Hvordan behandler jeg lenker for emnenavigasjon?

Som instruktør, kan du kontrollere hvilke lenker som vises i Navigering på emner. Canvas inneholder et sett med standard emne-navigeringslenker som vises som standard og kan ikke omdøpes. Avhengig av emnekonfigurasjonen din, kan andre lenker være tilgjengelige og kan tilpasses.

Lenker til seksjoner som ikke har noe innhold og som studentene ikke kan opprette innhold for, vil automatisk bli skjult for studentene og vil vise synlighetsikonet til instruktørene. For eksempel, hvis det ikke er noen læringsresultat satt for emnet, vil du se Læringsmål-lenken med synlighetsikonet, som studentene ikke kan se. Konfigurerte eksterne apper kan opprette flere lenker til Navigering på emner.

Deaktivering av en emne-navigasjonslenke oppretter følgende viderekoblinger:

  • Kun skjult (kan ikke deaktiveres, men er fortsatt tilgjengelig via direkte URL): Diskusjoner (Discussions) og Vurderinger (Grades)
  • Deaktivert side; omdirigert til hjemmesiden: Kunngjøringer, Oppgaver, Konferanser, Samarbeid, Filer, Moduler, Læringsmål, Tester, Sider, Folk, Rubrikker og Emneoversikt
  • Siden er deaktivert; vises ikke i navigasjonen: Eventuelle LTI lenker som Oppmøte, Chat og SCORM

Omorganisere og skjule emne-navigasjonslenkene for kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner og filer påvirker også kursfanene i Dashboard-emnevisningen for alle brukere. Deaktivere Filer-lenken vil skjule Filer-fanen i Innholdutvalg i Rich innholdsredigering for studenter.

Følgende Emnenavigasjonslenker vil fremdeles være synlige for instruktørene selv om de har vært skjult eller deaktivert: Hjem, Kunngjøringer, Oppgaver, Samarbeid, Konferanser, Diskusjoner, Files, Karakterer, Moduler, Læringsmål, Sider, Personer, Tester, Rubrikker, Innstillinger og Fagplan.

Merknader:

  • Navigasjonskoblinger som ikke kan deaktiveres, krever URL-tilgang til visningsrelaterte data i andre Canvas-områder. Tilgang til skjulte sider kan begrenses ytterligere ved å endre bestemte studenttillatelser i Canvas. Ta kontakt med Canvas-konsulenten for å få hjelp.
  • Deaktiverer du lenken emnenavigasjon for et ekstern verktøy, vil ikke lenken lenger vises i din liste emnenavigasjon.
  • Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Åpne Navigasjon

Åpne Navigasjon

Klikk fanen Navigasjon (Navigation).

Lagre navigasjon

Lagre navigasjon

Klikk på Lagre (Save)-data.

Vis Emnenavigasjonslenker

Vis Emnenavigasjonslenker

Vis Emnenavigasjonsmenyen. Navigasjonslenker vises i samme rekkefølge som du har angitt i Emneinnstillinger.

Enhver Emnenavigeasjonslenke som er skjult for studentene, viser Synlighetsikonet [1]. En lenke kan være skjult for studentene fordi funksjonsområdet ikke har noe innhold eller fordi lenken er deaktivert [3]. Lenker som manuelt deaktiveres av en emneinstruktør, vises nederst på emnenavigasjonsmenyen over Innstillinger-lenken [4].

Merknad: Hvis du har deaktivert en Emnenavigasjonslenke til et eksternt verktøy, vises ikke denne lenken i Emnenavigasjon og er skjult for alle brukere, inkludert instruktører.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No