cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan importerer jeg tester fra QTI-pakker?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan importerer jeg tester fra QTI-pakker?

Du kan enkelt importere tester fra programmer som oppretter QTI-filer. Hvis et program ikke oppretter QTI-filer, kan det ikke importeres til Canvas.

QTI -filer kan opprettes fra en rekke ulike administrasjonssystemer og programvare:

  • Tester som er opprettet i Respondus 4.0 (Windows programvare) kan eksporteres som QTI-pakker. For å lære å bruke Respondus 4.0 kan du se i denne brukerguiden (DOC). En QuickStart guide for Respondus 4.0 er også tilgjengelig (PDF).
  • Tester opprettet i Blackboard (WebCT, Angel) kan eksporteres som QTI-pakker.
  • Tester opprettet i Moodle kan eksporteres som QTI-pakker. Dette vil fungere med Moodle 2.0 eller eldre versjoner. Imidlertid eksporterer ikke Moodle 2.1 og nyere versjoner QTI pakker nå lenger.

Merknader:

  • Canvas støtter QTI-versjonene 1.2 og 2.1.
  • Testeksporter vil ikke inkludere spørsmål fra tester som bruker tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbanker.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Importere innhold til emne

Importere innhold til emne

Klikk på « Importer kursinnhold » (Import Course Content)-tasten.

Velg innholdstype

Velg innholdstype

Velg alternativet QTI .zip fil i rullegardinmenyen.

Velg fil

Velg fil

Klikk på knappen Velg fil (Choose File).

Åpne fil

Åpne fil

Finn og klikk på ZIP-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på knappen Åpne (Open) [2].

Vis alternativer for import

Vis alternativer for import

Du kan administrere alternativer for importen din før den er opprettet.

Hvis Nye Tester er aktivert i ditt emne, kan du konvertere tester i importpakken til Nye Tester-fomat [1].

Du kan også overskrive vurderingsinnhold med tilsvarende Id-er [2].

Importere eksisterende tester som Nye Tester

Importere eksisterende tester som Nye Tester

Klikk på valget Importer eksisterende tester som Nye tester (existing quizzes as New Quizzes) for å konvertere tester i importpakken til Nye Tester-formatet. Hvis dette valget ikke er gjort, konverteres tester til formatet Klassiske tester.

Merknader:

  • Alternativet Importer eksisterende tester som Nye tester vises bare for emner som har Nye tester aktivert.
  • Hvis du har aktivert Nye Tester, men alternativet ikke vises, har ikke institusjonen din aktivert migrering av Nye Tester ved import.
  • Du kan ikke velge en standard spørsmålsbank når du bruker «Importer vurderingsinnhold» som New Quizzes-valg.

Overskrive vurderingsinnhold

Overskrive vurderingsinnhold

Klikk på avmerkingsboksen Overskrive vurderingsinnhold med matchende ID-er (Overwrite assessment content with match IDs) for å overskrive vurderingsinnhold med matchende ID-er.

Noen systemer gjenbruker ID-er for hver nye eksport. Derfor, selv om du eksporterer to separate spørsmålsbanker, har de likevel samme ID-ene. For å unngå å miste vurderingsdata, behandler Canvas spørsmålsbankene som separate objekter, til tross for ID-ene. Valg av dette alternativet vil sette denne sikkerhetsfunksjonen ut av funksjon, og la vurderingsdata overskrive eksisterende data med de samme ID-ene.

Velg spørsmålsbank

Velg spørsmålsbank

I « Standard Spørsmålbank » (Default Question bank)-rullegardinmenyen, velger du det spørsmålet du vil bruke for din spørsmålsbank.  

Opprette spørsmålsbank

Opprette spørsmålsbank

Hvis du ikke har en spørsmålsbank du vil bruke, kan du opprette en ny spørsmålsbank. Velg « Opprett ny spørsmålsbank » (Create new question bank)-alternativet i rullegardinmenyen.

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Når emnet er fullført, leser du dine tester ved å gå til Quizzes-siden i Navigering på emner.

Merknad: Om du importerer dine vurderinger til New Quizzes kan du lese dine tester fra vurderings-siden.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.