Hvordan oppretter jeg en hverandrevurdering til en diskusjon?

Når en diskusjon blir oppretter kan du kreve at studentene kommenterer og gir en tilbakemelding av andre studenters arbeid.

Hverandrevurdering kan kun opprettes ved karaktersatte diskusjoner og har ikke muligheten for anonymitet.

Ved hverandrevurdering, kan du velge å manuelt tildele hverandrevurderinger eller automatisk tildele hverandrevurderinger. For å fullføre hverandrevurderingen, kan du kreve at studentene må legge inn en siste kommentar. Inkluderer du en rubrikk, må de kun fullføre rubrikken.

Merknad: For å lære mer om hvordan karaktersatte diskusjoner og forfallsdato til hverandrevurdering dukker opp i gjøremålslisten til en student, se ressursdokumentet Tips for hverandrevurdering.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Legg til diskusjon

Legg til diskusjon

Klikk på tasten Legg til diskusjon (Add Discussion), for å opprette en ny diskusjon.

Velg karaktersatt valg

Velg karaktersatt valg

Opprett en karaktersatt diskusjon, klikk av boksen Karaktersatt (Graded).

Krev hverandrevurdering

Krev hverandrevurdering

Velg av boksen Krever hverandrevurdering (Require Peer Reviews).

Tildel hverandrevurderinger

Tildel hverandrevurderinger

Bestem om du vil å manuelt tildele hverandrevurderinger [1] eller automatisk tildele hverandrevurderinger [2]. Velg radio-knappen ved siden av valget du foretrekker.

Automatisk tildeling av fagfellevurderinger

Automatisk tildeling av fagfellevurderinger

Tildeler du automatisk hverandrevurderinger, vil menyen utvides I feltet Vurdering per bruker (Reviews Per User) [1], legg inn antallet vurderinger hver student må fullføre. I feltet Tildel vurderingen (Assign Reviews) [2] bruk kalenderikonet for å velge en dato eller manuelt legge til en dato når hverandrevurderingene skal tildeles studentene.

Merknad: Hvis den er tom, vil Canvas bruke diskusjonens forfallsdato som hverandrevurderingens tildelingsdato.

Lagre og publiser

Lagre og publiser

Hvis du er klar til å publisere diskusjonen, klikk Lagre og Publiser (Save & Publish)-tasten [1]. Hvis du vil opprette et utkast av diskusjonen og publisere den senere, klikk på Lagre (Save)-knappen [2].

Publisere diskusjonen

Når diskusjonen er lagret som et utkast, kan du gå tilbake til siden og publisere den når som helst ved å klikke på Publiser (Publish)-tasten.

Vis publisert diskusjon

Vis publisert diskusjon

Vis den publiserte diskusjonen.

Du kan også feste ved en rubrikk til diskusjonen som studenten må fylle ut når hverandrevurderingen er fullført. For å legge til en rubrikk i en karaktersatt diskusjon, klikk ikonet Valg [1] og deretter klikk på lenken Legg til Rubrikk (Add Rubric) [2].