Som instruktør, hvilke layout-alternativer er tilgjengelige på emne-hjemmesiden?

Startside for emner er knyttet til Startsidelenken i Navigering på emner og er den første siden som blir sett for hvert emne. Startside for emner kan tilpasses for å vise innhold basert på din preferanse.

Hvert sideoppsett for Startside for emner inneholder bestemte elementer i sidepanelet i tillegg til Å gjøre-listen.

Som standard er Emne-hjemmesiden satt til moduler-siden, men du kan endre hjemmesiden for emner. I tillegg kan alle startsider for emner vise nylige kunngjøringer øverst på siden. Imidlertid vises bare tekst og lenker for hver kunngjøring.

Vis Emnemoduler

Emnemoduler organiserer emnet i moduler eller seksjoner. Moduler hjelper med å planlegge kurset og viser oppgaver eller gjøremål som kreves i løpet av emnet. Du kan legge til moduler eller modulelementer fra Moduler-siden.

Vis sidestolpepunkter

Vis sidestolpepunkter

Hvis Startsiden din er satt til å vise Emnemoduler i tillegg til Å gjøre-listen så viser sidepanelet:

 • Kommende-seksjonen [1] som viser listen over kommende aktiviteter i timeplanen. Kommende elementer reflekterer aktiviteter innen de neste 7 dager. Brukere kan klikke lenken Kalender for å få tilgang til emnekalenderen.
 • Nylig tilbakemelding-seksjonen [2] som viser oppgaver med tilbakemeldinger fra instruktører i løpet av de siste fire uker (denne seksjonen viser alle brukerroller men tilbakemeldinger vises bare til studenter)

Se Aktivitetsstrøm for emner

Se Aktivitetsstrøm for emner

Aktivitetsstrøm for emner lar brukere se siste aktiviteter og samhandlinger for dette emnet. Den er svært lik den siste aktivitetsstrømmen på instrumentbordet, men viser bare innhold for det bestemte emnet.

Vis sidestolpepunkter

Vis sidestolpepunkter

Hvis Startsiden din er satt til å vise Emnemoduler i tillegg til Å gjøre-listen så viser sidepanelet:

 • Kommende-seksjonen [1] som viser listen over kommende aktiviteter i timeplanen. Kommende elementer reflekterer aktiviteter innen de neste 7 dager. Brukere kan klikke lenken Kalender for å få tilgang til emnekalenderen.
 • Nylig tilbakemelding-seksjonen [2] som viser oppgaver med tilbakemeldinger fra instruktører i løpet av de siste fire uker (denne seksjonen viser alle brukerroller men tilbakemeldinger vises bare til studenter)

Vis forsiden til Sider

Vis forsiden til Sider

Forsiden til Sider tillater instruktører å designe hjemmesiden til emnet og inkludere lenker, bilder eller andre medier. Studenter vil kunne samhandle med innholdet som blir lagt til denne siden.

Forsiden er også indikert på indekssiden til Sider. Studenter kan også vise Sider i Navigering på emner hvis lenken Sider vises i emnet.

Alle forsider for emner kan også vise nylige kunngjøringer øverst på siden.

Vis sidestolpepunkter

Vis sidestolpepunkter

Hvis Startsiden din er satt til å vise Emnemoduler i tillegg til Å gjøre-listen så viser sidepanelet:

 • Kommende-seksjonen [1] som viser listen over kommende aktiviteter i timeplanen. Kommende elementer reflekterer aktiviteter innen de neste 7 dager. Brukere kan klikke lenken Kalender for å få tilgang til emnekalenderen.
 • Nylig tilbakemelding-seksjonen [2] som viser oppgaver med tilbakemeldinger fra instruktører i løpet av de siste fire uker (denne seksjonen viser alle brukerroller men tilbakemeldinger vises bare til studenter)

Vis oppgaveliste

Vis oppgaveliste

Oppgavelisten viser listen over oppgaver i emnet med kommende og siste oppgaver øverst på siden. Brukere kan klikke lenken til oppgaven for å vise flere detaljer.

Vis sidestolpepunkter

Vis sidestolpepunkter

Hvis Startsiden din er satt til å vise Oppgavelisten i tillegg til Å gjøre-listen så viser sidepanelet:

 • En lenke til å vise karakterer i emnet (bare studenter) [1].
 • Kommende oppgaver-seksjonen [2] som viser listen over kommende oppgaver i timeplanen. Elementer i Kommende oppgaver reflekterer aktiviteter innen de neste 7 dager. Brukere kan klikke lenken Kalender for å få tilgang til emnekalenderen.
 • Nylig tilbakemelding-seksjonen [3] som viser oppgaver med tilbakemeldinger fra instruktører i løpet av de siste fire uker (denne seksjonen viser alle brukerroller men tilbakemeldinger vises bare til studenter)

Vis emneoversikt

Vis emneoversikt

Emneoversikt kan inneholde en beskrivelse av forventninger innenfor emnet eller innføre lenker, bilder eller annet innhold i emnet. Emneoversikt fyller også automatisk ut en kalendervisning av alle oppgaver og hendelser innenfor emnet etterhvert som de blir lagt til eller endret i emnet.

Emneoversikt kan også vises i Navigering på emner.

Vis sidestolpepunkter

Vis sidestolpepunkter

Hvis Startsiden din er satt til å vise Emneoversikt i tillegg til Å gjøre-listen så viser sidepanelet:

 • en miniversjon av emnekalenderen [1].
 • legge merke til eventuell vektlegging av oppgaver [2].
 • Nylig tilbakemelding-seksjonen [3] som viser oppgaver med tilbakemeldinger fra instruktører i løpet av de siste fire uker (denne seksjonen viser alle brukerroller men tilbakemeldinger vises bare til studenter)

Vis studentvisning

For å vise alternativene for oppsett for emnets hjemmeside som en student, klikk på Studentvisning -knappen [4].

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.