Hvordan bruker jeg indeks-siden for Moduler?

Moduler kontrollerer hele flyten til emnet sammen med innholdet. Du kan legge til moduler som faglærer, legge til elementer i en modul og behandle modulinnstillinger. Du kan også flytte alle moduler og modul-elementer.

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Vise indeksside for Moduler

Indekssiden for moduler er designet med globale innstillinger øverst på siden [1] etterfulgt av individuelle moduler [2]. Elementer emneinnhold er nøstet innen hver modul [3].

Merknad: Modul indeks-siden støtter snarveier. For å se et vindu med en liste over snarveier for tastaturnavigering, klikk på Shift+Spørsmålstegn-knappene på tastaturet ditt samtidig.

Vis globale innstillinger for Moduler

Vis globale innstillinger for Moduler

Globale innstillinger inkluderer handlingen å skjule eller utvide alle moduler, visning av en students fremgang i en modul, massepublisering og oppheving av publisering av moduler og modulelementer, og å legge til nye moduler.

Merknader:

  • Knappen Skjul alle vises hvis én eller flere moduler er utvidet. Knappen Utvid alle vises hvis én eller flere moduler er skjult.
  • Hvis en bruker med en emnepåmelding trekker inn eller utvider én eller flere moduler, beholder indekssiden Moduler posisjonen til hver modul når de kommer tilbake til siden.

Vis modul

Vis modul

I moduler kan du se alle modulene i emnet. Moduler er organisert etter progresjon.

Modulene huser innholdselementene innen hver modul. Som standard utvides moduler og viser alle elementene i modulen [1]. For å lukke modulen, klikk på lukkepilen [2].

Merknad: Hvis du velger å skjule eller utvide én eller flere moduler, beholder indekssiden for moduler tilstanden til hver modul.

Vis modul-overskrift

Vis modul-overskrift

Hver modul-overskrift inneholder navnet på modulen [1].

Overskriften kan også inneholde forhåndskrav til modul [2] og krav til modul [3].

Administrere modul-innstillinger

Administrere modul-innstillinger

Ikonene på høyre side av modulnavnet kontrollerer hele modulen. Du kan publisere en hel modul og alle elementer, publisere kun moduler, eller oppheve publisering av moduler og alle elementer [1] og legge til et nytt innholdselement til modulen [2].

I rullegardinmenyen « Valg » (Options) [3] kan du endre en modul [4] som tillater deg å endre navn på modulen, skjule moduler, bestemme forhåndskrav, og bestemme krav til modulene.

Du kan også flytte modulen [5] flytte modul-innhold [6], slette modulen [7] eller duplisere modulen [8].

Reorganisere moduler

Reorganisere moduler

Du kan reorganisere en modul ved at musepeker svever over drahåndtaket ved siden av navnet til modulen og drar modulen til ønsket lokasjon.

Vis modulikoner

Vis modulikoner

Moduler kan fylles med forskjellige type ikoner. Hvert modulelement inkluderer også et ikon med typen:  

  • « Side » (Page) [1]: en side med innhold for å lese
  • « Diskusjon » (Discussion) [2]: en emnediskusjon
  • « Test » [3]: en emnetest
  • « Oppgave » (Assignment) [4]: en emneoppgave
  • « Lenke eller eksternt verktøy » (Link or External Tool) [5]: en ekstern lenke eller verktøy for å se utenfor emnet
  • « Fil » (File) [6]: en fil for å laste ned eller vise

Vis individuelle modulelementer

Vis individuelle modulelementer

Hver modul inneholder innholds-elementer som kan vise elementnavnet [1], forfallsdatoen [2], antall poeng [3], modulens krav [4] og status til modulens element utkasttilstand [5]. En modul kan også inkludere ikkevurderte elementer [6] som sider og ikkevurderte diskusjoner. Om det er lagt til en å gjøre-dato til en ikke-gradert element vil datoen vises ved siden av modulens element [7].

Behandle individuelle modulelementer

For hvert enkelt innholdselement i modulen kan du bruke nedtrekksmenyen for alternativer [1], redigere innholdselementet [2], åpne SpeedGrader [3],  duplisere elementet hvis elementet støtter duplisering [4], fjerne innholdselementet fra modulen [5],  flytte elementet [6], rykke inn elementet opptil 5 nivåer (eller fjerne et innrykk) [7]  sende innholdet til en annen bruker [8] eller kopiere til et annet emne [9].

Merknad: Innstillingen for Læringsstier kan administreres i emnet ditt hvis innstillingen er aktivert av institusjonen din.

Reorganisere modul-element

Reorganisere modul-element

Du kan reorganisere et modul-element ved at musepeker svever over drahåndtaket ved siden av navnet til elementet og drar elementet til ønsket lokasjon.

Vis Læringsstier

Vis Læringsstier

Bruker du Læringsstier i emnet, kan du vise Modul-siden og fortelle hvilke modul-elementers om er satt opp for Læringsstier.

Vis Blueprint emne

Vis Blueprint emne

Inneholder emnet ditt Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint-emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen faglærer. På samme måte som med ikonet til utkasttilstand, viser Moduler objektstatus som også vises i objektets egen indeks-side.

Fanen Emnedetaljer i Emneinnstillingene forteller deg om emnet ditt er et Blueprint emne. Normalt sett vil ikke emnet ditt være et Blueprint emne og du kan kun administrere innhold som ikke er skjult i emnet ditt. Er emnet ditt et Blueprint emne, kan du låse og synkronisere emneinnhold til tilknyttede emner.

Vis planlagt sidepublisering

Hvis det er aktivert av institusjonen din, kan du planlegge når en side skal publiseres og se når en side planlegges publisert.

Vis studentvisning

For å vise indekssiden for moduler som en student, klikk på Studentvisning (Student View)-knappen.

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.