Hvordan bruker jeg fagfellevurderingsoppgaver i et emne?

En fagfellevurderingsoppgave gjør det mulig for studenter å gi tilbakemelding på andre studenters oppgaveinnlevering. Fagfellevurdering er et verktøy som tillater kommunikasjon mellom studenter, og kan hjelpe studenter mestre et emnes konsept og lære av hverandre. Fagfellevurderinger kan tildeles til å vise studentnavn eller anonymt.

Merknad: Studenter kan bare vise fagfellevurderingsoppgaver etter at de har sendt inn arbeid i oppgaven.

Se fagfellevurderingsoppgaver

Når du eller en lærerassistent oppretter en fagfellevurderingsoppgave, kan du tildele fagfellevurdering manuelt eller få Canvas til å tildele de automatisk [1]. Gruppeoppgaver kan også tildeles fagfellevurderinger.

Når fagfellevurdering har blitt tildelt, kan studenter se et varsel i sidefeltet for gjøremål i instrumentbordet eller i aktivitetsstrømmen.[2]. Studentene får også et e-postvarsel.

Hvis oppgaven ikke er en «On Paper»- eller «ingen innlevering»-oppgave, kan studenter også se informasjonen om fagfellevurderingen i sidefeltet på siden for oppgavedetaljer.

Se fagfellevurderingskommentarer

For å fullføre en fagfellevurdering må studenter vurdere oppgaven og legge igjen en kommentar i siden for innleveringsdetaljer [1].

Studenter kan ikke se tidligere kommentarer fra andre, inkludert kommentarer fra andre faglærere og lærerassistenter.

Du kan også tilordne rubrikker til oppgaven. Om oppgaven inkluderer en vurderingsveiledning [2], må studenten kun fullføre vurderingsveiledningen for hverandrevurderingen. Samtidig kan du be studentene legge igjen en kommentar i kommentarfeltet i sidemenyen. Rubrikkresultat brukes kun for en vurderingsmening; du må senere vurdere oppgaven og tildele endelig karakter.

Se fagfelllevurderingskarakterer

Studenter mottar ingen karakter for å fullføre en fagfellevurdering. Dersom du ønsker å tildele ekstra poeng for fagfellevurderinger, kan du opprette en «ingen innlevering»-oppgave (No Submission assignment) i karakteroversikten og tildele poeng manuelt. Siden for fagfellevurdering for oppgaven viser navnet på studentene som har fullført fagfellevurderingen.

Vis anonyme fagfellevurderinger

Vis anonyme fagfellevurderinger

Som en del av å opprette en fagfellevurdering, lar anonymitetsalternativet deg skjule navnet på studenter for studenten med innleveringen. Den som utfører fagfellevurderingen vil ikke se navnet til personen som har levert inn oppgaven, og studenten som leverte inn oppgaven kan ikke se navn knyttet til noen av kommentarene.

Merknader ang. anonyme fagfellevurderinger

  • E-postvarsler som sendes til studenter ang. fagfellevurderinger er anonyme. Studenter som utfører fagfellevurderinger kan ikke se navnet på personen som har levert inn oppgaven de jobber med.
  • Når en fagfellevurdering har blitt tildelt, kan ikke visningsinnstillingen endres. For eksempel, en vanlig fagfellevurdering ikke senere gjøres anonymt, og anonym-med mindre fagfellevurdering slettes og nytt tildeles.
  • Canvas DocViewer støtter ikke anonyme kommentarer og kan dermed ikke brukes for kommenterte tilbakemeldinger på oppgaver med anonyme fagfellevurderinger.
  • Når anonyme fagfellevurderinger er aktivert, kan du og lærerassistenter se navnene på studenter som vurderer andre i SpeedGrader og i innleveringssiden for studenter. Dersom anonym karaktersetting er aktivert i SpeedGrader vil navnene på begge studentene være skjult i SpeedGrader, men ikke på innleveringssiden for studenter.