cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan vurderer jeg en test i Nye Tester?

Hvordan vurderer jeg en test i Nye Tester?

Du kan vurdere Nye Tester-tester ved hjelp av SpeedGrader. De fleste testelementene vurderes automatisk når en student sender inn testen. Spørsmål om essay og filopplastninger må imidlertid vurderes manuelt.

Denne leksjonen beskriver hvordan du får tilgang til SpeedGrader fra Karakteroversikten.

Merknader:

  • Du kan ikke vurdere Nye Tester-tester i avsluttede emner.
  • Nye Tester-karakterer for studenter med avsluttede påmeldinger sendes ikke til karakteroversikten i Canvas.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Åpne SpeedGrader

SpeedGrader fra Ny karakteroversikt

For å åpne SpeedGrader, holder du musepekeren over oppgavens kolonneoverskrift og klikker på Alternativer-ikonet [1]. Klikk på lenken SpeedGrader [2].

Vis SpeedGrader

Vis testen i SpeedGrader [1]. Når du vurderer tester, kan du bruke SpeedGrader-menyalternativene [2], endre studenter [3], endre innleveringer [4], og legge igjen oppgavekommentarer [5]. Lær hvordan du bruker SpeedGrader.

Vis Spørsmål som krever gjennomgang

Vis Spørsmål som krever gjennomgang

Hvis noen spørsmål krever manuell karaktersetting, viser Resultater-siden en advarsel som fører opp spørsmålene for gjennomgang. Spørsmål om essay- og filopplastninger må vurderes manuelt.

Vis resultater

Vis resultater

Testresultater inkluderer prosentvis poengsum [1], poengsum [2] og tiden for fullføring [3].

 

Vurder element

Vurder element

Elementer som krever manuell vurdering har en grå ramme [1].

For å gi en student full poengsum for et svar, klikk på Hake (Checkmark)-knappen [2]. For å gi en student null poeng for et svar, klikk på X-knappen [3]. Du kan også velge Pil-knappene for å øke eller redusere poengsummen [4].

Vurder element på nytt

Vurder element på nytt

Du kan også vurdere testelementer på nytt, selv om du allerede har vurdert dem.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback