Hvordan sender jeg en melding til en bruker i et emne i innboksen som instruktør?

I innboksen kan du sende meldinger til en eller flere brukere i et emne.

Hvis mottakerlisten inneholder mer enn 100 brukere, vil meldingen automatisk sendes som individuelle meldinger til hver bruker. Som avsender, inkluderes du også i antallet totale mottakere.

Merknader:

  • Du kan for øyeblikket ikke sende meldinger til brukere i flere emner.
  • Du kan også sende en melding til deg selv, men meldinger kan kun vises i mappen Sendte meldinger.
  • Brukere viser i samtaler når de har en aktiv påmelding i emnet, og brukerne kan ikke bli med i et kurs med mindre det er publisert.
  • Når et emne er avsluttet, kan du ikke lenger sende meldinger til studenter i det emnet. Men du kan fortsatt svare på meldinger fra brukere med roller lærer, LA og Designer i fullførte emner.

Åpne innboks

Åpne innboks

I global navigering, klikk på « Innboks » lenken (Inbox).

Lag melding

Klikk på Skriv-ikonet.

Velg emne

Velg emne

I emne-rullegardinmenyen velger du emnet hvor du vil sende meldingen.

Legg til bruker

Legg til bruker

Vil du legge til bruker, kan du søke etter bruker i feltet Til (to)[1], eller du kan bruke Adresseboken [2].

Søk etter bruker

Søk etter bruker

For å søke etter en bruker, skriv inn brukerens navn i Til-feltet. Canvas vil automatisk fylle inn navn som passer til søket. Dersom flere navn vises, bruk piltasten for å velge brukerens navn. Trykk så på Enter. Brukerens navn vil vises i «Til»-feltet, og er merket i lyseblå.

Hvis du ved en feil velger feil bruker, trykk på Slett-tasten (på et MAC-tastatur) eller Returtasten (på et PC-tastatur) for å fjerne brukeren.

Du kan også kretse over en brukers navn, og klikke på den hvite x-en for å fjerne brukeren fra listen.

Legg til flere brukere

Legg til flere brukere

Skal du sende en melding til flere brukere, kan du skrive inn navnene til brukerne i «Til»(To)-feltet.

Merknad: Dersom du har en lang mottakerliste, vil Til-feltet kun vise fem linjer før rulling blir aktivert. Hvis du velger avkrysningsboksen Send individuelle meldinger (Send individual messages), opprettes det individuelle meldinger for alle mottakere.

Bruk adresseboken

Bruk adresseboken

Kikk på knappen Adresseboken (Address Book) [1] for å velge en bruker fra adresseboken. Finn brukerens rolle [2], og velg brukerens navn [3] i adresseboken. Navn sorteres etter etternavn.

Bruk pil-ikonet [4] for å navigere tilbake til emnelisten.

Merknader:

  • Brukere med en spesiell rolle vises i adresseboken under rollen som ble konfigurert som en basetype for den spesifikke rollen.
  • Brukere med designerrolle (eller en spesiell rolle med designer som basetypen) vises ikke i adresseboken. Du kan sende en melding til emneutvikler ved å skrive inn brukerens navn i Til-feltet.

Legg til flere brukere

Legg til flere brukere

Skal du sende en melding til flere brukere i adresseboken, kan du trykke på kommando-tasten (Mac), eller Control-knappen (Windows) og klikke på navnet til hver bruker du vil legge til i meldingen. Å trykke på tastatur-tasten vil holde emnelistevinduet åpent.

Send melding

Send melding

Skriv inn et emne for meldingen i emnefeltet [1].

Hvis du sender meldinger til flere brukere, men du ikke vil at hver bruker skal se hvem som er inkludert i meldingen, klikk på avkrysningsboksen for Send separat melding til hver mottaker (Send an individual message to each recipient) [2]. Hvis meldingen din inkluderer over 100 mottakere (inkludert deg som avsender), vil denne boksen krysses av automatisk.

Skriv meldingen i meldingsfeltet [3]. Alt innhold blir sendt i ren tekst. Merk at dersom du inkluderer en URL i meldingen, vil den automatisk bli en klikkbar lenke når du har sendt meldingen.

Dersom du inkluderer et vedlegg eller en mediefil, klikk på vedlegg eller mediefil-ikonet [4].

Når du er ferdig, klikk på tasten Send [5].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No