Hvordan bruker jeg en rubrikk for å karaktersette innleveringer i SpeedGrader?

Om du har lagt til en rubrikk til en oppgave, kan du vurdere rubrikken i SpeedGrader.

Bruk Rubric til karaktersetting

Hvis du ønsker å bruke rubrikken til å regne ut en karakter, pass på at du har valgt «Bruk denne rubrikken for oppgave-karaktersetting» (Use this rubric for assignment grading)-boksen når du legger til en rubrikk i en oppgave. Kontroller at denne boksen er merket før du begynner å karaktersette innleveringer.

Hvis du ikke velger rubrikken spesifisert for karaktersetting, kan du fortsatt bruke rubrikken til å evaluere en oppgave, men resultatet oppdateres ikke automatisk.

Læringsmål ekstra fortjeneste

Om din vurderingsveiledning inkluder læringsmål, kan du legge til ekstra poeng til læringsmålskriteriene om denne funksjonen er aktivert for emnene dine. Lær hvordan du kan administrere funksjonsvalgene i lære om emnefunksjoner.

Merknader:

  • Om din rubrikk ikke inneholder noen forutbestemte rubrikk-kriteria, må du karaktersette rubrikken ved å bruke « ikke-bestemt kommentar» (free-form comments).
  • Om din rubrikk ikke inneholder noen poengverdier, må du karaktersette rubrikken som « ikke-poenggivende rubrikk» (non-scoring rubric).

Åpne SpeedGrader

Åpne SpeedGrader

Åpne SpeedGrader fra alle oppgaver, karakterdiskusjoner eller tester.

Åpne Studentinnlevering

Åpne Studentinnlevering

Bruk studentlisten for å finne en studentinnlevering.

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Klikk på « Vis rubrikk » (View Rubric) -tasten.

Skalere rubrikk

Skalere rubrikk

For å vise hele rubrikkvinduet, må du kanskje rulle både loddrett og vannrett. Hvis du vil endre størrelsen på rubrikkvinduet, klikk og dra tilpasningskolonnen vannrett.

Fullføre rubrikk

Fullføre rubrikk

For hvert kriterium, klikk på vurderingen som gjelder for studentens innlevering [1]. De valgte vurderingene viser vurderingsverdier i poeng -feltet [2]. Hvis et kriterie inneholder et område, velger du hele spekteret og standardene til den høyeste verdien i området [3].

For å velge en annen verdi innenfor samme område, skriv verdien inn i poeng (pts) -feltet [4]. Du kan manuelt legge inn poeng over kriteriet for maksimum poengverdi. Hver kriterieverdi øker studentens totale poeng [5].

For å oppheve valget av en vurdering og tilbakestille den tildelte poengverdien, klikk på den tildelte vurderingen [6].

Læringsmål kan også støtte tilleggspoeng. Om tilleggspoeng på læringsmål ikke er beholdt etter at vurderingsveiledning er lagret, er ikke denne funksjonen tilgjengelig for dine emner.

Du kan også legge til en kommentar for hver kriterier i vurderingsveiledningen ved å klikke på kommentar-ikonet [7].

Lagre rubrikk

Lagre rubrikk

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Vis resultat

Vis resultat

Hvis du setter din rubrikk til karaktersetting, vil rubrikk-poengene automatisk fylles inn karakter-feltet. Ellers kan du angi karakteren fra rubrikken manuelt.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No