cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan oppretter jeg en test ved å finne spørsmål i en spørsmålsbank?

Hvordan oppretter jeg en test ved å finne spørsmål i en spørsmålsbank?

Du kan opprette en test ved å finne spørsmål fra spørsmålsbankene.

Du kan legge til spørsmål fra alle spørsmålsbankene som du har bygget i andre emner hvor du er instruktør, spørsmålsbanker som er lagt til av administrator til underkontoen din, og spørsmålsbanker du har bokmerket i andre emner. Om et læringsmål er justert til en spørsmålsbank, vil henvisning til spørsmålsbanken i en test også importere det assosierte læringsmålet til emnet.

Canvas vil henvise til spørsmålene du valgte etterhvert som hver student tar testen. Disse spørsmålene vil forbli i løpende rekkefølge og forbli e den rekkefølgen hver gang testen blir tatt eller blir forhåndsvist. Ønsker du spørsmålene i tilfeldig rekkefølge, kan du legge dem til i en spørsmålsgruppe.

Merknad: Når du «Finner spørsmål» i en spørsmålsbank, vil ikke endringer til spørsmålene i spørsmålsbanken oppdateres i testen. Endringer vil kun oppdatere testen om spørsmålene er lenket til en spørsmålsbank.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på «Tester» (Quizzes)-lenken.

Legg til test

Legg til test

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Velg testmaskin

Velg testmaskin

Har emnet ditt Nye Tester aktivert må du velge en testmaskin.

Spørsmålsbanker kan bare brukes i klassiske tester. For å opprette en klassisk test, klikk på « Klassiske Tester » (Classic Quizzes) [1].

For å lagre testmotorvalget for dette emnet, klikker du i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet [2].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [3].

Merknader: 

Rediger testdetaljer

Skriv inn navnet på testen [1] i Detaljer fanen. Introduser testen i Rich innholdsredigering [2] med formatert tekst, bilder, video eller prøver på matematiske likninger. Du kan også bruke verktøyet mediekommentering til å gjøre opptak av en introduksjon til testen.

Fullfør resten av testdetaljene [3].

Finne spørsmål

Finne spørsmål

Klikk « Spørsmål » (Questions)-fanen [1]. Klikk « Finne spørsmål » (Find Question)-tasten [2].

Finne test-spørsmål

Finne test-spørsmål

Velg spørsmålsbanken du ønsker å velge spørsmål fra.

Merknad: Når du finner spørsmål i en spørsmålsbank, vil ikke endringer til spørsmålene i spørsmålsbanken oppdateres i testen.

Legg til spørsmål

Legg til spørsmål

Merk av boksen ved siden av spørsmålet du ønsker å legge til testen din 81]. Hvis du vil velge alle spørsmålene, klikk på « Velg alle » (Select All) -lenken [2].

Ønsker du å legge til de valgte spørsmålene til en spørsmålsgruppe, velg spørsmålsgruppe fra nedtrekkslisten [3]. Du kan lage en ny gruppe eller legge til i en eksisterende gruppe.

Når du har valgt alle spørsmålene du ønsker å bruke, klikk på « Legg til spørsmål » (Add Question) [4].

Uavhengig av navnet på spørsmålet, så ser studentene alltid test-spørsmålene i numerisk rekkefølge (dvs. spørsmål 1, spørsmål 2).

Merknader:

  • Når du klikker på lenken «Velg alle», velger Canvas kun spørsmålene som er i vinduet for øyeblikket. Har du mer enn 50 spørsmål i spørsmålsbanken din, klikk på tasten « Mer spørsmål » (More questions) til spørsmålet du ønsker å bruke kommer frem i vinduet.
  • Hvis du setter en spørsmålsgruppe til å velge spørsmål fra en spørsmålsbank i tilfeldig rekkefølge, vil ikke spørsmålene inkluderes i testeksporten. QTI-filen vil laste ned testinformasjon, men vil ikke inkludere noen spørsmål.

Lagre test

Lagre test

Klikk « Lagre » (Save)-tasten for å lagre arbeidet og forhåndsvise testen.

Merknad: Du bør ikke publisere testen din før den er helt ferdig. Hvis du er klar til å publisere testen og gjøre den tilgjengelig for studenter, klikker du Lagre og publiser (Save & Publish)-tasten.

Forhåndsvise og publisere test

Forhåndsvise og publisere test

Klikk på « Forhåndsvisning » (Preview)-tasten [1] for å se hva studentene vil se når de tar testen. Hvis forhåndsvisningen viser testen slik du ønsker, klikk « Publiser » (Publish)-tasten [2].

Merknad: Selv om du kan gjøre endringer i testen etter at den er publisert, vil studenter som allerede har åpnet eller fullført testen ikke kunne se noen av endringene, noe som kan påvirke deres karakterer.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback