Hvordan kan jeg se loggen til en side i et emne?

Når du kan redigere emnesider, kan du se sideloggen og dato, klokkeslett og forfatter for eventuelle endringer som er gjort på siden. Sideredigerere kan også gjenopprette en tidligere versjon av siden.

Bildene som vises i denne leksjonen er for faglærer-visningen, men de samme trinnene gjelder for studenter som har tilgang til emneredigering-sider.

Merknader:

  • Selv når studentene får redigeringstilgang i sideinnstillinger, kan de ikke gjenopprette tidligere versjoner av en side i et emne. De kan bare gjenopprette sideinnhold for sider i studentgrupper.
  • Endringer i HTML og CSS lagres ikke i sideloggen.

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken Sider (Pages).

Vis Sider

Sider er utformet for å åpne på forsiden for emnet, hvis det er valgt en forside. Klikk tasten « Vis alle sider » (View All Pages) for å velge en side fra Sider-indeksen.

Åpne Side

Klikk på siden du ønsker å vise.

Vis Sidehistorikk

Vis Sidehistorikk

Klikk på Alternativer-ikonet [1] og velg lenken Vis sidelogg (View Page History) [2].

Vis siste revisjon

Vis siste revisjon

Som standard vil sideloggen vise den siste revisjonen.

Vis eller gjenopprett tidligere versjon

Vis eller gjenopprett tidligere versjon

For å åpne en tidligere versjonav siden din, klikk på datoen du vil ha tilgang til [1] og deretter på lenken Gjenopprett denne revisjonen (Restore this revision) [2].

Merknad: Studenter kan ikke gjenopprette tidligere versjoner av en side i et emne.

Canvas vil gjenopprette den tidligere versjonen til den nyeste versjonen [1]. Hvis du vil erstatte gjeldende side med annet innhold, klikker du på en annen dato og siderevisjon. Merk at gjenoppretting av en siderevisjon også vil knytte navnet ditt til sideloggen.

For å gå tilbake til gjeldende siderevisjon, klikk på Lukk-ikonet [2]. Du kan også bruke navigasjonsstien [3] for å gå tilbake til gjeldende side eller sider-indeksen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No