Hvordan ser jeg innhold og studentaktivitet innen en gruppe som instruktør?

Som instruktør kan du se hva som foregår i gruppene ved å se hver brukergruppe. Du kan se studentaktivitet innen gruppen og se innhold laget for gruppen. Du har også om nødvendig tilgang til studentgrupper for å opprette samarbeid og legge til andre gruppe-spesifikt innhold.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Åpne gruppesett

Klikk på navnet til gruppesettet.

Besøk Hjemmesiden Gruppe

Klikk på menyen « Valg » (Options) [1] ved siden av gruppenavnet. Klikk deretter på lenken « Besøk Hjemmesiden Gruppe » (Visit Group Homepage) [2].

Vis Hjemmesiden Gruppe

Som instruktør kan du se all studentaktiviteten innen gruppen ved å klikke en vilkårlig lenke i menyen Gruppe-navigasjon (Group Navigation Menu) [1]. Du kan også delta i alle innholdsområder i gruppen, som oppretting av samarbeid for en gruppe eller vise en gruppediskusjon. Men du kan fortsatt opprette samarbeid og gruppediskusjoner fra emnet. Gruppemedlemmer kan også opprette sitt eget innhold for gruppen.

Ved å se i en studentgruppe kan du enkelt bytte og vise alle gruppene innen en gruppesett ved å klikke på lenken « Bytte gruppe » (Switch Group) [2]. Instruktører og ledere av studentgrupper kan vise lenken « Rediger Gruppe » (Edit Group) [3] som gir rask tilgang til å redigere navnet på gruppen.

For å gå tilbake til emnets hjemmeside, se lenken til navigasjonsstiene og klikk på navnet til emnet [4].

Merknad: For å utvide eller kollapse menyen Navigering på grupper, klikk på Meny-ikonet [5]. Når du velger å utvide eller skjule Gruppenavigering-menyen, velger prefereansen din for alle emnene du er registrert i.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No