Hvordan administrerer jeg innhold for et emne knyttet til et Blueprint emne?

Inneholder indekssiden innhold Blueprint-ikoner, er emnet ditt assosiert med et Blueprint emne. Blueprint emner er emner administrert som en mal og kan inneholde låste objekter som er administrert av en Canvas admin, emnedesigner eller en annen instruktør. Låste objekter kan inkludere egenskaper for innhold, poeng, forfallsdatoer og tilgjengelige datoer. Egenskaper kan gjelde på noen eller aller objekttyper: oppgaver, diskusjoner, sider, filer og tester.

Låste objekter

Du kan ikke administrere noen objekter som er låst i emnet ditt. Låste objekter håndhever egenskaper definert av din Canvas-admin, som kan inkludere innhold, poengverdier, forfallsdatoer og tilgjengelige datoer. Du kan vise låste egenskaper ved å se på individuelt låst objekt.

Egenskaper for låste objekter kan når som helst endres fra Blueprint emne. Alle endringer til en egenskap gjelder med tilbakevirkende kraft til alle låste objekter i emnet ditt. Om en egenskap er endret i Blueprint emnet, vil alle låste egenskaper i emnet som varierer fra låst egenskap i Blueprint emne, utløse usynkronisert endringer i Blueprint emne og overkjøre emnet.

Emneinnstillinger, inkludert Navigering på emner kan også være del av en synkronisering av et Blueprint emne.

Ulåste objekter

Du kan administrere alle objekter som er ulåst i emnet ditt. Endrer du noen ulåste objekter, er ikke ulåste objekter overskrevet med noen synkroniserte endringer fra Blueprint emnet. I tillegg kan alle nye objekter som du oppretter i emnet ditt inkluderer ikke et Blueprint-ikon og kan ikke kobles til Blueprint emne.

Legg merke til at ulåste objekter fra Blueprint kan når som helst låses. Om du tidligere fjernet et ulåst objekt fra emnet ditt, vil alle objekter som senere låses i et Blueprint emne bli erstattet i emnet ditt.

Objektadministrering

Denne leksjonen viser hvordan vise objekter fra siden Oppgaver (Assignments). Låst eller ulåste objekter vises også i sidene «filer» (Files), «moduler» (Modules), «sider» (Pages) og «tester» (Quizzes).

I «moduler» kan kun individuelle modul-elementer være låst. Du kan manuelt administrere moduler og ulåste objekter innen modulene. Men vær oppmerksom på at følgende atferd kan gjelde når som helst:

  • Nye moduler kan vises på bunnen av siden «Moduler» (Modules). Disse modulene er nye moduler lagt til i Blueprint emne og har blitt synkronisert til tilknyttede emner.
  • Flytter du på moduler eller modul-elementer, vil all synkronisering av tilleggs-emner oppdatere dine moduler til samme struktur i Blueprint emne. Flytter du et module-element til en annen modul, vil modul-elementet eksistere i begge modulene.
  • Sletter du en modul som er opprettet fra Blueprint emne, vil ikke modulen gjenopprettes i synkronisering av tilleggs-emner.
  • Oppretter du et nytt modul-element, vil synkronisering av modul-elementer beholde dine nye elementer, men den vil endre rekkefølgen over alle Blueprint-synkroniserte modul-elementer.

Merknader:

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1] (Courses), deretter klikker du på kursnavnet (name of the course) [2].

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver .

Merk: Blueprint-objekter kan også vises i sidene «filer» (Files), «moduler» (Modules), «sider» (Pages) og «tester» (Quizzes).

Vis objekt-ikonene

I alle Indeks-sidene kan du se status på hvert objekt. Hvite firkanter indikerer at objekter er ulåst (unlocked) [1]. Firkanter med et låst ikon indikerer at objekter er låst (locked) [2]. Teksten som dukker opp når musepeker svever over, bekrefter statusen på objektet.

Vis objekt uten ikon

Alle nye objekter som du oppretter i emnet ditt inkluderer ikke et Blueprint-ikon og kan ikke kobles til Blueprint emne.

Se status i individuell objekt

Skrivebord

Utenom innen filer, kan Blueprint-status og låste egenskaper bli sett innen individuelle objekter.

Filstatus kan kun vises i siden Fil-indeks.

Vis ulåste objekter

Vis ulåste objekter

Objekter som er ulåst kan endres, publiseres og administreres som alle andre Canvas-objekter. Den eneste forskjellen er at siden angir at objektet er del av et Blueprint emne.

Du kan når som helst endre ulåst innhold. Alt ulåst innhold som du endrer vil ikke bli overskrevet med ytterligere synkroniserte endringer fra Blueprint emnet.

Merk: Nytt innhold som du kan opprette i emnet ditt er ikke assosiert med Blueprint emnet og vil ikke vise betegnelsen Blueprint.

Vis låste objekter

Vis låste objekter

For låste objekter viser den individuelle siden låste egenskaper som er bestemt av institusjonen din.

Egenskaper som kan låses inkluderer innhold (inkludert objekttittelen), poeng, forfallsdatoer og tilgjengelige datoer.

Endre låst objekt

Endre låst objekt

Når du endrer innhold i et låst objekt, kan ikke låste egenskaper endres.