Hvordan eksporterer jeg karakterer i karakteroversikten?

Du kan eksportere resultater fra karakteroversikten og laste dem ned til datamaskinen som en CSV-fil. Oppgavekolonnene i Karakteroversikt CSV vises i samme rekkefølge som vist i Karakteroversikten for en individuell bruker.

Merknader om CSV-filer:

 • Noen av kolonnene som vises i CSV-filen er skrivebeskyttede kolonner som beregnes av regler eller prosenter satt i Canvas. Endringer i disse kolonnene ignoreres når du laster opp filen til emnet ditt igjen.
 • Når et filter for vurderingsperiode er lagt inn i Karakteroversikten, viser eksporten filtrerte resultater for vurderingsperioden. Men oppgavegruppens total-kolonner vises over alle vurderingsperioder.
 • For oppgavegruppe-kolonner vil endringer i oppgave-resultater automatisk bli inkludert i oppgavegruppe-beregningen i karakteroversikten.
 • Total-kolonnen i Vurderingsoversikt viser en løpende sum av alle graderte oppgaver i emnet, inkludert oppgaver med skjulte karakterer. CSV-nedlasting inkluderer skrivebeskyttede kolonner for gjeldende og avsluttende resultater. Nåværende resultat reflekterer totalen mens ikke sendte oppgaver ignoreres, og sluttresultatet teller ikke sendte oppgaver som null. Skjulte oppgaver er ikke postede karakter og vises i separate kolonner for ikke postet gjeldende poengsum, og ikke postet endelig poengsum.
 • Hvis en student har sendt inn en oppgave flere ganger, står CSV-filen bare for den nyeste innleveringen.
 • Fullførte og inaktive registreringer er ikke inkludert i CSV-filen med mindre deres respektive alternativer Vis konkluderte registreringer eller Vis inaktive registreringer, er aktivert i innstillingsmenyen for Karakteroversikt.
 • Godkjent/Ikke godkjent oppgaver vises som full eller ingen kreditering (f.eks for en 10-poeng oppgave, 10 eller 0).
 • Har du overskriving av sluttkarakter aktivert i emnet ditt, vil eksporteringen av karakteroversikten inneholde overskrevne karakterer. Endringer i Overskriving av sluttkarakter vises på importbekreftelse-siden.
 • Eksportfilene til karakteroversikt lagrer automatisk til dine brukerfiler i en Uarkivert mappe.
 • Har du bestemt retningslinjer for manuell karakterpostering for bestemte oppgaver, vil disse oppgavene vise posterings-retningslinjene i CSV-filen. Men retningslinjene for karakterpostering kan ikke endres gjennom CSV-filen.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Eksporter resultater

Eksporter resultater

Klikk på tasten Eksporter (Export) [1] og klikk deretter på lenken Eksporter visning av gjeldende karakteroversikt (Export Current Gradebook View) [2].

Hvis du bruker vurderingsperioder og vil inkludere alle vurderingsperioder i CSV-filen, klikk Eksporter hele vurderingsoversikten (Export Entire Gradebook)-lenken [3].

Når eksporten er fullført, laster Canvas ned CSV-filen automatisk til datamaskinen.

Vis eksporterte resultater

Eksporter gjeldende resultat

Hvis du navigerer bort fra siden under eksport, vises CSV-filen som tidligere nedlasting i menyen Eksporter slik at den kan lastes ned igjen. Karakteroversikten gjør det mulig for deg å se en tidligere eksport.

Hvis du foretok noen endringer på karakteroversikten etter eksport av en fil, eller vil eksportere ny fil, klikk på lenken Eksport igjen.

Merknader:

 • Karakteroversikt-eksportfiler inkluderer tid og dato for nedlastingen, slik at man kan skille mellom flere eksporter. Eksportfilformatet er ÅÅÅÅ-MM-DDTHHMM etterfulgt av emnenavnet.
 • Eksportfilene til karakteroversikt lagrer automatisk til dine brukerfiler i en Uarkivert mappe.

Rediger resultat

Rediger resultat

Rediger resultatene i Microsoft Excel. Husk å lagre filen som en CSV-fil.

Når du har gjort endringene, kan du laste den opp til emnet ditt.

Vis skrivebeskyttede kolonner

CSV-nedlasting inkluderer skrivebeskyttede kolonner som viser nåværende og avsluttende resultater. Disse kolonnene vises for hver oppgavegruppe i et emne og for avsluttende karakterer.

 • Nåværende poeng[1]: Gjenspeiler poengene for vurderte oppgaver
 • Avsluttende poeng [2]: Gjenspeiler poengene for alle oppgaver
 • Nåværende resultat [3]: Reflekterer resultater for vurderte, posterte oppgaver
 • Ikke posterte nåværende resultat [4]: Reflekterer karakterer for vurderte oppgaver og inneholder skjulte oppgaver
 • Avsluttende resultat [5]: Reflekterer alt i alt-resultater inkludert ikke innleverte oppgaver som null, men ekskluderer skjulte oppgaver
 • Ikke posterte avsluttende resultat [6]: Reflekterer alle resultater inkludert ikke innleverte oppgaver som null og skjulte oppgaver
 • Nåværende resultat [7]: Reflekterer emnekarakter basert vurderte, posterte oppgaver
 • Ikke posterte nåværende resultat [8]: Reflekterer emne karakterene basert på vurderte oppgaver, inkludert skjulte oppgaver, men utelukker karakterer for ikke innsendte oppgaver
 • Avsluttende resultat [9]: Reflekterer totalkarakter inkludert ikke innleverte oppgaver som null, men ekskluderer skjulte oppgaver
 • Ikke posterte avsluttende resultat [10]: Reflekterer alt-i-alt emnekarakterer inkludert ikke innleverte oppgaver som null og skjulte oppgaver