikke er anonym, kan du når som helst aktivere anonym vurdering i SpeedGrader for å skjule studentnavn.