Hvordan gjør jeg opptak av media uten å bruke Rich innholdsredigering som instruktør?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å gjøre opptak av video og lyd. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere medieopptak anbefales. Dersom medieopptaket er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen ved hjelp av en ekstern leverandør. Lengre medieopptak krever mer tid for gjengivelse, og kan avbrytes uten en stabil internettforbindelse.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider, quizer og emneoversikt.

Merknader: 

  • Nettleseren Safari støtter ikke medieopptak. Bruk Chrome eller Firefox for å ta opp media fra Rich innholdsredigering.
  • Media som er tatt opp i Rich innholdsredigering lagres i mappen Opplastede medier i Emnefiler eller Gruppefiler.
  • Som standard er innspilte mediefiler lagt til Rich innholdsredigering synlige for studenter i kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, quiz eller emneoversikt. Imidlertid, dersom filens restriksjonsinnstillinger for ble endret til ikke publisert eller er utenfor filens synlighetsdatoer, vil ikke studenten kunne se filen. Vis filens restriksjonsinnstillinger.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du lager eller redigerer en kunngjøring, oppgave, diskusjon, side, quiz eller emneoversikt.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Åpne medieopplasteren fra verktøylinjen

Åpne medieopplasteren

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på Media-ikonet [1]. Velg deretter alternativet Last opp/Ta opp media (Upload/Record Media) [2].

For å vise Media-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Merknad: Hvis Media-ikonet ikke vises på verktøylinjen, er medieopplastinger deaktivert av instutusjonen din.

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Du kan også laste opp media ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp media ved hjelp av menylinjen, klikk på Sett inn (Insert) meny [1], velg alternativet Media [2] og velg alternativet Last opp/Ta opp Media (Upload/Record Media) [3].

Åpne verktøy for medieopptak

Klikk på fanen Opptak (Record).

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Medieopptakeren kobler deg til datamaskinens standard mikrofon og webkamera.

For å endre mikrofoninnstillingene dine, klikk på Mikrofon (Mic)-tasten [1]. Velg deretter fra de viste alternativene [2].

For å endre webkamerainnstillingene dine, klikk på Webkamera (Webcam)-tasten [3]. For å deaktivere videoopptak, velg alternativet Ingen video (No Video) [4].

Gjør medieopptak

Gjør medieopptak

Klikk på Start opptak (Start Recording)-tasten.

Fullfør medieopptak

Medieopptakeren viser lengden på gjeldende opptak [1].

For å starte opptaket på nytt, klikk på Spill inn på nytt (Start Over)-tasten [2].

For å fullføre opptaket, klikk på tasten Avslutt (Finish)-tasten [3].

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak i medieopptakeren.

Skriv i Tittel (Title)-feltet [2] for å gi et navn til opptaket.

Hvis du vil legge til ditt media i Rich innholdsredigering, klikker du på Lagre (Save)-tasten [3].

Vis innebygd media

Vis innebygd media

Vis dine opplastede mediefiler i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknader:

  • Detaljer-sidene for oppgaven, diskusjonen, sidene og quizene har en Lagre og publiser (Save & Publish)-tast.
  • Emneoversikt-siden har en Oppdater emneoversikt (Update Syllabus)-tast.
  • Diskusjonssvar har en Publiser svar (Post Reply)-tast.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.