Hva slags statistikk er tilgjengelig når jeg har publisert en test?

Du kan vise teststatistikk for tester som har blitt publisert og har minst én innlevering. Du kan også laste ned comma separate value (CSV)-filer for å vise studentanalyse eller elementanalyse for hver testspørsmål. For utdypende informasjon om begrensninger og utregninger av elementanalyse, se ressursdokumentet Elementanalyse.

For optimal emneytelse i Canvas-grensesnittet, vil teststatistikk bare lages for tester med 100 eller færre unike spørsmål eller 1 000 totalte forsøk. For eksempel vil en test med 200 spørsmål ikke generere teststatistikk. En spørrekonkurranse med 75 spørsmål vil derimot generere teststatistikk til testen har nådd 1000 forsøk. Resultater som er større enn disse maksimumsverdiene kan vises ved å laste ned rapporten for studentanalyse og vise CSV-filen.

Merknader:

  • Redigere en test med studentinnleveringer kan påvirke teststatistikk. Hvis spørsmålsoversikter ikke lenger viser riktig informasjon etter du redigerer en test, kan studentanalyserapporten gi riktig data.
  • Medieelementer vises ikke i teststatistikk.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Tester » (Quizzes)-lenken.

Åpne test

Åpne test

Klikk på tittelen til testen som du ønsker å åpne.

Åpne teststatistikk

Åpne teststatistikk

Klikk på lenken «Teststatistikk» (Quiz Statistics).

Merknad: Teststatistikk vil ikke være tilgjengelig før minst én student har fullført testen.

Vise statistikk

Som standard viser testsammendraget statistikk for alle seksjoner, inkludert testens gjennomsnittresultat, beste resultat, dårligste resultat, standardavvik (hvor langt verdiene er spredt over hele resultatrekkevidden), og gjennomsnittlig tid brukt for å gjennomføre testen [1].

For å vise teststatistikk for en seksjon, klikker du på rullegardinmenyen «Seksjonsfilter» (Section Filter) [2]. For å få adgang til flere undersøkelsesresultater, kan du generere en analyserapport for studenter/elementer [3].

I sammendragsgrafen, angir x-aksen testresultatet i prosent [4], og y-aksen antallet studenter som fikk hver prosent [5].

Hvis en student hadde flere forsøk på oppgaven, kan du vise siste forsøk i SpeedGrader. Teststatistikk viser bare gjeldende resultat for studenten (beste resultat eller siste resultat). For å vise resultatinnstillingen for flere forsøk, kan du redigere testen og vise innstillingene for flere forsøk. Om nødvendig kan du gi studentene et ekstra forsøk.

Vis analyserapporter

Vis analyserapporter

Last ned CSV-filer for å vise studentanalyse eller elementanalyse for hver testspørsmål for å ta med alle studentforsøk i statistikken. For mer detaljert informasjon om elementanalysebegrensninger og beregninger, henvis til ressursdokumentet for testelementanalyse.

Når du genererer en analyserapport, viser Canvas når den siste rapporten ble generert. Om det er avvik i rapporten, kan du prøve valget på nytt eller avslutte analysen fullstendig.

Studentanalyse-rapporten inkluderer en tabellvisning av hver students svar og karakteren som ble gitt for hvert svar.

Merknader:

  • Standardinnstillingen er at innleveringstiden i studentanalyserapporten vises i UTC, ikke i din innstilte tidssone.
  • Rapporten til elementanalysen viser kun statistikk fra flervalgs- eller sant / usant-spørsmål.
  • Om du har tilgang til å lese SIS-data i emnet, er sis_id-kolonnen inkludert i CSV-nedlastingen.

Vise spørsmålsoversikt

Testspørsmål viser den totale prosenten av studenter som svarte riktig på testspørsmålene [1].

Hvert spørsmål inkluderer en oversikt over spørsmålenes svaralternativ. Riktig svar vises som en grønn søyle med en hake [2]; feil svar vises som en svart stolpe [3]. Spørsmålstyper som ikke har et satt svaralternativ, for eksempel spørsmål hvor man skriver inn svaret, viser svar som ikke er riktige i en svart stripete stolpe [4]. De horisontale stolpene skaleres etter alternativets svarprosent [5].

Hvert svar viser også antall respondenter som valgt svaret [6]. For å vise navnene på studentene som valgte et svaralternativ, klikker du på lenken [x respondenter].

Vise manuelt karaktersatte spørsmål

Vise manuelt karaktersatte spørsmål

Teststatistikken viser også relativ karakterytelse for manuelt karaktersatte essay og testspørsmål av den typen som lastes opp. Manuelle karaktersatte spørsmålstyper vises i det samme tabellformatet som andre spørsmål.

En manuelt karaktersatt testtype er merket som riktig hvis den inneholder et studentresultat større enn eller så lik spørsmålspoengene som mulig.

Karakteroversiktssvar vises som topp 27% [1], midterste 46% [2] og bunnen 27% [3]. Statistikken viser også innleveringer som ennå ikke er karaktersatte [4]. Hvis alle resultater er identiske, kan en svarkategori vise mer enn prosentandelen av studenter (f.eks alle studenter klarer 100%).

Manuelt karaktersatte spørsmål inkluderer også tilgang til SpeedGrader for en rask referanse [5].

Vise diskrimineringsindeks

Vise diskrimineringsindeks

Sant/usant og flervalgsoppgaver inkluderer en diskrimineringsindeks, som gir et mål på hvor godt et enkelt spørsmål kan fortelle forskjellen mellom studenter som gjør det bra på en eksamen og de som ikke gjør det.

Den deler studenter i tre grupper basert på resultatene deres fra hele testen: de beste 27 %, de midterste 46 % og de nederste 27 %. Antall riktige svar fra den nederste gruppen trekkes fra antallet riktige svar i den øverste gruppen. Deretter blir summen delt på størrelsen på gruppen.

Lavere diskrimineringsresultater har fått +0,24 eller lavere. Gode resultater er +0,25 eller høyere. En ideell diskrimineringsindeks viser at studenter som scoret høyere på testen får riktig på testspørsmålet, at studenter som scoret dårligst på testen får feil på spørsmålene, og at studenter som har middels resultater havner spredt over midten på hver side. En diskrimineringsindeks på null viser alle studentene som fikk riktig eller galt på testspørsmålet.

Ideelt sett bør studenter som gjorde det bra på eksamen svare riktig på spørsmålet. Hvis studenter som gjorde det bra på den overordnede eksamen ikke svarte riktig på spørsmålet, kan det hende at selve spørsmålet må revideres.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No