Hvordan velger jeg spesifikt innhold som endel av en emneimport?

Når du importerer emneinnhold med Importeringsverktøy for emner, kan du velge spesifikt innhold som en del av importen. Dette alternativet lar deg velge spesifikke innholdsområder som oppgaver, innstillinger og filer uten å oppdatere hele emnet.

Ikke alt innhold kan kopieres som del av et emne.

Merknader:

  • Det kan ha utilsiktede konsekvenser å Importere et emne flere ganger. Hvis du importerer innhold til et nytt emne, redigerer innholdet i det nye emnet og senere importerer det tidligere innholdet på nytt, overstyrer det importerte innholdet det innholdet som allerede eksisterer.
  • Hvis du ombestemmer deg etter at importen har startet og du ønsker å importere alt emneinnhold, kan du importere alt emneinnhold ved å velge hvert element for innholdstype.
  • For mer informasjon om begrensningene til Importeringsverktøy for emner, se Oversikt over Importeringsverktøy for emner.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Importere innhold til emne

Importere innhold til emne

Klikk på lenken Importer emneinnhold (Import Course Content).

Velg spesifikt innhold

Velg spesifikt innhold

I Innhold-delen, klikk på radioknappen Velg spesifikt innhold (Select specific content).

Vis varselsmelding om import av innhold

Vis varselsmelding om import av innhold

Når du importerer innhold, vises en melding som forklarer at import av samme kursinnhold eller eksportpakke mer enn én gang vil overskrive alt eksisterende innhold i kurset.

Importere emne

Importere emne

Klikk på Importer (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Velg innhold

I Gjeldende jobber-delen, klikk på Velg innhold (Select Content)-knappen.

Velg Alt gruppeinnhold

Velg Alt gruppeinnhold

Innhold kan være individuelle elementer [1] eller en innholdsgruppe [2]. Innholdsgrupper viser antall elementer i gruppen. For å se innhold i en gruppe, klikk på gruppens utvid-ikon [3].

For å importere alt innhold for en innholdstype, klikk på avmerkingsboksen ved siden av innholdsnavnet [4]. Hvis innholdstypen er en gruppe, vil Canvas automatisk velge alle elementer i gruppen.

Velg Spesifikt gruppeinnhold

For å importere bare noen få elementer fra en innholdsgruppe, utvid gruppen og velg spesifikt innhold du vil eksportere [1]. Canvas plasserer en strek i avmerkingsboksen til innholdsgruppen [2], som indikerer at alle elementene i gruppen er valgt.

Velg Thin Common Cartridge-innhold

Velg Thin Common Cartridge-innhold

Hvis du importerer en Thin Common Cartridge-fil (Common Cartridge-import), importeres denne filtypen direkte som modulinnhold. Strukturen kan utvides for å vise en hierarkisk layout som simulerer innholdsstrukturen. Finn ut hvordan du velger innhold med Thin Common Cartridge-filer.

Velg innhold

Velg innhold

Klikk på Velg innhold (Select Content)-knappen.

Vis nåværende jobber

Rapporten viser en menylinje som viser tiden som gjenstår før importen er fullført. Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.

Importen kan også vise feil som en del av importstatusen. Lær mer om statuser for emneimport.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No